Breaking news

Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
A

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου είτε εργασίας, συνολικά 10 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 20ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτών.

Να σημειωθεί ότι η  20η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 19 Μαΐου 2024. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Έκθεσης  όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Η πρόσληψη αφορά τον αναφερόμενο παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Αντικείμενο Σύμβασης Πλήθος Θέσεων Διάρκεια Σύμβασης Από - Έως
Συντονιστής Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης 1 12 μήνες 15/03/2024-15/03/2025
Υπεύθυνος Γενικού Πολιτιστικού Προγράμματος 1 3 μήνες 15/03/2024-15/06/2024
Υποστηρικτής Διεθνούς και Επαγγελματικού Προγράμματος  1 3 μήνες 15/03/2024-15/06/2024
Υπεύθυνος Λειτουργίας ΔΕΒΘ (floor manager) 1 3 μήνες 15/03/2024-15/06/2024
Υπεύθυνος Οργάνωσης Φιλοξενίας 1 3 μήνες 15/03/2024-15/06/2024
Υποστηρικτής Ειδικών Θεματικών Εκδηλώσεων 1 3 μήνες 15/03/2024-15/06/2024
Υπεύθυνος Διοργάνωσης Εκδηλώσεων Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου 1 3 μήνες 15/03/2024-15/06/2024
Υπεύθυνος Παράλληλων Εκδηλώσεων 1 3 μήνες 15/03/2024-15/06/2024
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας 1 4 μήνες 15/03/2024-15/07/2024
Υπεύθυνος συγγραφής, επιμέλειας, διόρθωσης και μετάφρασης ειδικών εκδόσεων. 1 3 μήνες 15/03/2024-15/06/2024

Για τη θέση «Συντονιστής Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης», η σύμβαση που θα υπογραφεί ενδέχεται να ανανεωθεί έως τη λήξη της Πράξης (31/12/2027), ανάλογα με τις ανάγκες του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις προσλήψεις. 

Η διοργάνωση της 20ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027» (ΟΠΣ 6005005 ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Τι δίνει έως +10 μόρια

Σύμφωνα με την προκήρυξη έως και 10 μόρια μπορεί να δώσει στους υποψηφίους η γνώση ξένων γλωσσών. Πιο συγκεκριμένα, η βαθμολόγηση ως προς το κριτήριο της ξένης γλώσσας αφορά γλώσσα πάνω από το επίπεδο και πέρα από τις ελάχιστες απαιτούμενες, μεταξύ των ακολούθων: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά.

  • Αρίστη γνώση - 5 μόρια
  • Πολύ καλή γνώση - 4 μόρια
  • Καλή γνώση - 3 μόρια

Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής: ο υποψήφιος λαμβάνει μόρια σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα που, με μέγιστο όριο τα 10.

Εάν δεν έχετε πιστοποίηση ξένης γλώσσας μπορείτε τώρα πολύ εύκολα να αποκτήσετε την Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE), η οποία είναι αναγνωρισμένξ από το ΑΣΕΠ και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στο ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ.

Τα Πλεονεκτήματα της πιο εύκολης στην Ελλάδα online Πιστοποίησης Αγγλικών του GoLearn

  • Μπορείτε να την πάρετε εξ αποστάσεως σε ΜΟΝΟ 2 ημέρες
  • Δεν χρειάζεται να δώσετε τηλεξέταση σε Έκθεση και Προφορικά - Δίνετε ΜΟΝΟ σε Reading - Listening
  • Παίρνετε Mock Tests (τεστ προσομοίωσης της εξέτασης)
  • Στην ίδια εξέταση (μία ώρα) μπορείτε να πάρετε είτε B2, είτε C1, είτε C2
  • Μαθαίνετε τον βαθμό σας λίγα λεπτά μετά το ηλεκτρονικό τεστ

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 95 ευρώ) 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε, σύμφωνα με το άρθρο του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Στρατηγού Καλλάρη 50, 154 52 Ψυχικό, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Σωφρόνιου Παραδεισόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 6776540, εσωτ. 405

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τρίτη 12 Μαρτίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Μείνετε συντονισμένοι στο Proson.gr στο facebook, στο threads, στο twitter και στο viber, ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι για τις προσλήψεις στο δημόσιο.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις