Breaking news

Νέα θέση εργασίας στην Ακαδημία Αθηνών
A

Το proson.gr συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει πάνω από 30 θέσεις εργασίας σε ελληνικά πανεπιστήμια, ιδρύματα και ινστιτούτα της Ελλάδας και της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν εξωτερικούς συνεργάτες και ερευνητές, ενώ οι προσλήψεις θα γίνουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αιγαίου και Δημοκρίτειο, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στην Ακαδημία Αθηνών, στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο και στην Ανέλιξη Α.Ε..

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και η προβλεπόμενες αμοιβές δύνανται να ξεπεράσουν τις 79.000€!

Διαβάστε ακόμη: Εργαστείτε στη Mastercard: Θέσεις τηλεργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό

Αναλυτικά οι θέσεις:

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων προκηρύσσει μία θέση μερικής απασχόλησης έκτακτου προσωπικού (ερευνητής με διδακτορικό) που θα απασχοληθεί στο Τμήμα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Το συνολικό κόστος προβλέπεται στα 6.000€ για διάστημα 4 μηνών (1.500€ μηνιαίως), έως τη λήξη του έργου στις 29/9/2023.

Η σύμβαση δύναται να τερματιστεί, να ανανεωθεί η να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του επιστημονικά υπεύθυνου του έργου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης. 

Δείτε περισσότερα εδώ...

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν εξωτερικό συνεργάτη.

Ειδικότερα ζητείται:

  1. Πτυχιούχος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ο οποίος θα απασχοληθεί ως ερευνητής υπό την επίβλεψη της Ε.Υ..

Τόπος απασχόλησης: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη.

Αμοιβή: Έως του ποσού 9.300,00 € (συνολικά). Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, τις πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινάει από την υπογραφή της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και δύναται να είναι έως τις 31/03/2024 (έως 6 ανθρωπομήνες συνολικά). Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να ανανεωθεί μέχρι τη λήξη του έργου μετά από σχετικό αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου.  

Δείτε περισσότερα εδώ...

Αναπτυξιακή Πάρνωνα

Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. προσλαμβάνει ένα νέο συνεργάτη για την κάλυψη θέσης εργασίας, σχετικού έργου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, ενώ η συνολική αμοιβή του/ης συνεργάτη για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 20.000,00€.

Δείτε περισσότερα εδώ...

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί υποψηφίους διδάσκοντες που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση των παρακάτω μόνιμων θέσεων:

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

  1. Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

  1. Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Τεχνητής Νοημοσύνης 
  2. Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και στη Μάθηση
  3. Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και στη Μάθηση

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού), με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία είναι από €49.973,56 έως €73.185,97.

Δείτε περισσότερα εδώ...

Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδημίας Αθηνών αναζητά να προσλάβει εξωτερικό συνεργάτη με πτυχίο Βιολογίας ή συναφών επιστημών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει δεκάμηνη σύμβαση μίσθωσης έργου. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί μέχρι τη λήξη ή/και την παράταση του έργου, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει και η απαιτούμενη πίστωση στο έργο.

Η συνολική επιβάρυνση στο πρόγραμμα είναι 1.410,4€/μήνα, ποσό που περιλαμβάνει πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές.

Δείτε περισσότερα εδώ...

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα ΑΙΓΑΙΟ» αναζητά να προσλάβει 17 ερευνητές με σύμβαση ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Αθήνα και στην Χίο.

Η συνολική αμοιβή των έργων δε δύναται να ξεπεράσει τα 11.440€, σύμφωνα με το proson.gr, ενώ η σύμβαση μίσθωσης έργου θα διαρκέσει έως και τις 31/8/2023.

Δείτε περισσότερα εδώ...

Ανώτατη Σχολής Καλών Τεχνών

Η Ανώτατη Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) αναζητά να προσλάβει ένα νέο συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικού έργου.

Η πρόσληψη γίνεται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Erasmus+ 2022-2024» αναζητά ένα συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τη διοικητική και οργανωτική υποστήριξη και διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην κινητικότητα Φοιτητών και το συντονισμό των δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ της ΑΣΚΤ.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της μέχρι 31/07/2024, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα, ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος ορίζεται στα 30.380,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 24.500,00€, ΦΠΑ: 5.880,00€) και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

Δείτε περισσότερα εδώ...

Ανέλιξη Α.Ε.

Η Ανέλιξη Α.Ε. για το έργο: «Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Αγίου Δημητρίου για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης» ανακοινώνει τη σύναψη 6 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται κατ’ έτος έως 30.000,00€.

Δείτε περισσότερα εδώ...

Ακαδημία Αθηνών

Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» αναζητά εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένα πτυχιούχο πολυτεχνικής σχολής.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος 15.000,00 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του.

Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 16 Ιουνίου 2023 έως 15 Δεκεμβρίου 2023 (6 μήνες).

Δείτε περισσότερα εδώ...

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις