CLOSE

Breaking news

dei
A

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) για χάρη του συγκροτήματος της στην Κρήτη προσλαμβάνει 19 υπαλλήλους.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν μηχανικούς, ηλεκτροτεχνικούς, τεχνίτες, μάγειρες και εργάτες. 

Οι προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 19 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ, Αθερινόλακκου που εδρεύει στο Νομό Λασιθίου, Κρήτης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.

Διαβάστε επίσης: ΔΕΗ: Ανακοινώθηκαν 36 νέες θέσεις εργασίας - Οι ειδικότητες

Οι θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

  1. ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (1 θέση)
  2. ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανικός Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος (1 θέση)
  3. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών (2 θέσεις)
  4. ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (5 θέσεις)
  5. ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής (2 θέσεις)
  6. ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονολολλητής (1 θέση)
  7. ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμων) (1 θέση)
  8. ΔΕ Μαγείρων (1 θέση)
  9. ΥΕ Εργάτες/τριες (5 θέσεις)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Oι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «Προσκόμιση τίτλων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων».

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι όπως αναφέρει το προσόν καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με έντυπο ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] τηλ. επικοινωνίας: 28430-63162 και Ανδρεαδάκη Ελένη, [email protected] τηλέφωνο επικοινωνίας: 28430-63075.

Κατ' εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
ΔΕΗ ΑΕ. / ΔΕΠΑΝ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΤΚ. 720 59, Χάνδρας - Σητεία, Κρήτη, υπόψιν κας Ξενικάκη Βικτωρίας ή Ανδρεαδάκη Ελένης, (τηλέφωνα επικοινωνίας: 28430 - 63162 & 28430 - 63075).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος και στην κατ' εξαίρεση ταχυδρομική συστημένη αποστολή με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Τόσο το ηλεκτρονικό μήνυμα όσο και ο φάκελος αποστολής μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος σύμφωνα με το προσόν δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού ΤΕ ή ΔΕ ή σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες στην ιστοσελίδα της επιχείρησης ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας ή στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες ένα τέτοιο προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή ΔΕΗ - Όμιλος - Ανθρώπινο δυναμικό - Ευκαιρίες καριέρας - προκήρυξης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, σύμφωνα με το προσόν (8μηνες).

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων για τη ΔΕΗ ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις