CLOSE

Breaking news

asep
A

Εκδόθηκε σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, η προκήρυξη 5ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ του για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Κατηγορίας ΔΕ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη το ΑΣΕΠ καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΔΕ01, ΔΕ02, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, να υποβάλουν εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Ακολουθήστε μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ!

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι κλάδοι

Σύμφωνα με την προκήρυξη 5ΕΑ/2022, ζητούνται οι εξής ειδικότητες:

 • ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
 • ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
 • ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗ
 • ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
 • ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
 • ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
 • ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την προκήρυξη 5ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ, η στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, ήτοι των ΣΜΕΑΕ, των Τμημάτων ΄Ενταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι (άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3699/2008) γίνεται από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ΔΕ κατηγορίας με εξειδίκευση στην ΕΑΕ.

Κριτήρια ένταξης

Για την ένταξη στον αξιολογικό πίνακα Β΄ Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης απαιτείται:

 1. Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής (ΚΩΔ: 001) ή
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής (ΚΩΔ: 002) ή
 3. Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής (ΚΩΔ: 003) ή
 4. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (50 μήνες) στην ΕΑΕ (ΚΩΔ: 004)

Για την ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα απαιτείται:

 1. Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από ΑΕΙ ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών (ΚΩΔ: 006) ή
 2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) στην ΕΑΕ (ΚΩΔ: 007) ή
 3. Να είναι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (ΚΩΔ: 008).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά αναγράφονται στην προκήρυξη 5ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ, πρέπει

1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

2. Να εκδώσουν παράβολο τριών (3) Ευρώ, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής/διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης (αξιολογικός πίνακας Β΄ και επικουρικός εκπαιδευτικών ΕΑΕ) κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των παρακάτω κριτηρίων (υ.α: υπ’αριθμ.  48190/E1/28.3.2019 (Β΄1088).

Αναλυτικά η προκήρυξη

Τα μόρια που θα σας «εκτοξεύσουν» στον πίνακα κατατάξης

Τώρα μπορείτε να λάβετε άμεσα 4 μόρια  για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών με Πιστοποίηση Υπολογιστών και άλλα 7 έξτρα με Πιστοποίηση Αγγλικών (11 μόρια σε 2 ημέρες ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ!)

Όπως φαίνεται στην προκήρυξη μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας ως εξής:

 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας - 20 μόρια
 • Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας - 15 μόρια
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας Δέκα - 10 μονάδες

Παράλληλα πιστοποιείται η πστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου) με 20 μόρια.

Οι πιο εύκολες αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ πιστοποιήσεις Υπολογιστών και Αγγλικών προσφέρονται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό GoLearn σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να καταθέσουν τα χαρτιά τους και να λάβουν τα μόρια

«Τώρα» 4 μόρια με μόνο 111 ευρώ

Αυτή είναι η πιο εύκολη, πιο φτηνή Online Πιστοποίηση Αγγλικών που μπορείτε να πάρετε μέσα σε 3 ημέρες

Η Πιστοποίηση Αγγλικών που παρέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn και είναι αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ με ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΙΣΧΥ είναι η πιο εύκολη πιστοποίηση Αγγλικών που ο ενήλικας μπορείτε να την πάρει εξ αποστάσεως από το σπίτι του δίνοντας τηλεξέταση μέσω τεστ στον υπολογιστή ΜΟΝΟ ΣΕ READING - LISTENING (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, ΟΥΤΕ ΕΚΘΕΣΗ)

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΑ 50 ΜΟΡΙΑ ΑΜΕΣΑ - ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Το απαραίτητο Πιστοποιητικό Υπολογιστών με 100 ευρώ

Τι είναι το ELIC; Το Elic είναι Πιστοποίηση Υπολογιστών που χρειάζεστε για να αποκτήσετε έξτρα μόρια για τις προσλήψεις!!

Μπορείτε μέσα σε λίγες μόνο ημέρες να την πάρετε πολύ εύκολα από τον εκπαιδευτικό οργανισμό GoLearn στο κέντρο της Αθήνας

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις