Breaking news

doyleia
A

Η ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 7 άτομα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης στο Ηράκλειο
 • Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με έδρα απασχόλησης στο Ηράκλειο
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης στο Ηράκλειο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ως συνημμένο υπόδειγμα - Παράρτημα 1).
2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής (ως συνημμένο υπόδειγμα -
Παράρτημα 2).
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν π.χ
μεταπτυχιακό.
6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (εφόσον απαιτείται).
7. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Αγγλικής γλώσσας νομίμως μεταφρασμένου και επικυρωμένου ή
βεβαίωση με την οποία να αποδεικνύεται η σχετική γνώση.
(Εφόσον το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος ή ο βασικός τίτλος σπουδών έχουν
αποκτηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, τότε δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας).
8. Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως παρακάτω :

 • Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. (ΟΕΕΚ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιον τον ΟΕΕΚ.
 • Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
 • Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή / και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή / και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ' επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
 • Για την επιτυχή παρακολούθηση των τεσσάρων μαθημάτων Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ο υποψήφιος μπορεί να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του οικείου τμήματος της σχολής του.
 • Με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του υποψηφίου ή βεβαίωση του εργοδότη σύμφωνα με την οποία, κατά την διάρκεια της απασχόλησης του στον φορέα χειριζόταν Η/Υ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό pdf.

Η Nakas Group / Book Stores αναζητά νέους συνεργάτες για τον δίκτυο των καταστημάτων και βιβλιοπωλείων της, συγκεκριμένα υπαλλήλους βιβλιοπωλείου και διανομείς αποθηκών.

Ο εκδοτικός όμιλος Nakas Group κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά τόσο αναφορικά με την εκδοτική του δραστηριότητα, όσο και στον τομέα των εισαγωγών, των εξαγωγών και της εμπορίας βιβλίων και τουριστικών αναμνηστικών ειδών. Οι δραστηριότητες του Ομίλου διακρίνονται σε 3 κλάδους: παραγωγή προϊόντων, χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι Εκδόσεις ΟΡΑΜΑ υπό τη διοίκηση του εκδότη Θωμά Νάκα και των υιών του, Γιώργο και Αποστόλη Νάκα, διέγραψαν μια δυναμική πορεία ανάπτυξης και τον Νοέμβριο του 2013 μετατράπηκαν σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Θωμάς Νάκας Εκδοτική Εταιρία". Από το 2013 η ΟΡΑΜΑ ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών NAKAS GROUP, γεγονός πολύ σημαντικό για τη διαχρονική πορεία της προς τη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξή της στην ευρύτερη εκδοτική αγορά.

Στον Όμιλο Naka εκτός από τις Εκδόσεις Οpama ανήκουν οι Εκδόσεις Naka Road Cartography, Στέλιος Καπρανίδης, Vektor, Χάρτινη Πόλη, τα ταξιδιωτικά βιβλιοπωλεία Travel Bookstote, τα βιβλιοπωλεία Nakas Book Bazaar και Νakas Book House, η εταιρεία παραγωγής τουριστικών αναμνηστικών ειδών Heart Bit και η εταιρία αυτοκόλλητων σήμανσης και πληροφόρησης i-SIMA. Ο όμιλος NAKASGROUP, με σημαντικές επενδύσεις στις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τις εκδόσεις, το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο, έχει σήμερα τη σημαντικότερη και πλέον διευρυμένη παρουσία στο χώρο των εκδόσεων.

Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας:

1) Διανομέας Delivery 

2) Υπάλληλος Βιβλιοπωλείου

Οι θέσεις αφορούν την περιοχή της Αθήνας, Αττικής και είναι πλήρης απασχόλησης.

Τα Απαραίτητα Προσόντα

Για την θέση του Delivery

 • Κάτοχος δίκυκλου, κάτοχος διπλώματος μηχανής και διάθεση εργασίας, επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

Για την θέση του υπαλλήλου βιβλιοπωλείου 

 • Εμπειρία 1-2 έτη στην πώληση
 • Αγάπη και γνώση για το Βιβλίο ή/και συναφών προϊόντων
 • Βασικές γνώσεις λειτουργίας καταστήματος λιανικής πώλησης
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Προσαρμοστικότητα και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Παροχές

 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη εταιρεία
   

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις θέσεις και να υποβάλλεται αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο ΕΔΩ

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις