CLOSE

Breaking news

Κεραμέως: Μέσω ΑΣΕΠ η επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο
A

Με γραπτό διαγωνισμό δεξιοτήτων μέσω ΑΣΕΠ θα πραγματοποιείται η επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο, σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικών, Νίκης Κεραμέως, ενώ πρόκειται να επεκταθεί το μπόνους των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της υπουργού σε συνέντευξή της στην «Καθημερινή της Κυριακής», προαναγγέλθηκαν αλλαγές στον τρόπο επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά «δομική αλλαγή» την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δημοσίου, με την οποία εισάγεται οριζόντια διαδικασία επιλογής όλων των προϊσταμένων στο Δημόσιο με γραπτό διαγωνισμό δεξιοτήτων, με στόχο την ανίχνευση των δεξιοτήτων του επαγωγικού ή του παραγωγικού συλλογισμού στους υποψηφίους.

Μπόνους σε όλο το δημόσιο

Όπως ανέφερε η κα Κεραμέως, σημαντική κίνηση είναι να εισαχθούν υγιή κίνητρα στη λειτουργία του Δημοσίου, αλλά και στον τρόπο εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων. Ένα από αυτά τα κίνητρα είναι το λεγόμενο μπόνους παραγωγικότητας, το οποίο ήδη εφαρμόζεται:

  • σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης,
  • σε υπηρεσίες που ασχολούνται με την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων και
  • σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την υλοποίηση των ετήσιων σχεδίων δράσης των υπουργείων

«Με απλά λόγια, δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν υπάρξει ιδιαιτέρως παραγωγικοί θα επιβραβεύονται οικονομικά», επεσήμανε η υπουργός Εσωτερικών, αναφέροντας επίσης πως «τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του είναι ενθαρρυντικά, έχουμε όμως σίγουρα πολλά περιθώρια βελτίωσης».

Υπενθυμίζεται πως στους πολιτικούς υπαλλήλους και στο ένστολο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς, που εποπτεύονται ή υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να καταβάλλεται Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για κάθε υπηρεσία.

Οι ποσοτικοί στόχοι σχετίζονται ενδεικτικά με τη δημοσιονομική και ταμειακή διαχείριση, τον έλεγχο και τα αποτελέσματα, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο δαπανών, την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, την επεξεργασία σημαντικού αριθμού κανονιστικών πράξεων δημοσιονομικού περιεχομένου, την επεξεργασία αιτημάτων επί κρατικών εγγυήσεων και εν γένει ποσοτικούς στόχους συνδεόμενους με την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης των παραπάνω υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση των ποσοτικών στόχων και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην επίτευξη των στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων. Η παραπάνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ο οποίος αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτόν. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.

Το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά στο μισθολόγιο των υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ, δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

Επιλογή προϊσταμένων μέσω ΑΣΕΠ

«Η εργασιακή εμπειρία, τα τυπικά προσόντα, αλλά και n απόδοση στον γραπτό διαγωνισμό, θα μας δώσουν τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τον κατάλληλο άνθρωπο και να τον τοποθετήσουμε στην κατάλληλη θέση προκειμένου να βελτιώσουμε σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών», επεσήμανε η κ. Κεραμέως.

Ο γραπτός διαγωνισμός θα διεξάγεται υπό το ΑΣΕΠ και οι επιδόσεις των υποψηφίων σε αυτόν θα συνυπολογίζονται στη συνολική μοριοδότησή τους. Στόχος της κυβέρνησης είναι να διαμορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στις δημόσιες υπηρεσίες να εργαστούν αποτελεσματικότερα για την εξυπηρέτηση του πολίτη και οι θέσεις των προϊσταμένων είναι μείζονος σημασίας για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Στο ετήσιο σχέδιο δράσης του ΥΠΕΣ για το 2024 προβλέπονται χαρακτηριστικά τα εξής:

  • Διαμόρφωση νέας διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων με έμφαση στα στοιχεία προσωπικότητας, στα ηγετικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες των υποψηφίων δημοσίων υπαλλήλων, για την επιλογή του κατάλληλου για κάθε θέση ευθύνης.
  • Δημιουργία κέντρων αξιολόγησης (e-assessment centers) του ΑΣΕΠ με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη διεξαγωγή γραπτών διαγωνισμών με στόχο τη στελέχωση των φορέων του Δημοσίου με κατάλληλο προσωπικό.
Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις