Breaking news

asep
A

Εκδόθηκαν σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουνίου, τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2021 για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, μίας θέσης Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού, στο «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)» Ν.Π.Ι.Δ [Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας – Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων], με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων Πεδίου στη Μοριακή Βιολογία ή Μικροβιολογία ή Βιοτεχνολογία»  (Κωδικός Θέσης: 10022).

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέου, αναπληρωματικών, δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων), καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων), καθώς και στον πίνακα αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ο πίνακας προσληπτέου απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ.

Δημοφιλείς Ειδήσεις