Breaking news

προσλήψεις εκπαιδευτικών
A

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος του Διεθνούς Κινήματος των Εθνικών Συλλόγων Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων, ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877 και αποτελεί το μεγαλύτερο Ανθρωπιστικό Οργανισμό στην Ελλάδα.

Το έργο του βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και στοχεύει στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, τόσο σε περιόδους πολέμου όσο και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους και γενικότερα τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, χωρίς οποιαδήποτε πολιτική, φυλετική, θρησκευτική ή ιδεολογική διάκριση. Για την επίτευξη του ανθρωπιστικού του έργου συνεργάζεται με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη. Παράλληλα, όταν και όποτε υπάρχει ανάγκη στο εξωτερικό, ο Ε.Ε.Σ. συνεργάζεται με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων και Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών για τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις διεθνούς βοήθειας και την αποστολή ανθρωπιστικού υλικού.

Επιπλέον στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2015, υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων και Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών το Σχέδιο Επείγουσας Έκκλησης για βοήθεια στους πρόσφυγες και μετανάστες. Στην Ελλάδα, το έργο του Ε.Ε.Σ., είναι πολυδιάστατο (κοινωνική πρόνοια, Ιατρονοσηλευτική φροντίδα, αναζήτηση και επανασύνδεση οικογενειών, εκπαίδευση και κινητοποίηση εθελοντών, διάδοση των αρχών Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, προσέλκυση νέων για την προώθηση μέσω του εθελοντισμού των θεμελιωδών αρχών και ανθρωπιστικών αξιών του Κινήματος κλπ.) υλοποιείται σε 83 Περιφερειακά Τμήματα και Επιτροπές.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης εκπαιδευτικού, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ., στα Καλάβρυτα.

Απαιτούμενα προσόντα και περιγραφή καθηκόντων

 • Τίτλος σπουδών που αντιστοιχεί σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, αντικειμένου που να ανταποκρίνεται στην ηλικία και τις ανάγκες των ανηλίκων
 • Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
 1. επεξεργασία κειμένων,
 2. υπολογιστικών φύλλων και
 3. υπηρεσιών διαδικτύου η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται με:

α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ,

β) Τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

Καθήκοντα:

 • Εκτίμηση του μαθησιακού επιπέδου κάθε ανηλίκου και κατάρτιση του Ατομικού Εκπαιδευτικού Σχεδίου
 • Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία για τη δημιουργία εκπαιδευτικού πλάνου προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες των ανηλίκων
 • Συνεργασία με τα δημόσια σχολεία της περιοχής για την εγγραφή και την παρακολούθηση της προόδου των ανηλίκων
 • Παρακολούθηση της φοίτησης των ανηλίκων στην τυπική εκπαίδευση
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενισχυτικής διδασκαλίας με προτεραιότητα στην εκμάθηση της ελληνικής
 • Μέριμνα για την ένταξη των ανηλίκων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ανηλίκων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων
 • Εκτέλεση άλλων σχετικών με την εργασία καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που δύνανται να ανατεθούν από τον υπεύθυνο του Έργου ή το Συντονιστή του Κέντρου
 • Παροχή υπηρεσιών σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια, ανάλογα με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Κέντρου και εκ περιτροπής σε ετοιμότητα κλήσης (on call) κατά τη νυχτερινή βάρδια
 • Προσωρινή τροποποίηση καθηκόντων από το Συντονιστή του Κέντρου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου
 • Λειτουργεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες του ΕΕΣ / Κινήματος, για την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων, την εμπιστευτικότητα και την αρχή «μη βλάπτειν». Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την ανωτέρω θέση απαιτούνται:

 • Πτυχίο
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα...».
 • Δύο συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο έκαστη
 • Βιογραφικό σημείωμα

Υποβολή αιτήσεων 

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού:

- Λυκαβηττού 1, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 6ος Όροφος), υπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2023.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις