Breaking news

INTIME NEWS
A

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ) δημοσίευσαν προκήρυξη για την κάλυψη οργανικής θέσης Γενικού Εμπορικού Διευθυντή.

Η πρόσληψη θα υλοποιηθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 3 χρόνων.

Ακολουθήστε το Proson και στο Twitter για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα του εργασιακού τομέα!

Κριτήρια πρόσληψης

Τα κριτήρια πρόσληψης του Γενικού Εμπορικού Διευθυντή, είναι τα ακόλουθα:

- Να είναι κάτοχοι Πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,

- Να διαθέτουν:

 • Επιθυμητή η προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε καθήκοντα Γενικού Εμπορικού Διευθυντή ή Εμπορικού Διευθυντή ή σε παρόμοιο εκτελεστικό ρόλο
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε πωλήσεις B2B υπηρεσιών
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην κατάρτιση προϋπολογισμού πωλήσεων και στοχοθεσίας
 • Γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών μίας μεγάλης Εταιρείας
 • Άριστη γνώση του MS Office και ERP προγραμμάτων
 • Γνώση Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας
 • Επιχειρηματική νοοτροπία, δεξιότητες ηγεσίας και επικοινωνίας
 • Εμπειρία επίλυσης επί στρατηγικών θεμάτων
 • Αναλυτική σκέψη και διαχείριση ομάδας
 • Δημιουργική στρατηγική σκέψη
 • Εμπορική συνείδηση σε συνδυασμό με στρατηγική νοοτροπία
 • Ικανότητα εργασίας, κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Πολύ καλές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Πρωτοβουλία και ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης
 • Ιδανικά προϋπηρεσία σε εταιρεία εφοδιαστικής αλυσίδας ή/και Ταχυμεταφορών 

Γενική Περιγραφή Καθηκόντων Προκηρυσσόμενης Θέσης

Τα καθήκοντα της προκηρυσσομένης θέσης ευθύνης στάθμης Γενικής Διεύθυνσης είναι τα ακόλουθα:

 • Η ανάπτυξη και εφαρμογή εμπορικών στρατηγικών, σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους οι οποίες αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της ΕΛΤΑ Α.Ε.
 • Διατήρηση και ανάπτυξη του πελατολογίου.
 • Η καλλιέργεια εμπορικής κουλτούρας.
 • Η κατανόηση των απαιτήσεων των υφιστάμενων πελατών για την διασφάλιση της ικανοποίησης των αναγκών τους.
 • Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων καθώς και η καθοδήγηση του έργου των Διευθυντών των Υπηρεσιακών Λειτουργιών που υπάγονται στη Γενική Εμπορική Διεύθυνση (Διεύθυνση Πωλήσεων, Διεύθυνση Marketing, Διεύθυνση Φιλοτελισμού, Υπηρεσία Προγραμματισμού και Αναφορών Γενικής Εμπορικής Διεύθυνσης),για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων και των αποτελεσμάτων τους.
 • Η συνεχής συνεργασία με τους υπόλοιπους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας, με στόχο την βελτιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας.
 • Η εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλους δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, όπου απαιτείται.
 • Διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης αγοράς, για τη δημιουργία λεπτομερών επιχειρηματικών σχεδίων, με εμπορικές ευκαιρίες (επέκταση, επιχειρηματική ανάπτυξη κλπ.).
 • Κατανόηση των απαιτήσεων των υφιστάμενων πελατών, ώστε να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες τους.
 • Ενέργειες για την απόκτηση νέων πελατών και τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (νέους και υφιστάμενους).
 • Παρακολούθηση της απόδοσης των εμπορικών δραστηριοτήτων, χρησιμοποιώντας βασικούς δείκτες μέτρησης και προετοιμασία αναφορών, προς τα ανώτερα στελέχη.
 • Παροχή υποστήριξης στον καθορισμό οικονομικών στόχων και στην ανάπτυξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού.
 • Παρακολούθηση και βελτίωση των στρατηγικών συνεργασιών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί με τον άμεσο προϊστάμενο του.
 • Διαχείριση, καθοδήγηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του χώρου ευθύνης του, σύμφωνα με τα εταιρικά πρότυπα και το θεσμικό πλαίσιο.
 • Συμμετοχή σε δημοσίους διαγωνισμούς
 • Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που τους ανατίθενται από τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ. 

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω θέση εργασίας, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ) μοριοδοτείται με 10 μόρια. 

Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος να πάρετε τις παραπάνω πιστοποιήσεις με τα λιγότερα χρήματα είναι να πάρετε τις πιστοποιήσεις του goLearn

Ιδίως τα Αγγλικά μπορείτε να τα πάρετε μέσα σε μόνο 2 ημέρες ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ και ΧΩΡΙΣ ΕΚΘΕΣΗ!

Ο μόνος τρόπος στην Ελλάδα για να πάρετε τα 50 μόρια πριν κλείσουν οι αιτήσεις είναι η εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών του goLearn που μπορείτε να την πάρετε ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΟΝΟ 2 ΗΜΕΡΕΣ

Εξ αποστάσεως και ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ και ΕΚΘΕΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Μοριοδότηση με το ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ της Εξ αποστάσεως Πιστοποίησης Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 111 ευρώ) 

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους συμπληρώνοντας υπόδειγμα αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, την οποία θα αποστείλουν στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση: [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία 

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023.

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις