Breaking news

Μπόνους έως 3.200 το χρόνο για ανακαινίσεις και επισκευές στα ακίνητα
A

«Κούρεμα» φόρου έως 3.200 ευρώ το χρόνο για πέντε έτη θα κερδίζουν οι φορολογούμενοι που προχωρούν σε ανακαίνιση ή επισκευή των ακινήτων τους από την 1η Ιανουαρίου 2024, ενώ καταργείται ο υφιστάμενος περιορισμός με το όριο του 40% στο ποσό της έκπτωση.

Με νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, σχεδόν διπλασιάζει το φορο-μπόνους που ισχύει σήμερα για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων, δίνοντας έτσι ισχυρό κίνητρο στους φορολογούμενους  να ζητούν αποδείξεις για υλικά και αμοιβές εργασίας και να εξοφλούν τις δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα, ενώ παράλληλα επιχειρείται ένα «χτύπημα» της φοροδιαφυγής στον κλάδο της οικοδομής.

Στις δαπάνες θα μπορούν να συμπεριληφθούν και οι αγορές υλικών (εκτός δηλαδή των εξόδων για την εργασία) με ανώτατο όριο τις 16.000 ευρώ.  Το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που δικαιούται ο ιδιοκτήτης σε κάθε ένα από τα 5 έτη θα φθάνει τα 3.200 ευρώ (το 1/5 των 16.000 ευρώ), ενώ βασική προϋπόθεση για να κερδίσει ο φορολογούμενος όλο το ποσό της έκπτωσης, είναι το ετήσιο εισόδημα του να είναι πάνω από 21.000 ευρώ, διαφορετικά η ωφέλεια εξανεμίζεται για μικρότερα εισοδήματα που καταβάλουν λιγότερο ή καθόλου φόρο. 

Δείτε επίσης: Κυρανάκης: «Oι μεταγραφές ακινήτων θα πραγματοποιούνται σε μία ημέρα»

«Κλειδί» η έκδοση αποδείξεων – τιμολογίων

Προκειμένου να ισχύσει η έκπτωση πρέπει να υπάρχει η απόδειξη των δαπανών (για εργασία και υλικά) με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής) ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Ως  δαπάνες λήψης υπηρεσιών οι οποίες θα αναγνωρίζονται από την Εφορία είναι:

  • Ενεργειακές, π.χ. τοποθέτηση θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης κ.λπ.
  • Λειτουργικές – αισθητικές, π.χ. τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, συντήρηση/επισκευή στέγης, επισκευή τοιχοποιίας/χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων, τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης, αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα, εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Δικαιούχοι – επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τον ΟΤ, με τη νέα απόφαση που θα εκδοθεί μετά την ψήφιση της νέας διάταξης:

  1. Οι επιλέξιμες δαπάνες κάθε έτους μειώνουν τον φόρο του φυσικού προσώπου που έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι «επιλέξιμες δαπάνες» που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή του για το οικείο φορολογικό έτος.
  2. Δικαιούχοι της μείωσης φόρου είναι και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά χρησιμοποιούν το εν λόγω ακίνητο είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
  3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.
  4. Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή πολυκατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από τον διαχειριστή και στην οποία θα καταχωρείται ο ΑΤΑΚ του ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου για το οποίο πραγματοποιείται η σχετική δαπάνη.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Όσον αφορά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το νέο έτος εισάγονται ρυθμίσεις με τις οποίες αλλάζει και ορίζεται σε νέα βάση η διάρκεια αλλά και ο τρόπος φορολόγησης.  

Τίθεται όριο 60 ημερών στη διάρκεια της μίσθωσης προκειμένου να λογίζεται ως βραχυχρόνια (και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων). 

Με τις νέες διατάξεις το όριο των 60 ημερών δεν αφορά στη διάρκεια των μισθώσεων μέσα στον χρόνο, αλλά τη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά. Έτσι, θα επιτρέπεται για παράδειγμα η μίσθωση ενός ακινήτου για 100 ή 150 ημέρες μέσα στο έτος με την προϋπόθεση ότι κάθε μίσθωση ξεχωριστά δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες.

Επίσης στην έννοια της βραχυχρόνιας μίσθωσης περιλαμβάνεται η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων επιβάλλεται στους διαχειριστές ακινήτων αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ανά έτος, ίσο το 50%, των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται στον διαχειριστή ακινήτου πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Επίσης εάν κριθεί αναγκαίο με υπουργική απόφαση θα ορίζονται τα εξής:

  • Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των 2 ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
  • Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων τις 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση στην διάρκεια μίσθωσης μπορεί να υπάρξει εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει δεν ξεπερνά τα 12.000 ευρώ.

Με άλλη διάταξη καταργείται ο φόρος διαμονής και θεσπίζεται το «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές επαύλεις, βραχυχρόνιες μισθώσεις και τουριστικές επαύλεις. Το τέλος κλιμακώνεται κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο από 1,5 έως 10 ευρώ την ημέρα και από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο από 0,5 έως 4 ευρώ την ημέρα.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις