CLOSE

Breaking news

xamogelo_tou_paidiou
A

Ο Εθελοντικός Οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναζητά υποψήφιους νέους εργαζόμενους για την κάλυψη θέσεων εργασίας για τις περιοχές της Αθήνας, του Αίγιου, της Κορίνθου και του Πύργου Ηλείας

Οι θέσεις αφορούν νοσηλευτές, παιδαγωγούς, διασώστες, υποστηρικτικό προσωπικό και πλήρωμα ασθενοφόρου.  

Το Χαμόγελο του παιδιού είναι εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί στην Ελλάδα, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων τους. Η δράση του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη φιλοξενία παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, την τηλεφωνική υποστήριξή τους, προγράμματα συμβουλευτικής και κοινωνικής ένταξης του, την ενίσχυση οικογενειών που τελούν σε ένδεια, καθώς και τη διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης ή πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

Οι Θέσεις Εργασίας

1) Παιδαγωγός / Παιδοκόμος στην Αρχαία Κόρινθο

2) Παιδαγωγός / Παιδοκόμος στην Τεμένη Αιγίου

Τα Κύρια Καθήκοντα

 • Είναι υπεύθυνος/ η για την καλύτερη δυνατή διαμονή των παιδιών στο σπίτι και αναλαμβάνουν την φροντίδα και την ασφάλεια των παιδιών επί εικοσιτετραώρου.
 • Διαχειρίζεται με τον υποδεδειγμένο από τον ψυχολόγο, τρόπο τις κρίσεις των παιδιών.
 • Συμβάλλει/ συμμετέχει και παρακολουθεί την καθαριότητα και την φροντισμένη εμφάνιση των παιδιών.
 • Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το καθημερινό πρόγραμμα απασχόλησης τους στην εκπόνηση του οποίου συμβάλλει με υπευθυνότητα, υπομονή και αγάπη.
 • Συμμετέχει ενεργά σε ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες των παιδιών.
 • Συμμετέχει σε ομαδικές συναντήσεις του προσωπικού του σπιτιού.
 • Συνοδεύει τα παιδιά στις καλοκαιρινές τους διακοπές.
 • Συνεργάζεται με τους εθελοντές του σπιτιού.

Τα Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με την φροντίδα παιδιών πτυχίο.
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας, είτε ενασχόληση με παιδιά και εφήβους - τουλάχιστον 2 έτη.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

Πρόσθετα επιθυμητά χαρακτηριστικά 

 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Ανεπτυγμένη παιδαγωγική αντίληψη
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Σωματική αντοχή και δραστηριότητα
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

3) Διασώστη-στρια / Πληρώματος Ασθενοφόρου στην Αθήνα

Τα Κύρια Καθήκοντα

 • Παροχή πρώτων βοηθειών σε επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά.
 • Εξυπηρέτηση χρόνιων παιδιατρικών περιστατικών
 • Διακομιδές παιδιατρικών περιστατικών ανά την Ελλάδα.
 • Διακομιδές νεογνών με κινητές ιατρικές μονάδες εντατικής θεραπείας για νεογνά (θερμοκοιτίδα), πιστοποιημένες από την Ε.Ε..
 • Συμβολή στην απομάκρυνση ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο σε συνεργασία με την Εθνική τηλεφωνική γραμμή SOS 1056 και στις εξαφανίσεις παιδιών/amber alert
 • Παροχή παιδιατρικής υποστήριξης της ζωής κατά τη διακομιδή (Αναπνευστήρας, Καρδιακό monitor/απινιδωτής, αναρρόφηση κτλ)
 • Έλεγχος του ασθενοφόρου τόσο ως προς τα αναλώσιμα φαρμακευτικά υλικά του, αλλά και ως προς τη σωστή λειτουργία των ιατρικών μηχανημάτων και της μηχανικής λειτουργίας του

Τα Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αλλοδαπής προέλευσης ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών
 • Κάτοχος πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ
 • Απαραίτητη άδεια οδήγησης Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση παροχής επείγουσας φροντίδας σύμφωνα με τα εγχώρια και διεθνή δεδομένα
 • Άριστη γνώση της νομοθεσίας και των θεμάτων ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους

4) Νοσηλευτή-τριας στην Αθήνα

5) Νοσηλευτή-τριας στην Τεμένη Αιγίου

Τα Κύρια Καθήκοντα

 • Αποτελεί μέρος της ομάδας του πληρώματος του ασθενοφόρου
 • Παροχή πρώτων βοηθειών σε επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά.
 • Εξυπηρέτηση χρόνιων παιδιατρικών περιστατικών.  Διακομιδές παιδιατρικών περιστατικών ανά την Ελλάδα.  Διακομιδές νεογνών με κινητές ιατρικές μονάδες εντατικής θεραπείας για νεογνά (θερμοκοιτίδα), πιστοποιημένες από την Ε.Ε..
 • Συμβολή στην απομάκρυνση ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο σε συνεργασία με την Εθνική τηλεφωνική γραμμή SOS 1056 και στις εξαφανίσεις παιδιών/amber alert.  Παροχή παιδιατρικής υποστήριξης της ζωής κατά τη διακομιδή (Αναπνευστήρας, Καρδιακό monitor/απινιδωτής, αναρρόφηση κτλ).
 • Έλεγχος του ασθενοφόρου τόσο ως προς τα αναλώσιμα φαρμακευτικά υλικά του, αλλά και ως προς τη σωστή λειτουργία των ιατρικών μηχανημάτων και της μηχανικής λειτουργίας του.

Τα Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Πρόσθετα επιθυμητά χαρακτηριστικά 

 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

6) Υποστηρικτικού Προσωπικού στον Πύργο Ηλείας

Τα Κύρια Καθήκοντα

 

 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και εξυπηρέτηση
 • Έλεγχος, πρωτοκόλληση και διανομή εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων δωρητών 
 • Έκδοση παραστατικών
 • Αναζήτηση χορηγών για την κάλυψη αναγκών σε είδη και υπηρεσίες
 • Επαφές και συνεργασίες με Δημόσιες, Δημοτικές, Αστυνομικές Αρχές σε συνεργασία με την Κ.Λ. όπου ζητηθεί π.χ. επιτόπιες παρεμβάσεις, συνοδεία ή μεταφορά παιδιών κ.ά.
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε παζάρια και εκδηλώσεις του Οργανισμού

Τα Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ.

Τα Επιθυμητά Προσόντα

 • Γνώση προγράμματος Softone
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ικανότητα επικοινωνίας σε ένα περιβάλλον με εξαιρετικά πολυσχιδές αντικείμενο
 • Ομαδικότητα και ευελιξία
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό πίεση και διαχείριση κρίσεων / έκτακτων αναγκών
 • Ικανότητα διαμεσολάβησης και επικοινωνίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις θέσεις στο Χαμόγελο του Παιδιού και να υποβάλλεται ανάλογη αίτηση ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις