Breaking news

ΑΣΕΠ
A

Την «πόρτα» του Εθνικού Τυπογραφείου πέρασε την προηγούμενη Παρασκευή, η προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 31 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» - ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.. Η εν λόγω προκήρυξη αναμένεται να πάρει αριθμό 4Κ/2024 και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του proson.gr, πρόκειται βγει επίσημα στο «φως» και να λάβει ΦΕΚ εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Όπως αποκάλυψε ήδη το proson από τον Φεβρουάριο, το νέο προσωπικό της ΔΑΠΕΕΠ, η οποία λειτουργεί υπό τη «σκέπη» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα εργαστεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και θα αφορά απόφοιτους Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δηλαδή και απόφοιτους λυκείου, ενώ οι επιτυχόντες δηλαδή του διαγωνισμού θα προκύψουν βάσει του συστήματος μοριοδότησης του ΑΣΕΠ και όχι βάσει γραπτού διαγωνισμού.  

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
 • ΠΕ Οικονομικού
 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Πληροφορικής (Software Hardware)
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • ΤΕ Λογιστικού

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΔΕ Πληροφορικής

Οι θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων της προκήρυξης καταχωρηθεί και στον πίνακα θέσεων ΕΔΩ. 

Οι ημερομηνίες στις οποίες θα πραγματοποιούνται οι αιτήσεις θα αναγράφονται αναλυτικά στο ΦΕΚ. Μείνετε συντονισμένοι στο proson.gr στο facebook, στο twitter, στο threads και στο viber, ώστε να ενημερώνεστε πρώτοι για όλες τις εξελίξεις για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Το σύστημα μοριοδότησης του ΑΣΕΠ

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι προσλήψεις γίνονται βάσει συστήματος μοριοδότησης που στηρίζεται σε ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο του proson.gr στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ μοριοδοτούνται:

 • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών - Βαθμός x 60
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και τομέα (μόνο για ΠΕ και ΤΕ) - 100 μόρια
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (επιπέδου) με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη (μόνο για ΔΕ) - 110 μόρια
 • Διδακτορικό δίπλωμα σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (μόνο για ΠΕ και ΤΕ) - 400 μόρια
 • Αυτοτελής Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός από την προκήρυξη (μόνο για ΠΕ και ΤΕ) - 180 μόρια
 • Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)  (μόνο για ΠΕ και ΤΕ) - 90 μόρια
 • Εμπειρία στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης έως και 84 μήνες - 7 μόρια ανά μήνα

Τέλος, στα ακαδημαϊκά κριτήρια, μοριοδοτείται και η γνώση της ξένης γλώσσας και μάλιστα μπορεί να εκτοξεύσει τους υποψηφίους παρέχοντας τους +90 ολόκληρα μόρια. Αναλυτικά:

 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας - 90 μόρια
 • Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας - 60 μόρια
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας - 40 μόρια

Τα απαραίτητα προσόντα - Αυτή είναι το μόνη Πιστοποίηση που προλαβαίνετε να πάρετε πριν κλείσουν οι αιτήσεις

Σύμφωνα με την προκήρυξη ως πρόσθετο απαραίτητο προσόν διορισμού, θεωρείται για ορισμένες ειδικότητες η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Τα προσόντα αυτά θεωρούνται απαραίτητα προκειμένου να διοριστούν οι υποψήφιοι, αλλιώς δεν γίνονται δεκτοί στις εν λόγω θέσεις.

Εάν οι υποψήφιοι δεν κατέχουν μία από τις δύο αυτές πιστοποιήσεις, τώρα όμως, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες μπορούν να λάβουν πολύ ΕΥΚΟΛΑ είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ, που παρέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn για να τις χρησιμοποιήσουν για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στο ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ.

Τα Πλεονεκτήματα της πιο εύκολης στην Ελλάδα online Πιστοποίησης Αγγλικών του GoLearn

 • Μπορείτε να την πάρετε εξ αποστάσεως σε ΜΟΝΟ 2 ημέρες
 • Δεν χρειάζεται να δώσετε τηλεξέταση σε Έκθεση και Προφορικά - Δίνετε ΜΟΝΟ σε Reading - Listening
 • Παίρνετε Mock Tests (τεστ προσομοίωσης της εξέτασης)
 • Στην ίδια εξέταση (μία ώρα) μπορείτε να πάρετε είτε B2, είτε C1, είτε C2
 • Μαθαίνετε τον βαθμό σας λίγα λεπτά μετά το ηλεκτρονικό τεστ

Τα Πλεονεκτήματα της πιο εύκολης στην Ελλάδα Πιστοποίησης Υπολογιστών του GoLearn

 • Μπορείτε να την δώσετε σε όλη την Ελλάδα
 • Μπορείτε να πάρετε τεστ προσομοίωσης
 • Μπορείτε να την πάρετε μέσα σε λίγες ημέρες

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 95 ευρώ) 

Λάβετε το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ της Πιστοποίησης Υπολογιστών ELIC εύκολα και ευέλικτα  (Μόνο 85 ευρώ)

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις