Breaking news

Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Ξεκινά το πρόγραμμα με επιδότηση έως 11.000€
A

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναρτήθηκε η πολυπόθητη απόφαση για το Κινούμαι Ηλεκτρικά 3, για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου και απόσυρση του παλιού οχήματος, με αύξηση του ύψους των επιδοτήσεων.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης, όλα τα επιλέξιμα οχήματα ανεξαρτήτως κατηγορίας οφείλουν να φέρουν έγκριση τύπου, ενώ ειδικά για τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικού κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Το πεδίο εφαρμογής της Δράσης αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ορίζεται η 1η Μαΐου 2024, ενώ οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν άμεσα και θα υποβάλλονται έως και την 30ή Απριλίου 2025.  Η ολοκλήρωση της δράσης, ήτοι η καταβολή της επιδότησης στους ωφελούμενους, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Το ποσό της επιδότησης, αν συνδυαστεί με την απόσυρση το παλιού οχήματος, μπορεί να φτάσει τα 11.000 ευρώ, ενώ με την επιδότηση για τον ειδικό φορτιστή, η επιδότηση ανεβαίνει στο τελικό ποσό των 11.500 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Η απόφαση (ΦΕΚ) ορίζει ως δικαιούχους δύο κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, διαθέτουν ΑΦΜ, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή της αίτησης τους.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι ωφελούμενος της δράσης για αγορά ή χρονομίσθωση ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού δίκυκλου/τρικύκλου/τετράκυκλου. Ο Ωφελούμενος της Κατηγορίας Α δικαιούται επιπλέον και εφόσον το επιθυμεί (προαιρετικά):

 • την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος, ή/και
 • την επιπλέον επιδότηση αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης εφόσον η σχετική δαπάνη κριθεί επιλέξιμη βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 12 τεχνικών προδιαγραφών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Όλες οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής, πλην ΝΠΔΔ, εφόσον διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

Οι επιδοτήσεις

Το ύψος των επιδοτήσεων (οικολογικό bonus) για την αγορά/χρονομίσθωση νέου οχήματος, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης της απόσυρσης, κ.λπ.) ανά κατηγορία Ωφελούμενου και ανά όχημα, καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Κατηγορία Α (Φυσικά πρόσωπα):

 1. Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε  ποσοστό 30% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ) με μέγιστο ποσό τις 9.000€.
 2. Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:
 • ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό τα 1.300€
 • ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις 3.000€.

Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τα 800€.

Η απόσυρση αυτοκινήτου κατηγορίας M1 ή οχήματος κατηγορίας L (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με 2.000€ και 400€ αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 500€ και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

Ειδικά για τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000€ στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 και κατά 500€ για αγορά Η/Ο κατηγορίας L ή ηλεκτρικών ποδηλάτων (για τις κατηγορίες οχημάτων βλ. παρακάτω άρθρο 8), με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ειδικά για άτομα με αναπηρία που δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και για μόνον για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης δια του κηδεμόνα ή δικαστικού συμπαραστάτη τους. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα νομιμοποιητικά έγγραφα του τέκνου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας εφόσον έχει εκδοθεί, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr με την οποία θα δηλώνει ότι υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους του ανήλικου τέκνου, Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή άλλη ισοδύναμη Τεύχος B’ 3076/03.06.2024 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32107 γνωμάτευση) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υποβάλλοντος την αίτηση κηδεμόνα. Στην περίπτωση αυτή είναι αποδεκτή η προσαύξηση του οικολογικού bonus κατά 500€.

Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000€ για κάθε εξαρτώμενο από το τρίτο τέκνο και άνω στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 και κατά 500€ συνολικά για αγορά Η/Ο κατηγορίας L ή ηλεκτρικού ποδηλάτου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Το μέγιστο επιπλέον ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4.000€ για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1.

Η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την επαλήθευση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών (Πίνακας 8 του εντύπου Ε1 “Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίας φορολογικής χρήσης)” με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 29 έτη, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000€ στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 ή κατηγορίας L6e – L7e, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Κατηγορία Β (Επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής, πλην ΝΠΔΔ):

1. Κάθε ωφελούμενος της κατηγορίας Β δικαιούται αγορά επαγγελματικής χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ή/και ηλεκτρικών ποδηλάτων ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων. Επισημαίνεται ότι το ανώτατο ύψος επιδότησης δυνάμει της παρούσας, συνυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονο σημασίας που έχει λάβει ο δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση, κατά την περίοδο των τριών προηγούμενων ετών από την ημερομηνία χορήγησης της επιδότησης.

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

 • μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
 • μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
 • μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,
 • μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

2. δικαιούται την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος με τον όρο της προαιρετικής απόσυρσης για κάθε νέο H/O για το οποίο αιτείται επιδότησης (πλην ποδηλάτων),
3. δικαιούται την επιπλέον επιδότηση για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ίσο με τον συνολικό αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών αυτοκινήτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Ειδικότερες περιπτώσεις κατηγορίας Β:

 • Ωφελούμενοι της κατηγορίας Β που έχουν ως κύρια δραστηριότητα μια εκ των ΚΑΔ που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, δικαιούνται επιδότηση για την αγορά έως
 • 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων. Σε περίπτωση τριψήφιου ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες τετραψήφιων, πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ που αντιστοιχούν στην κατηγορία του τριψήφιου ΚΑΔ.
 • Οι Ωφελούμενοι της Κατηγορίας Β δεν δικαιούνται της επιπλέον επιδότησης για «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης Η/Ο και απόσυρσης οχήματος, καθώς αιτούνται «οικολογικού» bonus για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ωστόσο, αν με την αίτηση τους αιτούνται και την επιδότηση για αγορά νέων αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, δικαιούνται της επιπλέον επιδότησης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για χρήση σε χώρου στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ίσο με το συνολικό αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων για τα οποία αιτούνται επιδότησης.
 • Ωφελούμενοι της κατηγορίας Β, υπό την υποχρέωση τήρησης του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ) 2023/2831 (de minimis), που έχουν ως κύρια δραστηριότητα το λιανικό και χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και μοτοσυκλετών (ήτοι αντιπροσωπείες οχημάτων), δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να επιδοτηθούν αποκλειστικά και μόνον για την αγορά οχημάτων επίδειξης (test drive), τα οποία υποχρεούνται να μεταπωλήσουν σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών από την αγορά τους, επί ποινή ανάκτησης επιδότησης, από την ημερομηνία ταξινόμησής τους η οποί τεκμαίρεται από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Επιλέξιμα οχήματα επίδειξης θα είναι το σύνολο των αμιγώς Η/Ο κατηγορίας Μ1 και Ν1, καθώς και τα οχήματα κατηγορίας L6e και L7e (για τις κατηγορίες οχημάτων βλ.
παρακάτω άρθρο 8).

Επιπλέον:

 • Οχήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δεν μπορούν να μεταπωληθούν από τους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Β πριν από την παρέλευση 2 ετών από την απόκτησή τους, και της Κατηγορίας Α πριν από την παρέλευση ενός (1) έτους.
 • Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831 (De Minimis).
 • Aπαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή
Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις