CLOSE

Breaking news

efka
A

Αναρτήθηκε σήμερα, Τετάρτη Ιανουαρίου, στον e-ΕΦΚΑη νέα προκήρυξη για την πλήρωση 12 θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) του Οργανισμού σε όλη την Ελλάδα.

Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4892/2022. Οι νέοι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων θα έχουν τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του, «θα επιλεγούν ικανά στελέχη αυξημένων προσόντων τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και από τον e-ΕΦΚΑ. Στελέχη φιλόδοξα, που είναι διατεθειμένα να συμβάλουν στην αλλαγή σελίδας του Οργανισμού, επενδύοντας παράλληλα και στη δική τους σταδιοδρομία».

Υπενθυμίζουμε ότι με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που ψηφίστηκε στις αρχές του έτους, στον e-ΕΦΚΑ υπάρχει πλέον η δυνατότητα να διορίζονται στελέχη με «παχυλούς» μισθούς τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι παραπάνω υποψήφιοι που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή πρέπει:

 1. Να έχουν Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης
 2. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 3. Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής ή / και μίας ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, οι 12 προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν:

 1. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
 2. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Κεντρικής Μακεδονίας
 3. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Δυτικής Μακεδονίας
 4. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Ηπείρου και Κέρκυρας
 5. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Θεσσαλίας
 6. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Στερεάς Ελλάδας
 7. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας
 8. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Πελοποννήσου
 9. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Αττικής
 10. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Βορείου Αιγαίου
 11. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Νοτίου Αιγαίου
 12. Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Κρήτης

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΕΦΚΑ που παραθέτει το proson, οι 12 Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) αποτελούν το εγγύτερο σημείο επαφής και το πλέον νευραλγικό σημείο εξυπηρέτησης του πολίτη από τον e-ΕΦΚΑ. Ως εκ τούτου, η στελέχωσή τους με ικανούς Γενικούς Διευθυντές αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων κρίνεται ως καίριας σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του φορέα, αλλά και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ασφαλισμένων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει αύριο, Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023 και λήγει την Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Προκήρυξη και για διοικητικούς υπαλλήλους

Στην αρχή της επόμενης εβδομάδας και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις συμμετοχής στην 9Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία προβλέπει την την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 173 θέσεων, μόνιμου προσωπικού, στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που εποπτεύεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στην προκήρυξη δύναται να συμμετάσχουν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να συμμετάσχουν και απόφοιτοι λυκείου.

Από τις 173 θέσεις που ζητούνται για τον e-ΕΦΚΑ οι περισσότερες βρίσκονται στην Αττική. Υπάρχουν όμως και θέσεις που κατανέμονται σε περιοχές της Αρκαδίας, της Αχαΐας, του Ηρακλείου, της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, της Κοζάνης, της Λάρισας, της Λευκάδας, της Κομοτηνής, της Φθιώτιδας, της Σύρου και του Πειραιά

Υπενθυμίζουμε ότι στην προκήρυξη 9Κ/2022 του ΑΣΕΠ οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν διοικητικούς υπαλλήλουςμηχανικούς και απόφοιτους πληροφορικής.

Η πλατφόρμα του ΑΣΕΠ για τις αιτήσεις συμμετοχής θα ανοίξει Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 και θα παραμείνει ανοικτή έως την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023.

Το «κλειδί» για τις προκηρύξεις του e-ΕΦΚΑ

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα παραπάνω όλοι οι υποψήφιοι που θα θελήσουν να συμμετάσχουν σε μία από τις δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση που να αποδεικνύει την γνώση της Αγγλική γλώσσας. 

Μάλιστα, στη δεύτερη προκήρυξη, για διοικητικούς υπαλλήλους,  η εν λόγω πιστοποίηση εκτός από τυπικό προσόν, μοριοδοτεί έξτρα με έως +90 μόρια.

Εάν λοιπόν δεν έχετε πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας, τώρα, μέσα σε ηλίγες μόνο ημέρες μπορείτε να λάβετε πολύ ΕΥΚΟΛΑ την Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE), αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, που παρέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn για να την χρησιμοποιήσετε για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στο ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ

Τα Πλεονεκτήματα της πιο εύκολης στην Ελλάδα online Πιστοποίησης Αγγλικών του GoLearn

 • Μπορείτε να την πάρετε εξ αποστάσεως σε ΜΟΝΟ 2 ημέρες
 • Κοστίζει μόνο 111 ευρώ
 • Δεν χρειάζεται να δώσετε τηλεξέταση σε Έκθεση και Προφορικά - Δίνετε ΜΟΝΟ σε Reading - Listening
 • Παίρνετε Mock Tests (τεστ προσομοίωσης της εξέτασης)
 • Στην ίδια εξέταση (μία ώρα) μπορείτε να πάρετε είτε B2, είτε C1, είτε C2
 • Μαθαίνετε τον βαθμό σας λίγα λεπτά μετά το ηλεκτρονικό τεστ

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 111 ευρώ) 

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις