Breaking news

ΕΣΠΑ
A

Στο πλαίσιο της δράσης, το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας αναπτύσσει και υλοποιεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις (επιμορφωτικά προγράμματα και κύκλους μάθησης με τη χρήση ΤΠΕ, κοινότητες μάθησης, αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού και καλών πρακτικών, διαμοιρασμό και ανταλλαγή καλών πρακτικών, καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, εκπαιδευτικές δράσεις, έκδοση οδηγών, κλπ), οι οποίες βελτιώνουν το διδακτικό έργο και συντελούν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του ιδρύματος καθώς επίσης και την ανταπόκριση του στα κριτήρια ποιότητας και αποτελεσματικότητας της ανώτατης εκπαίδευσης που διαμορφώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ).

Για την επίτευξη των επιμέρους στόχων και την καλύτερη υλοποίηση της δράσης ενθαρρύνεται η διοργάνωση επιστημονικών ενεργειών (σεμινάρια, εργαστήρια, επιστημονικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς ή/και άλλα ιδρύματα, εκπόνηση μελετών και ερευνών κ.ά.)

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των επιμέρους ενεργειών.

Η οριζόντια δράση έχει ως αντικείμενο τη σύσταση και λειτουργία δικτύου των Γραφείων Υποστήριξης της διδασκαλίας των ΑΕΙ για το συντονισμό και τον προσδιορισμό κοινών στόχων, κανόνων, και κοινών μεθοδολογιών, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διενέργεια ερευνών και μελετών, τη σύναψη συνεργασιών με φορείς εντός και εκτός χώρας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των Γραφείων Υποστήριξης της διδασκαλίας των ΑΕΙ και άλλων φορέων εντός και εκτός χώρας, τη διοργάνωση συνεδρίων και επιστημονικών δράσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιόνιου Πανεπιστημίου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου

Περίοδος υποβολής

από 13/12/2021 έως 28/2/2022

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου: Θεσμικό πλαίσιο δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης, η οποία θα συνοδεύεται από απόφαση ορισμού Υπευθύνου Πράξης
 • Τεκμηρίωση κατανομής μη χωροθετούμενης (οριζόντιας), εφόσον απαιτείται
 • Έντυπο Ανάλυσης Κόστους: (σε μορφή xls)
 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα
 • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες με σφραγίδα και υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υλοποίηση συναφών Έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Λοιπά έγγραφα: 1) Υπεύθυνη Δήλωση (N. 1599/86) σχετικά με το αν η Πράξη είναι νέα ή αποτελεί συνέχεια άλλης οπότε θα πρέπει να αναφέρεται η υλοποιηθείσα πράξη, το φυσικό της αντικείμενο και η πηγή χρηματοδότησης. 2) Υπεύθυνη Δήλωση (N. 1599/86) για την ακρίβεια και αλήθεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, εφόσον υπάρχουν, υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Προϋπολογισμός

€ 2.870.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

https://empedu.gov.gr/

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα

210 3278042, 210 3278131

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις