Breaking news

Υποτροφίες στο ίδρυμα Ωνάση
A

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει 70 νέες υποτροφίες για το επερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024.

Συγκεκριμένα οι υποτροφίες πρόκειται να χορηγηθούν για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό, καθώς και για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα.

Οι υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα διεκδίκησης και κάλυψης εξόδων εκτύπωσης διδακτορικής διατριβής έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζει ο κανονισμός του πανεπιστημίου.

Παράλληλα η δυνατότητα διεκδίκησης κάλυψης εξόδων δημοσίευσης διδακτορικής διατριβής σε περιορισμένα αντίτυπα φτάνει έως 2.000 ευρώ για όσους υποτρόφους είναι προαπαιτούμενη η δημοσίευση διατριβής για την απονομή του διδακτορικού τίτλου, βάσει Κανονισμού Πανεπιστημίου (π.χ.
στη Γερμανία)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2023.

Ακολουθήστε το Proson και στο Twitter για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα του εργασιακού τομέα!

Οι υποτροφίες του ιδρύματος Ωνάση

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χορηγηθούν:

 • έως 60 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό
 • έως 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
 • σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους και ειδικεύσεις, εφόσον υπάρξουν υποψηφιότητες στις προκηρυσσόμενες ειδικεύσεις και πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις
 • σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα
 • για σπουδές πλήρους παρακολούθησης στον τόπο σπουδών, εκτός εάν λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας ή δημόσιας υγείας προκρίνεται από το Πανεπιστήμιο η εξ αποστάσεως φοίτηση.

Οι επιστημονικοί κλάδοι και οι ειδικεύσεις

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • Φιλολογία
 • Υπολογιστική Γλωσσολογία - Νευρογλωσσολογία
 • Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία - Εφαρμοσμένη Ηθική
 • Υπολογιστική & Ψηφιακή Αρχαιολογία - Αρχαιομετρία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • Ειδική αγωγή
 • Σχολική Ψυχολογία - Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία, Διοίκηση & Πολιτική
 • Ψηφιακή Κοινωνιολογία - Ψηφιακή Ανθρωπολογία
 • Πολιτική Επιστήμη & Διεθνείς Σχέσεις
 • Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 • Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού με έμφαση σε θέματα ρύθμισης ψηφιακών τεχνολογιών
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος
 • Οικονομικά
 • Καινοτομία στη Δημοσιογραφία & τα Μέσα Επικοινωνίας

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί, με έμφαση στις ειδικεύσεις:
 • Χημικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Επιστήμης των Υλικών
 • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, με έμφαση στις κάτωθι ειδικεύσεις:
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός & Σχεδιασμός Προϊόντων
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/Τηλεπικοινωνίες με έμφαση σε σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων, ενσωματωμένων συστημάτων και υπολογιστικού νέφους
 • Ενεργειακοί Μηχανικοί/Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Πληροφορική

ΦΥΣΙΚΕΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • Βιολογία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Γεωπονικές Σπουδές & Τεχνολογία Τροφίμων με έμφαση στην εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών
 • Μαθηματικά & Στατιστική

ΙΑΤΡΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • Ιατρική - Παθολογικός Τομέας
 • Ιατρική - Κλινικοεργαστηριακός Τομέας
 • Ιατρική - Χειρουργικός Τομέας
 • Ιατρική - Τομέας Ψυχιατρικής & Νευρολογίας
 • Ιατρική Βιοτεχνολογία
 • Φαρμακευτική/Φαρμακολογία/Φαρμακογονιδιωματική
 • Νοσηλευτική με έμφαση στη Χειρουργική, Καρδιολογική & Καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα (έως 2 σελίδες) στα ελληνικά.
 3. Αντίγραφο πτυχίου & αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών με τον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας έως 28/2/2023.1.
 4. Βεβαίωση σειράς κατάταξης αποφοίτησης Πανεπιστημίου.
 5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου & αναλυτική βαθμολογία. Υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές πρέπει να υποβάλουν αναλυτική βαθμολογία ή έκθεση προόδου επόπτη για την άριστη επίδοση.
 6. Επίσημο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας.
 7. Περίληψη πτυχιακής/ διπλωματικής (εφόσον έχει εκπονηθεί) & μεταπτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί) έως 3 σελίδες εκάστη.
 8. Δύο συστατικές επιστολές στα ελληνικά ή αγγλικά από Καθηγητές Πανεπιστημίου. Οι επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των αιτήσεων από τους υπογράφοντες Καθηγητές, οι οποίοι λαμβάνουν σχετικό e-mail, εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τους υποψήφιους ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο Καθηγητή / ακαδημαϊκό email/ ιδιότητα - θέση).
 9. Αποδεικτικό αλληλογραφίας (e-mail σε μορφή .pdf) ή αντίγραφο αίτησης για όλα τα πανεπιστήμια που έχουν δηλωθεί στην αίτηση ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο τελικής επιλογής ή πιστοποιητικό εγγραφής για όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι.
 10. Πρόγραμμα Επιδιωκόμενων σπουδών (για όλα τα Πανεπιστήμια που έχουν δηλωθεί στην αίτηση): πληροφορίες για τη διάρκεια, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, το απαιτούμενο επίπεδο ξένης γλώσσας, τα προσφερόμενα μαθήματα, τον κατάλογο διδασκόντων και το κόστος φοίτησης
 11. Δήλωση τελικής επιλογής προγράμματος με το κόστος σπουδών & τον τρόπο κάλυψης αυτού μέχρι 31/5/2023.2
 12. Έγχρωμο portfolio μεγέθους Α4 σε .pdf για τους υποψήφιους στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής και στον κλάδο του Βιομηχανικού Σχεδιασμού & Σχεδιασμού Προϊόντων.
 13. Για υποψήφιους διδακτορικών σπουδών: Ερευνητική πρόταση έως 3.000 λέξεις με την ακόλουθη δομή: αντικείμενο, στόχος & πρωτοτυπία της έρευνας, ανάγκη πρόσθετης έρευνας στην προτεινόμενη θεματική περιοχή, μεθοδολογία, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με τα προβλεπόμενα στάδια ολοκλήρωσης των σπουδών, ενδεικτική βιβλιογραφία & βιογραφικό σημείωμα επόπτη καθηγητή. ή Περιγραφή κατά προσέγγιση του προτεινόμενου θέματος διατριβής (εάν δεν έχει ορισθεί ακόμη) & βιογραφικά σημειώματα πιθανών εποπτών καθηγητών.
 14. Κατάλογος δημοσιεύσεων και οι περιλήψεις αυτών (έως 500 λέξεις εκάστη).
 15. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (ή ταυτότητας ομογενούς).
 16. Αντίγραφο visa ή/και οποιοδήποτε πρόσθετο έγγραφο πιστοποιεί τη νόμιμη είσοδο και παραμονή στη χώρα (π.χ. Ι-20, J1, κ.λπ.) για υποψήφιους που σπουδάζουν ήδη σε Ηνωμένο Βασίλειο/ Η.Π.Α./Καναδά.
 17. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για άρρενες υποψήφιους).

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις σχετικές πληροφορίες των υποτροφιών ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις