Breaking news

INTIME NEWS
A

Σε έως και 10 μηνιαίες δόσεις, έχουν το περιθώριο να εξοφλήσουν το φετινό Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) οι ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες που έλαβαν ειδοποιητήρια, θα έχουν περιθώριο να εξοφλήσουν το φόρο σε έως και 10 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται στα τέλη Μαΐου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2024. 

Σημειώνεται ότι όσοι πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ εφάπαξ δεν δικαιούνται έκπτωση 3%, όπως συμβαίνει στον φόρο εισοδήματος. 

Τα έσοδα του υπουργείου Οικονομικών από τον ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 2,23 δισ. ευρώ.

Για να βρείτε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2023 στη ψηφιακή πύλη myAADE θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 • Μπαίνετε στην αρχική σελίδα του myAADE.
 • Κάνετε κλικ στο παράθυρο «Εφαρμογές».
 • Κάνετε κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς Εφαρμογές».
 • Κάνετε κλικ στη «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».
 • Θα ανοίξει η σελίδα με τον ΕΝΦΙΑ και το Ε9. Η είσοδος στη σελίδα γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet.
 • Επιλέγετε το έτος 2023 και βλέπετε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2023.

Ποιοι θα πληρώσουν το 50% του φόρου

Το ύψους του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να καταβάλλουν φέτος οι υπόχρεοι κινείται στα ίδια επίπεδα με το 2022, με εξαίρεση μόνο όσους είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση. Ωστόσο ο φόρος περιορίζεται στο 50% για τα νοικοκυριά που πληρούν ορισμένα κριτήρια, όπως: 

 • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. 
 • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος ή συμβιών και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του ή συμβιούντα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα. 

Διόρθωση λαθών στο εκκαθαριστικό

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε9 σε όσους ιδιοκτήτες διαπιστώσουν ότι με βάση τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ χρεώθηκαν με ποσό υψηλότερο.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία που είναι δηλωμένα στο Ε9. Αν διαπιστώσουν ότι υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους, θα πρέπει να προχωρήσουν σε διόρθωση ή διορθώσεις για τα ακίνητα που κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2023.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε9 εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, εφόσον από τις αλλαγές προκύπτει αύξηση ή μείωση του οφειλόμενου φόρου έως το ποσό των 300 ευρώ. Αν από τις αλλαγές προκύπτει μείωση του βεβαιωθέντος φόρου η οποία ξεπερνά τα 300 ευρώ, τότε ο ιδιοκτήτης θα κληθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια ΔΟΥ  προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί στη συνέχεια η νέα εκκαθάριση.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα λάθη αυτά είχαν ως αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να πληρώσουν άδικα επιπλέον ΕΝΦΙΑ από δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών, τότε θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις και για τα παλαιότερα έτη. Αν διορθώσουν στοιχεία δηλώσεων Ε9 ενός ή περισσοτέρων ετών της περιόδου μετά το 2010, οι όποιες αλλαγές προκύπτουν στην εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης θα μπορούν να μεταφερθούν και στα Ε9 των επόμενων ετών, οπότε θα μεταβληθεί και η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2023.

Τα βήματα που οι φορολογούμενοι- ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να διορθώσουν το Ε9 είναι :

 • επιλέγετε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.
 • μπορείτε να εισαγάγετε/μεταβάλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).
 • εάν εισαγάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.
 • εάν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.
 • από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.
 • από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κλπ.
 • κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.
 • όταν ολοκληρωθούν οι μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.
 • επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε9 μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αν κάποιος κάνει διορθώσεις ενώ έχει καταβάλλει την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, τότε θα υπάρξουν αλλαγές στις επόμενες δόσεις.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις