Breaking news

oaed
A

Προ των πυλών είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του Proson.gr, η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ που προβλέπει 25.000 θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας και μισθό ίσο με το βασικό, δηλαδή ίσο με 713 ευρώ μικτά. 

Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης, αναμένεται από μέρα σε μέρα και είναι πολύ πιθανό, αν δεν υπάρξουν «ευτράπελα», τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ δεν αποκλείεται να εκδοθούν έως το τέλος της εβδομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ του προγράμματος, ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων εκδίδεται, από τον ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ, εντός 10 εργάσιμων, κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων.

Ακολουθήστε μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα για τις προσλήψεις στο Δημόσιο!

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενστάσεις των υποψηφίων ανέργων «αγγίζουν» σχεδόν τις 3.000. Μάλιστα, μετά το φιάσκο με τα λάθος αποτελέσματα που δημοσίευσε αρχικά ο ΟΑΕΔ παρατάθηκε κατά μία ημέρα και η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων, η οποία έληξε τελικά την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00. 

Οι αρχικοί πίνακες βγήκαν την Μεγάλη Πέμπτη και μόλις την Τρίτη του Πάσχα, δηλαδή πέντε ημέρα μετά, αντιλήφθηκε ο Οργανισμός (πλέον Υπηρεσία) το λάθος, καθώς οι πίνακες περιείχαν ωφελούμενους προηγούμενων προγραμμάτων που υπέβαλαν αίτηση ενώ δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ, με τίτλο, «προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» προβλέπει:

  • Τοποθέτηση των ανέργων σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Τι θα ακολουθήσει μετά τα οριστικά αποτελέσματα

 

Να σημειωθεί ακόμα ότι μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων, δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης στους επιβλέποντες φορείς έχουν οι δυνητικά ωφελούμενοι που έχουν ενταχθεί στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων και μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2, όσο και κατά την αναγγελία τοποθέτησής τους από τον επιβλέποντα φορέα.

Η υπόδειξη πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, ανά ειδικότητα, με βάση την συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως, μετά την επιλογή τους, στον επιβλέποντα φορέα στον οποίο θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα από τη Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.

Ο επιβλέπων φορέας υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε3.1 των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντων σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την προσκόμιση στον φορέα του συστατικού σημειώματος από τον ωφελούμενο. Στη συνέχεια ο επιβλέπων φορέας ενημερώνει τον ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στην περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, τοποθετούνται στους Επιβλέποντες Φορείς δεν δύνανται για οιονδήποτε λόγο να αιτηθούν την μετακίνησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Πρόωρη διακοπή της συμμετοχής ωφελουμένου στο πρόγραμμα από τον επιβλέποντα φορέα δύναται να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου με αιτιολογημένη έκθεση του επιβλέποντα φορέα κοινοποιούμενη στο δικαιούχο και στον ΟΑΕΔ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρόωρης διακοπής της συμμετοχής ωφελουμένου στο πρόγραμμα από τον επιβλέποντα φορέα , η θέση δεν καλύπτεται από έτερο ωφελούμενο.

Η κατανομή των 25.000 θέσεων εργασίας

Συνολικά θα απασχοληθούν σε 170 διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες 11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114 άνεργοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), ενώ οι 25.000 θέσεις του προγράμματος κατανέμονται ως εξής:

  • Δήμοι: 20.397 θέσεις (81,6%) (για την κατανομή ελήφθησαν υπόψη οι αυξημένες ανάγκες των δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού)
  • Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3 %)
  • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 348 θέσεις (1,4 %)
  • Λοιποί Φορείς: 1.689 θέσεις (6,7 %)

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με 132 εκατ. ευρώ και από πόρους της Δ.ΥΠ.Α. με 56,6 εκατ. ευρώ.

Δημοφιλείς Ειδήσεις