Breaking news

INTIME NEWS
A

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση 964 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στον Στρατό Ξηράς, για τις ειδικότητες των Όπλων - Σωμάτων.

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδικότητα που έχουν δηλώσει, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και δεν έχουν τα κωλύματα που αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια κατ΄ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και επιτύχουν στις προβλεπόμενες υγειονομικές- ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023.

Προσόντα

Τα απαιτούμενα προσόντα που οφείλουν να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο  και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1996 έως 31-12-2004). Οι υπηρετούντες ως οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1993 έως 31-12-2004).
 3. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες.
 4. Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζονται κατά ειδικότητα στο Παράρτημα «Α».
 5. Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.
 6. Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.

Κωλύματα

Οι ΕΠΟΠ πρέπει να μην έχουν τα παρακάτω κωλύματα:

 1. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών.
 2. Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της ως άνω περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
 3. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.
 4. Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Υποβολή αιτήσεων 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «B», με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf). και να την υποβάλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://epop.army.gr.

Η προκήρυξη

Τι μοριoδοτεί τις προσλήψεις ΕΠΟΠ

Σύμφωνα με την προκήρυξη στις προσλήψεις των ΕΠΟΠ μοριοδοτείται και η γνώση ξένης γλώσσας ως εξής:

 • Επίπεδο καλής γνώσης / Β2 - 50 Μόρια
 • Επίπεδο πολύ καλής γνώσης / Γ1 - 100 Μόρια
 • Επίπεδο Άριστης γνώσης / Γ1 - 150 Μόρια

Χιλιάδες ενδιαφερόμενοι τρέχουν να προλάβουν τη μόνη Πιστοποίηση που προλαβαίνουν να πάρουν

Η μόνη Πιστοποιηση Αγγλικών που δίνει 150 Μόρια και ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ (καθώς όλες οι άλλες έρχονται από 40 ημέρες έως 5 μήνες) είναι η εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών της goLearn που την παίρνετε στα χέρια σας σε 2 μονο ημέρες ΕΥΚΟΛΑ και Εξ αποστάσεως

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΕΔΩ ΤΑ 150 ΜΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΕΣ

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις