Breaking news

ΟΑΕΔ
A

Δημοσιεύθηκε από τον ΟΑΕΔ η δημόσια πρόσκληση για το «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες»

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την δημόσια πρόσκληση του προγράμματος καλούνται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Συγκεκριμένα, στις ΠΑΠ συμπεριλαμβάνονται η Αττική και το Νότιο Αιγαίο. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά σε περιοχές υψηλής ανεργίας και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής κα του Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τις θέσεις του 1ου κύκλου ορίζεται η Δευτέρα 17η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 17η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00.

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

 1. Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
 2. Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων εργασίας έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.
 3. Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο πίνακας επιλέξιμων περιοχών ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο

Οι ωφελούμενοι άνεργοι

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και προέρχονται από περιοχές που αναφέρονται στη δημόσια πρόσκληση.

Στις ανωτέρω κατηγορίες ανέργων κατά την υπόδειξή τους πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

 1. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
 2. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
 3. Να είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30 έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Να σημειωθεί ότι ως άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας για το σκοπό της παρούσας δράσης ορίζονται όσοι έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους και διανύουν το 51ο έτος και άνω κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Η δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ένα μήνα κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας.

Η δράση υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, βάσει του οποίου το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ (933,00€) μηνιαίως.

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 50% έως 75% της ως άνω κλίμακας μοναδιαίου κόστους. Συγκεκριμένα η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενο ανέρχεται:

 1. για τις άνεργες γυναίκες (όλων των κατηγοριών) σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% του μοναδιαίου κόστους
 2. για τους άνεργους άνδρες, ως εξής :
  - για τους κοινούς ανέργους (έως 12 μήνες συνεχόμενης ανεργίας και ηλικίας έως 49 ετών) σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% του μοναδιαίου κόστους,
  - για τους άνεργους 50 ετών και άνω σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% του μοναδιαίου κόστους, 
  - για τους μακροχρόνια ανέργους σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 65% του μοναδιαίου κόστους 
  - για τους μακροχρόνια άνεργους 50 ετών κι άνω σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% του μοναδιαίου κόστους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσά διαμορφώνεται το ποσό επιχορήγησης (και το ποσοστό επί του μοναδιαίου κόστους) του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία βάση ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ως εξής:

Κατηγορία Ανέργου- Ποσοστό (% )επιχορήγησης Ποσό (€)
Άνδρες Κοινοί άνεργοι (έως 12 μήνες και έως 49 ετών)- 50% 466,5
Άνδρες Άνεργοι 50 ετών κι άνω (έως 12 μήνες ανεργία)- 60% 559,8
Άνδρες Μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 μηνών ανεργία)- 65% 606,45
Άνδρες Μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών και άνω- 70% 653,1
Άνεργες γυναίκες- 75% 699,75

Για κάθε ημέρα ασφάλισης/απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

Δημοφιλείς Ειδήσεις