Breaking news

asep aade
A

Εκδόθηκε σήμερα, Δευτέρα 9 Μαΐου από το ΑΣΕΠ, ο πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων του Γραπτού Διαγωνισμού 1Γ/2022 για την πλήρωση 822 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Αποκλειστικό: Ένας στους 30 «περνάει» στον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ - ΑΑΔΕ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις

Κατά του ανωτέρω πίνακα, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις από την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 έως και την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected] .

Δεκτή επίσης γίνεται και η άσκηση των αντιρρήσεων με κατάθεση ή αποστολή συστημένης επιστολής στο ΑΣΕΠ στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αντίρρηση για την Προκήρυξη 1Γ/2022
Τ.Θ. 14308,
Τ.Κ. 11510, Αθήνα

Ο γραπτός διαγωνισμός

Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να εξεταστούν σε τρία μαθήματα ή τέσσερα μαθήματα αναλόγως της ειδικότητας για την οποία διαγωνίζονται.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την ΥΛΗ των μαθημάτων που εξετάζονται

Το μάθημα Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένων είναι κοινό για όλους τους υποψηφίους, ενώ τα υπόλοιπα μαζί με τους συντελεστές βαρύτητας που έχουν κατά την εξέταση είναι τα εξής:

diagonismos aade

Η βαθμολογία

Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι πενήντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα και εξήντα (60) μονάδες για τη συνολική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.

Για παράδειγμα έστω ότι υποψήφιος της ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ του κλάδου  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ συγκέντρωσε:

  • 82 μονάδες στο μάθημα Λεκτικές Δεξιότητες το οποίο έχει Σ.Β.: 1
  • 65 μονάδες στο μάθημα Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών το οποίο έχει Σ.Β.: 2
  • 73 μονάδες στο μάθημα Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη το οποίο έχει Σ.Β.: 2.

Στην περίπτωση αυτή η σταθμισμένη συνολική βαθμολογία στη γραπτή εξέταση θα είναι: [(82 Χ 1)+(65 Χ 2)+(73 Χ 2)] / (1+2+2) = (82+130+146) / 5 = 358/5 = 71,60.

Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια το πρόγραμμα διεξαγωγής του διαγωνισμού να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιηθεί κατά το μέγιστο δυνατό η συμμετοχή των υποψηφίων σε περισσότερες από μια Ομάδες Μαθημάτων.

Τα θέματα θα μεταδοθούν ταυτόχρονα στα εξεταστικά κέντρα με το σύστημα Vertical Blanking Internal (V.B.I.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο.

Αναλυτικά η προκήρυξη για την ΑΑΔΕ

 

Tα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που μοριοδοτούν

Για όλες τις θέσεις της προκήρυξης 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

ΑΣΕΠ - Αυτή είναι η εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών σε 48 ώρες για άμεση μοριοδότηση!!!

Δύο από τα πρόσθετα προσόντα αυτά προσόντα είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η γνώση χειρισμού Η/Υ. Συγκεκριμένα για ορισμένες θέσεις ζητείται η άριστη, πολύ καλή ή καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ για όλες σχεδόν τις θέσεις απαραίτητο προσόν είναι η  γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Πολλοί υποψήφιοι έχουν την εντύπωση πως η απόκτηση τέτοιων πιστοποιήσεων είναι μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις.

Παλαιότερα μπορεί να ίσχυε αυτό , πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ που παρέχει το GoLearn για να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτ με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 111 ευρώ) 

Μοριοδότηση με Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε λιγότερο από 10 ημέρες (ΜΟΝΟ 95 ευρώ)

Δημοφιλείς Ειδήσεις