Breaking news

ert
A

Ο Διευθυντής Αρχείου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 5 συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Διεύθυνση Αρχείου, των Υπηρεσιών Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. ως ακολούθως:

  1. Για το έργο της ψηφιοποίησης και προετοιμασίας,  του προς μετάδοση προγράμματος για όλα τα κανάλια της, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, με 3 Μοντέρ.
  2. Για το έργο της διαχείρισης – καταλογογράφησης και ταξινόμησης των προγραμμάτων στη βάση δεδομένων του Αρχείου, όπως παρουσιάζει το proson, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να συνάψει  συμβάσεις μίσθωσης έργου, με 2 Σχεδιαστές.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου, θα έχουν διάρκεια από τις 29 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, με δικαίωμα παράτασης.

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για τις προαναφερθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου για το 2022 κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 43.782,22 ευρώ πλέον εργοδοτικών εισφορών και ΦΠΑ.

Τα ειδικά προσόντα

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, πρέπει να διαθέτουν, σωρευτικά, τα ακόλουθα προσόντα:

Μοντέρ

  1. Ομώνυμο ή συναφές πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
  2. Εμπειρία 5 τουλάχιστον ετών στο μοντάζ σε Avid, Premier, Dalet, αποδεικνυόμενη με αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Σχεδιαστής

  • Οποιοσδήποτε τίτλος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
  • Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον στη διαχείριση-καταλογογράφηση, ταξινόμηση και επεξεργασία των προγραμμάτων στις βάσεις δεδομένων του Αρχείου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της ΕΡΤ Α.Ε, συμπληρώνοντας τη σχετική και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ. 

Για να κάνετε αίτηση πατήστε εδώ.

Δημοφιλείς Ειδήσεις