Breaking news

Σοφί Ιν΄τ Φελντ
A

Στο στόχαστρο των ευρωβουλευτών μπαίνει για ακόμα μία φορά η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτή τη φορά αφορμή στάθηκε η νέα τροπολογία που προωθεί και αναμένεται να θέσει υπό αυστηρή πίεση Ανεξάρτητες Αρχές στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα η Ολλανδή ευρωβουλευτής και εισηγήτρια της Επιτροπής PEGA για τις παρακολουθήσεις με κακόβουλα λογισμικά Σοφί Ιν΄τ Φελντ, με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ερμηνεύει την συγκεκριμένη τροπολογία ως αποδυνάμωση της ανεξαρτησίας των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών. 

Να σημειώσουμε εδώ ότι η συγκεκριμένη διάταξη «φωτογραφίζει» την ΑΔΑΕ και τον Χρήστο Ράμμο, ο οποίος πρωτοστάτησε στις έρευνες για τις αποκαλύψεις του σκανδάλου των υποκλοπών.

Η ευρωβουλευτής σημειώνει χαρακτηριστικά, ότι «οι νέοι κανόνες που διέπουν τα μέλη των ανεξάρτητων οργάνων φαίνεται να αποδυναμώνουν, όχι να ενισχύουν την ανεξαρτησία τους».

«Αντί για τέτοιες ελάχιστα συγκαλυμμένες απόπειρες περιορισμού της ΑΔΑΕ, η κυβέρνηση θα πρέπει να υποστηρίξει πλήρως τις έρευνές της», τονίζει, παραθέτοντας και σχετική ανάρτηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη.

Η σχετική τροπολογία προστέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και προβλέπει, ότι μέλη Ανεξάρτητων Αρχών θα αντιμετωπίσουν ευθύνες «αν ενήργησαν με δόλο ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

Μάλιστα, προβλέπεται πως η νομική εκπροσώπηση των μελών ανεξάρτητης Αρχής που παραβίασαν τον απόρρητο των πληροφοριών θα καλύπτεται από ίδια έξοδα.

Το άρθρο 43

Ειδικότερα, το άρθρο 43 του Νομοσχεδίου γράφει:

Ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας και νομική υποστήριξη των μελών και του προσωπικού των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών – Προσθήκη άρθρου 2Α στον ν. 3051/2002 1. Στον ν. 3051/2002 (Α’ 220) προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:

«Άρθρο 2Α
Ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας και νομική υποστήριξη μελών και προσωπικού των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών

1. Τα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών και το προσωπικό τους με οποιαδήποτε έννομη σχέση:

(α) Δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ευθύνονται μόνο έναντι του ελληνικού Δημοσίου για πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια,

(β) δεν εξετάζονται, ούτε διώκονται ποινικά για πράξεις ή παραλείψεις τους, για έκφραση γνώμης, υποβολή εισήγησης, πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που έλαβαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Η δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη των μελών και του προσωπικού των αρχών της παρ. 1 που υπηρετεί και απασχολείται σε αυτές με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν ενάγονται ή εξετάζονται ή κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανατίθεται, εφόσον οι ανωτέρω το επιθυμούν, σε εξωτερικό δικηγόρο που ορίζεται από την Ολομέλειά τους ή τον Συνήγορο του Πολίτη προκειμένου για την εν λόγω ανεξάρτητη αρχή, με εξαίρεση τις πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες στρέφονται κατά των αρχών ως συλλογικών οργάνων. Η οικεία ανεξάρτητη αρχή καλύπτει τη σχετική δαπάνη, εφόσον τα μέλη και τα προσωπικό της δεν ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια και δεν παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το ανώτατο ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Ολομέλειάς της ή του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου για την εν λόγω ανεξάρτητη αρχή. Η καταβολή των δαπανών βαρύνει τον προϋπολογισμό τους και γίνεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων προσώπων και με βάση τα κατά περίπτωση νόμιμα παραστατικά, με μόνη προϋπόθεση, πριν από την καταβολή των δαπανών αυτών, να έχει προηγηθεί σχετική εγκριτική απόφαση της Ολομέλειας της οικείας ανεξάρτητης αρχής ή του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου για την εν λόγω ανεξάρτητη αρχή, για την πραγματοποίηση της δαπάνης και να έχει αναληφθεί η σχετική δημοσιονομική υποχρέωση με απόφαση του διατάκτη. Το ενδιαφερόμενο μέλος και τα μέλη του προσωπικού δύνανται διαζευκτικά να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες άλλου δικηγόρου της επιλογής τους. Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος καταδικάζεται αμετακλήτως ή εις βάρος του οποίου εκδίδεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την οποία γίνεται δεκτή η σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή, είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στην ανεξάρτητη αρχή το σύνολο της δαπάνης που η οικεία αρχή έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του, κατ’ εφαρμογή και των σχετικών για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν και για τα μέλη και το προσωπικό των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών μετά από την αποχώρησή τους από την αρχή για οποιοδήποτε λόγο.

4. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα παράστασης των μελών και του προσωπικού των αρχών ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή της νομικής τους υπηρεσίας.».

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη το νομοσχέδιο

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις