CLOSE

Breaking news

ypotrofia.jpg
A

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ανακοινώνει μία θέση υποτρόφου στο Πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Υποτροφία Επανένταξης στην Έρευνα».

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται στους δεκαοχτώ μήνες με δυνατότητα επέκτασης κατά 6 μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για το οποίο θα αποφασίζει το ΔΣ του ΕΑΑ κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης της υποτρόφου και εισήγησης του/της επιβλέποντος/ουσας Ερευνητή/τριας (Α ή Β’ βαθμίδας) ή ΕΛΕ (Α’ βαθμίδας).

Τα μηνιαία τροφεία της υποτρόφου ισούνται με τις μικτές μηνιαίες αποδοχές Ερευνητή/τριας Γ’ ή Β’ βαθμίδας, ανάλογα με την ερευνητική εμπειρία της υποψήφιας. Επιπλέον αυτών, θα διατεθεί στην υπότροφο ποσό 1.500 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα ανωτέρω ποσά καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του έργου «ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ» (Κωδικός Έργου: 5092).

Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι έως 01 Μαΐου 2024.

Τόπος απασχόλησης

Ως τόπος απασχόλησης της υποτρόφου ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, λόγω της φύσης του αντικειμένου της σύμβασης υποτροφίας και ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες αυτής, θα προσδιοριστεί δε ο τόπος απασχόλησης της υποτρόφου με μεγαλύτερη ακρίβεια στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο EAA και στην υπότροφο, ανάλογα με ερευνητική θεματική της επιλεγείσας υποψηφίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Αίτηση υποψηφιότητας, που επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα αναγράφεται η θέση και θα δηλώνονται υπεύθυνα όσα ορίζονται παρακάτω (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
  • Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, επισήμως μεταφρασμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αν η επίσημη γλώσσα στην οποία έχει εκδοθεί ο διδακτορικός τίτλος σπουδών είναι η ελληνική, απαιτείται και επίσημη μετάφρασή του στην αγγλική και αντιστρόφως.
  • Αποδεικτικά στοιχεία μητρότητας ή υιοθεσίας τέκνου εντός των τελευταίων τριών ετών πριν από την ημερομηνία της προκήρυξης, επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αν η επίσημη γλώσσα στην οποία έχουν εκδοθεί τα αποδεικτικά αυτά έγγραφα είναι η ελληνική, απαιτείται και επίσημη μετάφρασή τους στην αγγλική και αντιστρόφως.
  • Στοιχεία (πχ., υπεύθυνη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή φορολογικά στοιχεία, ή όποιο άλλο αποδεικτικό) που αποδεικνύουν ότι η υποψήφια στο διάστημα από την τεκνοποίηση ή την υιοθεσία και μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης δεν είχε σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού έργου σε δημόσιο επιστημονικό/ερευνητικό Φορέα (Ερευνητικό Κέντρο ή ΑΕΙ) ή σε ιδιωτικό φορέα, επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αν η επίσημη γλώσσα στην οποία έχουν εκδοθεί τα αποδεικτικά αυτά έγγραφα είναι η ελληνική, απαιτείται και επίσημη μετάφρασή τους στην αγγλική και αντιστρόφως.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας.
  • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου (Επιμέρους συντελεστής Βαρύτητας: 30%) Β . Εφικτότητα υλοποίησης της προτεινόμενης ερευνητικής πρότασης (Συντελεστής Βαρύτητας: 30%)
  • Ερευνητική πρόταση (μέγιστο μήκος 6 σελίδες με μέγεθος font 12pt, περιθώριο 2), σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) (μόνο στην Αγγλική γλώσσα).

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΕΑΑ ([email protected]) και απευθύνονται προς το ΔΣ του ΕΑΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 15η Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14:59 μ.μ. στο ΕΑΑ.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, όπως αποδεικνύεται από την ημερομηνία και ώρα αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Ουρανία Κουμεντάκου, Τηλέφωνο: 210-3490122 e-mail: [email protected]. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Κωδικό Θέσης: Υποτροφία Επανένταξης στην Έρευνα_1».

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις