Breaking news

ert proson2
A

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αφορά στη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε.

Η σύμβαση θα έχει ως αντικείμενο το έργο της παραγωγής της εκπομπής «ΚΥΨΕΛΗ», καθώς και την παραγωγή των δελτίων ειδήσεων, η ΕΡΤ Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, με έναν Ηχολήπτη.

Η ανωτέρω σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, με δικαίωμα παράτασης.

Το έργο θα παραδίδεται στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε. στην Αθήνα ή την Αγία Παρασκευή.

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την προαναφερθείσα σύμβαση μίσθωσης έργου, όπως παρουσιάζει αναλυτικά το proson.gr, για το 2022, κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 10.367 € ευρώ πλέον εργοδοτικών εισφορών και Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά έως τη Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022  και ώρα 15:00.

Τα απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, πρέπει να διαθέτουν, σωρευτικά, τα ακόλουθα προσόντα:

  1. Πτυχίο κατεύθυνσης Ήχου ή Τεχνών Εικόνας και Ήχου Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης
  2. Πτυχίο Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων ή Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή
  3. Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, της ειδικότητας του Ηχολήπτη ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή
  4. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Ηχολήπτης» ή «Μουσική με Τεχνολογία» ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή
  5. Πτυχίο αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οποιασδήποτε βαθμίδας

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια:

  • Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή Διενέργειας θα εκτιμήσει, όπως το prosn.gr, την εν γένει παρουσία των υποψηφίων στο χώρο των Μ.Μ.Ε., καθώς και το σύνολο του έργου τους και τη σχέση τους με το αντικείμενο στο οποίο είναι υποψήφιοι, όπως προκύπτει από το βιογραφικό τους σημείωμα.
  • Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή Διενέργειας θα καλέσει τους επικρατέστερους εκ των υποψηφίων, που έκρινε ως πιο κατάλληλους, σε συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην τελική επιλογή. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, οι υποψήφιοι θα κληθούν, μέσα από σχετικές ερωτήσεις της Επιτροπής Διενέργειας, να παρουσιάσουν αναλυτικά την προσωπική τους επαγγελματική εικόνα και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της καταλληλόλητάς τους να εκτελέσουν το έργο που έχουν αιτηθεί.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ. 

Για να κάνετε αίτηση πατήστε εδώ.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 2106075687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο [email protected]

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Δημοφιλείς Ειδήσεις