Breaking news

Νέες θέσεις εργασίας και προσλήψεις
A

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ανακοίνωσε μία νέα θέση προσωπικού για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής - Social Network Αττική» στο πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027, για την κάλυψη συνολικά μίας θέσης μίσθωσης έργου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024.

Η θέση εργασίας στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Θέση απασχόλησης: Επιστημονικό Προσωπικό - Χωρική Ανάλυση - 1 θέση
Αντικείμενο: Λειτουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής
Διάρκεια σύμβασης: Έως 18 μήνες 

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα παραρτήματα αυτής θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια», στο διαδικτυακό τόπο του ΠΤΑ Αττικής.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία μόνο κατηγορία θέσης. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο παράρτημα IΧ της παρούσας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, είτε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας του ΠΤΑ Αττικής, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, Σίνα 11, Αθήνα Τ.Κ.: 10680 Για την αριθμ 3721 /21-06-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό 100, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής – Social Network Αττική», στο πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), από την ανάρτηση της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια», και ως εκ τούτου, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 01 Ιουλίου 2024. Ως τελική ημερομηνία λήψης από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής των αιτήσεων σε περίπτωση αποστολής τους μέσω συστημένης επιστολής ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, λογίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται επί του φακέλου από το φορέα αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις