Breaking news

aidipsos_wikipedia
A

Ο Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού ανακοίνωσε την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 17 ατόμων αφορούν την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, που εδρεύει στην Ιστιαία Αιδηψού.

Οι θέσεις στο Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού

  • ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας (Τεχνική Υπηρεσία) - (14 θέσεις)
  • ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (Τεχνική Υπηρεσία) - (2 θέσεις)
  • ΔΕ Βοηθού Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Τεχνική Υπηρεσία) - (1 θέση)

Τα Γενικά Προσόντα

1) Να είναι Έλληνας Πολίτης ή Πολίτης χώρας κράτους μέλους-μέλους της Ε.Ε.
2) Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
3) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
4) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
2. Ευκρινές αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας
3. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών & λοιπών βεβαιώσεων.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, μπορεί να αντληθεί από την ψηφιακή πλατφόρμα Gov.gr στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας, Τ.Κ.34200 Ιστιαία,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης; υπόψιν κ. Πισσάκη Παντελή (τηλ. επικοινωνίας:
2226350309).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 3 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού ΕΔΩ.

Δημοφιλείς Ειδήσεις