Breaking news

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία με την επωνυμία «TEACHERSNET ΕΠΕ.» (εφεξής «TEACHERSNET»), ιδιοκτήτρια του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») θα ήθελε να ενημερώσει τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη της (εφ’ εξής: «Χρήστες») αναφορικά με το είδος και το σύνολο των πληροφοριών που τυχόν συλλέγει και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την επίσκεψή και περιήγησή τους στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο και να τους διαβεβαιώσει ότι τυχόν επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων γίνεται με γνώμονα πάντα το συμφέρον των χρηστών, τηρουμένων των αρχών της νομιμότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας σε όλες τις εκφάνσεις της, καθώς και ότι εναρμονιζόμενη πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (εφεξής «GDPR») και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019, εφαρμόζει τα Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα (Κ.Τ.Ο.Μ.) για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητά σας, γεγονός ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας για αυτήν.

Στους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου μπορεί μπορεί να τους ζητηθεί υπό προϋποθέσεις να μας γνωστοποιήσουν προσωπικά τους δεδομένα (για παράδειγμα κατά την εγγραφή σε φόρμα επικοινωνίας ή στα newsletter μας, ζητάμε το όνοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων παρά μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών.

Κατά την περιήγησή σας στον Διαδικτυακό Τόπο αναγνωρίζετε ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισμούς ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί την πολιτική απορρήτου καθώς και την χρήση cookies.

Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο αποθηκεύεται στον υπολογιστή, το κινητό σας τηλέφωνο ή το tablet σας όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε Διαδικτυακό Τόπο και ενδεικτικά ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές:

- με τη διαδικτυακή σας συμπεριφορά, με τις προτιμήσεις σας ως χρήστη προκειμένου να σας αποσταλεί (από εμάς, τους συνεργάτες ή/και τους διαφημιζόμενους/χορηγούς μας) στοχευμένη διαφήμιση ή προσφορές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας και οι οποίες θα εξακολουθούν να σας παρουσιάζονται όταν επισκέπτεστε έναν Διαδικτυακό Τόπο που ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας (συμπεριφορικά cookies - διαφήμιση/cookies τρίτων),

- με τις σελίδες που επισκέπτεστε στον Διαδικτυακό Τόπο καθώς και αν προκύπτουν σφάλματα με αυτές (cookies επίδοσης)

- με την ανάλυση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου (π.χ. google analytics),

- με το είδος του προγράμματος περιήγησης,

- του παρόχου υπηρεσίας διαδικτύου (ISP),

- με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τη γεωγραφική σας θέση (π.χ. αναζήτηση πρόγνωσης του καιρού για μια συγκεκριμένη πόλη) ή με την αποθήκευση του username σας (όπου χρειάζεται) έτσι ώστε να μην χρειάζεται να το καταχωρήσετε από την αρχή κατά την επιστροφή σας στον διαδικτυακό μας τόπο (cookies που αφορούν στη λειτουργικότητα).

Αναβαθμίζουμε τις πολιτικές μας προκειμένου να συμμορφωθούμε στο νέο νομικό περιβάλλον προστασίας δεδομένων. Λαμβάνουμε κατάλληλα και πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας.

Αποτρέπουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, ενώ το σύνολο των μελών του προσωπικού μας δεσμεύεται βάσει εμπιστευτικού εχεμύθειας να διασφαλίσει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων.

Δεν γνωστοποιούμε ούτε μεταβιβάζουμε τα στοιχεία σας σε τρίτα πρόσωπα εκτός των μελών του προσωπικού μας. Κατ’ εξαίρεση ενδέχεται να αποκαλύψουμε δεδομένα σας σε Δικαστικές ή Εποπτικές Αρχές στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας σε υποχρέωση που μας επιβάλλεται εκ του νόμου ή εκ δικαστικής ή διοικητικής απόφασης.

Δεν φέρουμε ευθύνη σε σχέση με τους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει η ιστοσελίδα μας μέσω συνδέσμων.

Για τις  δημοσιεύσεις και αναρτήσεις, που λαμβάνουν θέση στην ιστοσελίδα www.proson.gr, κατόπιν αποστολής του κειμένου από κάποιον ενδιαφερόμενο ή ως αναδημοσίευση από άλλο μέσο, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει πέραν του ελέγχου για εκφοβιστικά, υβριστικά ή κάθε λογής σχόλια που μπορεί να θίγουν τα ατομικά δικαιώματα καθώς και την προσωπικότητα τρίτων.

Οι Όροι Χρήσης λειτουργίας της ιστοσελίδας www.proson.gr καθιστούν την Εταιρεία καθώς και την ομάδα των δημοσιογράφων ανεξάρτητους οποιασδήποτε ενδεχόμενης απαιτητής αμοιβής από τρίτο άτομο, προκειμένου να δημοσιεύσουν ή να αναδημοσιεύσουν οποιαδήποτε νέα είδηση ή πληροφορία έναντι αμοιβής.

Δικαιώματα
Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε: Μπορείτε:

να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση δεδομένων σας για διαφημιστικούς ή ενημερωτικούς ή κάθε άλλου είδους σκοπούς

να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά το είδος της επεξεργασίας που υφίστανται τα δεδομένα σας από εμάς και να έχετε πρόσβαση σε αυτά

να ζητήσετε διορθώσουμε ή επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή

να ζητήσετε την πλήρη και οριστική διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας

να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία

να ζητήσετε αντίγραφο του συνόλου ή μέρους των δεδομένων σας σε κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από τα μηχανήματα μορφή

Δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας δωρεάν το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών από την υποβολή τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για 60 ημέρες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το πλήθος των αιτημάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε, επίσης, να απευθύνετε τα παράπονα και τις ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση [email protected].

Επικοινωνία
Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο, αλλά και για να αξιολογήσετε την Πολιτική Προστασίας μας, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ή να μας αποστέλλετε τα αιτήματά σας ταχυδρομικώς στην διεύθυνση .

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, ώστε να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας. Καμία τροποποίηση της πολιτικής μας δεν θα εφαρμοστεί πριν τη σχετική ανάρτηση και ενημέρωσή σας.

Ενημέρωση για τα Δεδομένα σας 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Η εταιρεία με την επωνυμία «Teachersnet ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία διαχειρίζεται τον ιστότοπό της www.proson.gr, παρέχει μέσω αυτού υπηρεσίες υποστήριξης υποψηφίων και προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή αιτήσεων σε διαγωνισμούς προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Στοιχεία επικοινωνίας: [email protected]

3. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα δήλωση συλλέχθηκαν από τον/ην υπογράφοντα/ουσα την παρούσα ως υποκείμενο των δεδομένων.

4. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εκτέλεση σύμβασης για παροχή υπηρεσιών (δημιουργία Μητρώου ΑΣΕΠ, κατάρτιση φακέλου-αίτηση συλλογή δικαιολογητικών και υποβολή της)-Επεξεργασία και διαχείριση αιτημάτων επί των παρεχομένων υπηρεσιών- Παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής πληρωμής- Ενημέρωση σχετικά με νέες υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία, αποστολή newsletter.

Ε. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6 (1) (α) του ΓKΠΔ) όσον αφορά την αποστολή ενημερωτικών ή/και προωθητικών μηνυμάτων και την αποστολή newsletter από την Εταιρεία, καθώς και για τυχόν άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων η οποία δεν στηρίζεται σε άλλη νομική βάση επεξεργασίας - Εκτέλεση της σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αίτησης πριν από τη σύναψη της σύμβασης (Άρθρο 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ -Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (Άρθρο 6 (1) (γ) ΓΚΠΔ- Έννομο συμφέρον (Άρθρο 6 (1) (στ) ΓΚΠΔ.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι στο πλαίσιο παροχής των υποστηρικτικών μας υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης για την δημιουργία Μητρώου στον ΑΣΕΠ και την υποβολή αιτήσεων σε προκηρύξεις, τα προσωπικά σας δεδομένα (Για παράδειγμα: στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά, έγγραφα ταυτοποίησης, κωδικοί taxisnet, καθώς και οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας προσωπικά δεδομένα σας μας κοινοποιείτε στο πλαίσιο της παρούσας εντολής και για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρθηκαν ανωτέρω) τα οποία μας κοινοποιείτε θα τηρούνται από την Εταιρεία μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας.

Δεν μοιραζόμαστε, προωθούμε, ή ανταλλάσσουμε πληροφορίες σχετικές με τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, εκτός εάν ρητώς μας το ζητήσετε εσείς, προς το σκοπό δημιουργίας Μητρώου ΑΣΕΠ, όπως ρητά προσδιορίζεται στην παρούσα. Εφόσον αποδεχτείτε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων, παρέχετε στην εταιρεία μας τη ρητή έγκριση και συγκατάθεση ώστε αυτή να τηρεί το αρχείο με τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα επεξεργάζεται όπως ορίζει η νομοθεσία.

Η τήρηση του αρχείου καθώς και η επεξεργασία των Δεδομένων θα διατηρηθεί για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται για την εξυπηρέτηση του σκοπού επεξεργασίας που επιδιώκει κατά τα ανωτέρω κάθε φορά η Εταιρεία. Σκοπός της τήρησης του αρχείου και της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το να έχετε εσείς την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση από την Εταιρεία μας καθώς και την πιο ποιοτική υπηρεσία. Η τήρηση του αρχείου και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μετά την ολοκλήρωση της συναλλακτικής μας σχέσης και της εξυπηρέτησής σας θα περιορίζεται για ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς.

Εδώ να τονίσουμε πως η Εταιρεία εγγυάται την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένων των δεδομένων που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ και τη σχετική εθνική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά.

Έχετε το δικαίωμα (α) να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε σχέση με τις περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σας που βασίζονται σε αυτή (αποστολή ενημερωτικών ή/και προωθητικών μηνυμάτων, αποστολή newsletter από την Εταιρεία), (β) να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το εάν γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και, σε περίπτωση που συμβαίνει αυτό, να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και τις σχετικές πληροφορίες, (γ) να ζητήσετε την ενημέρωση ελλιπών ή ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν, (δ) να ζητήσετε την πλήρη και μόνιμη διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν από τα αρχεία μας, (ε) να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 18 του ΓΚΠΔ, (στ) να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και (ζ) να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων που σας αφορούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας αποστέλλοντας έγγραφο αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Ακόμη, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).