Breaking news

	Έξι προτάσεις της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
A

Μέσα στις επόμενες ημέρες και το πιθανότερο έως το τέλος Ιανουαρίου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για να γίνουν αιτήσεις από τους δανειολήπτες προκειμένου να λάβουν επιδότηση από τις τράπεζες για το 50% της επιβάρυνσης που έχουν στα δάνεια τους από την τετραπλή αύξηση των επιτοκίων.

Δικαιούχοι είναι περίπου 30.000 δανειολήπτες με στεγαστικό δάνειο ή και δάνειο μικρών επιχειρήσεων, που εξασφαλίζεται με εμπράγματη ασφάλεια στην 1η κατοικία.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση του 50% της αύξησης στη δόση του δανείου η οποία οφείλεται στην αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ το τελευταίο εξάμηνο. Η επεξεργασία του σχεδίου επιδότησης δόσεων ευάλωτων έλαβε υπόψη το ισχύον εποπτικό πλαίσιο και εξετάστηκε από την ευρωπαϊκή εποπτική αρχή (SSM).

Δικαιούχοι οφειλέτες είναι όσοι αποπληρώνουν στεγαστικά ή μικρά επιχειρηματικά δάνεια με εξασφάλιση πρώτη κατοικία τα οποία είναι ενήμερα, δηλαδή δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των τεσσάρων τραπεζών, το σύνολο των υπό ένταξη απαιτήσεων δεν υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος, θα αναληφθεί από κοινού και ισόποσα από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, στο πλαίσιο των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το οποίο αναπτύσσει ξεχωριστά κάθε τράπεζα. Στη στήριξη περιλαμβάνονται τόσο τα δάνεια που παραμένουν στους ισολογισμούς των τραπεζών όσο και αυτά που βρίσκονται υπό διαχείριση στους servicers.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια της στήριξης είναι 12 μήνες και η καταβολή των επιδοτήσεων θα ξεκινήσει μόλις τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του προγράμματος "Γέφυρα" από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Οι δανειολήπτες θα έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προθεσμία τριών μηνών να υποβάλλουν αίτηση ένταξης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Αναλυτικά οι όροι ένταξης στο πρόγραμμα

Δικαιούχοι: Δανειολήπτες με στεγαστικό δάνειο ή και δάνειο μικρών επιχειρήσεων, που εξασφαλίζεται με εμπράγματη ασφάλεια στην 1η κατοικία.

Εισοδηματικά κριτήρια, όπως ορίζονται στο ν. 4472/2017 για την υπαγωγή σε καθεστώς ευαλώτου, δηλαδή:

  • Ετήσιο εισόδημα μέχρι 7.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ, ανά μέλος της οικογένειας, με όριο και μέγιστο ετήσιο εισόδημα 21.000 ευρώ
  • Μέγιστη αξία κύριας (πρώτης) κατοικίας 180.000 ευρώ (βάσει αξίας υπολογισμού ΕΝΦΙΑ)
  • Συνολικές καταθέσεις έως 7.000 ευρώ, προσαυξανόμενες κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας με όριο συνολικών καταθέσεων το ποσό 21.000 ευρώ.

Υπαγόμενες οφειλές: Οι υφιστάμενες ενήμερες οφειλές, δηλαδή δάνεια σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, με σημείο αναφοράς (για το ενήμερο ή μη) την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από τον πιστούχο. Δεν είναι επιλέξιμες οφειλές που θα προέρχονται από νέα δάνεια, τα οποία θα χορηγηθούν μετά από τη σημερινή ημερομηνία.

Ποσοστό επιδότησης: Το 50% της αύξησης του επιτοκίου (με ημερομηνία υπολογισμού της αύξησης την 30.6.2022). Η επιδότηση θα διακόπτεται εάν ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος στην εξυπηρέτηση της δόσης του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.

Σχήμα επιδότησης: Δημιουργία ταμείου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με ισόποσες εισφορές των 4 συστημικών τραπεζών, το οποίο ωστόσο θα είναι στη διαχείριση τρίτου φορέα (ΕΓΔΙΧ) μέσω της πλατφόρμας ΓΕΦΥΡΑ, στην οποία θα υποβάλλεται και η αίτηση του δικαιούχου.

Η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και η προθεσμία υποβολής της αιτήσεως θα οριστεί και θα ανακοινωθεί.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις