Breaking news

ΕΣΔΙ
A

Λήγει αύριο, Δευτέρα 26 Ιουνίου, η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό για την εισαγωγή 142 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ).  Ο διαγωνισμός που αφορά την πλήρωση θέσεων της κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και της κατεύθυνσης των Ειρηνοδικών είναι κοινός και οδηγεί στην κατάρτιση ενιαίου πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται, ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:

 • Διοικητικής Δικαιοσύνης, 50 θέσεις, ως εξής:
  - 4 θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας
  - 6 θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου
  - 40 θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
 • Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και Ειρηνοδικών, 73 θέσεις, ως εξής:
  - 62 θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου
  - 11 θέσεις δοκίμων ειρηνοδικών. Γ. Εισαγγελέων
  - 19 θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.

Τα στάδια του διαγωνισμού

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία στάδια.

 1. Το πρώτο στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη από τη 15η έως τη 18η Ιουλίου
 2. Το δεύτερο στάδιο θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη εντός του μηνός Σεπτεμβρίου
 3. Το τρίτο θα διενεργηθεί στην Αθήνα από την 1η Δεκεμβρίου έως την 20ή Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων, από τις 12 Ιουνίου 2023 έως και τις 26 Ιουνίου 2023.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιο υποβάλλουν:

1.Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης) στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει.

Η αίτηση θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου εδώ. 

Σε περίπτωση, κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις.

2. Αντίγραφο πτυχίου Νομικού Τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Εάν το πτυχίο προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται (στο ίδιο αρχείο.pdf), η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

3. Αντίγραφο, διδακτορικού διπλώματος Νομικού Τμήματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο διδακτορικός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται (στο ίδιο αρχείο.pdf), η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος Νομικού Τμήματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. οπότε προσκομίζονται (στο ίδιο αρχείο.pdf), η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

5. 

 • Για δικηγόρο, σύμφωνα με το proson, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι : α. ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, μονοετή άσκηση δικηγορίας και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
 • Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
 • Για Ειρηνοδίκη, απαιτείται πρόσφατη σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι: α. ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
 • Για Δικαστικό πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, απαιτείται πρόσφατη σχετική βεβαίωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ότι: α. ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του μέλους του ΝΣΚ και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
 • Για υποψήφιο που είχε ή έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας ότι δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

6. Βεβαίωση του Γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της επαγγελματικής δραστηριότητας ή του τόπου που υπηρετεί ο υποψήφιος ότι υπέβαλε αίτηση, για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 26 Ιουνίου 2023.

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

8. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.

9. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

10. Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης (από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησης)

11.Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 44 και 45 του ν.4938/2022 (Α΄109), από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου (εφόσον πρόκειται για δικηγόρους εν ενεργεία).

12.Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση από το Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου (εφόσον πρόκειται για δικηγόρους εν ενεργεία).

13. Πρόσφατο πιστοποιητικό σωματικής και ψυχικής υγείας (δύο πιστοποιητικά). Υποβάλλονται ηλεκτρονικά το βραδύτερο μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2023. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, κατά τα ισχύοντα για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους (άρθρ. 7 παρ. 2 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και β) από ψυχίατρο, Διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του (άρθρο 17 παρ. 2 περ. δ΄ του ν. 4871/2021 (Α΄ 246).

Αναλυτικά η προκήρυξη

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις