Breaking news

unicef-logo-flag.jpg
A

Η UNICEF, προέρχεται από τους αρχικούς χαρακτήρες των αγγλικών λέξεων: United Nations International Children's Emergency Fund, (Διεθνές Ταμείο Επείγουσας Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά) δημιουργήθηκε από την γενική συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις 11 Δεκεμβρίου 1946. Γενικός στόχος της είναι η παροχή μακροπρόθεσμης ανθρωπιστικής βοήθειας σε παιδιά, μητέρες και άντρες που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η στήριξη σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το 1953 η UNICEF έγινε μόνιμο μέλος του συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχει την έδρα της στην Νέα Υόρκη.

Τα κύρια έσοδα της UNICEF προέρχονται από κυβερνήσεις κρατών, καθώς και ιδιώτες και ανέρχονταν για το 2006 στα 2.781.000.000 δολάρια Η.Π.Α. Το 1965 η UNICEF τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, για την προστασία των παιδιών του Τρίτου Κόσμου.

Η UNICEF προσλαμβάνει έναν Υπεύθυνο Φιλανθρωπίας, στην Ιρλανδία,  για να επεκτείνει την ομάδα Φιλανθρωπίας και να μεγιστοποιήσει την υποστήριξη της UNICEF από άτομα, καταπιστεύματα και ιδρύματα υψηλού καθαρού πλούτου.

Ο Υπεύθυνος Φιλανθρωπίας θα υποστηρίξει τον Επικεφαλής της Φιλανθρωπίας στην οικοδόμηση νέων σχέσεων δωρητών υψηλής αξίας και στη διαχείριση των υφιστάμενων σχέσεων. Αυτός ο ρόλος θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο να μπορέσει το τμήμα να επιτύχει ακόμη μεγαλύτερα αποτελέσματα για τα παιδιά.

Αναφέροντας στον Επικεφαλής της Φιλανθρωπίας, ο κάτοχος του ρόλου θα:

 • Υποστηρίξει τη στρατηγική ανάπτυξη του προγράμματος Φιλανθρωπίας για τη μεγιστοποίηση της υποστήριξης προς τη UNICEF από άτομα υψηλής καθαρής περιουσίας, καταπιστεύματα και ιδρύματα με έδρα την Ιρλανδία.
 • Αναπτύξει προληπτικά σχέσεις ένας προς έναν με νέους και υπάρχοντες υποστηρικτές υψηλής αξίας, παρέχοντας εξαιρετική διαχείριση και καλλιέργεια και ζητώντας την κατάλληλη στιγμή οικονομική υποστήριξη.
 • Υποστηρίξει τον Προϊστάμενο της Φιλανθρωπίας για την αποτελεσματική διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου δωρητών και προοπτικών.
 • Συνεργαστεί για την εφαρμογή ενός ισχυρού σχεδίου αναζήτησης, αυξάνοντας το πλήθος υποθέσεων πιθανών υποστηρικτών υψηλής καθαρής περιουσίας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προοδεύοντας την προσέγγιση για τη συμμετοχή νέων φιλάνθρωπους στο έργο της UNICEF.
 • Προσδιορίσει ευκαιρίες για ανύψωση της αξίας των σημερινών υποστηρικτών και συνεργαστείτε για την ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων για βιώσιμη αύξηση της υποστήριξης και εμβάθυνση της πίστης.
 • Υποστηρίξει την υλοποίησης ενός προγράμματος δίνοντας κύκλο για την αύξηση του πολυετούς απεριόριστου εισοδήματος ως μέρος της συνολικής στρατηγικής του τμήματος για την επίτευξη βιώσιμης και διαφοροποιημένης ανάπτυξης.
 • Υποστηρίξει την βελτίωση των δημιουργικών και σχετικών ταξιδιών υποστηρικτών για να διατηρήσετε και να αυξήσετε τον αριθμό των υποστηρικτών με υψηλό καθαρό πλούτο, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων δραστηριοτήτων αναγνώρισης χορηγών και διαχείρισης.
 • Διαχειριστεί ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα επικοινωνίας δωρητών για να παρέχετε στους υποστηρικτές υψηλής αξίας πληροφορίες σχετικά με το έργο της UNICEF για τα παιδιά και να εξασφαλίσετε πρόσθετα κεφάλαια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε σημαντικές ημερολογιακές στιγμές.
 • Συνεργαστεί για την παραγωγή ειδικών προτάσεων, παρουσιάσεων και αναφορών επιπτώσεων για δωρητές και υποψήφιους υψηλής αξίας.
 • Συνδημιουργήσει και διαχειριστεί εξατομικευμένες εκδηλώσεις και ευκαιρίες αφοσίωσης για κοινό υψηλής αξίας και βασικούς συνδέσμους. Προσκαλέστε, φιλοξενήστε και παρακολουθήστε δωρητές και υποψήφιους για να αξιοποιήσετε εκδηλώσεις για την οικοδόμηση στρατηγικών σχέσεων.
 • Συνεισφέρει στην παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους εισοδηματικούς στόχους σε τακτική βάση.
 • Αναπτύξει μια ισχυρή γνώση του έργου της UNICEF, ώστε να είστε μια ενημερωμένη πηγή για τους σημερινούς και τους πιθανούς υποστηρικτές.
 • Συντονιστείτε εσωτερικά με τους συναδέλφους της UNICEF στην Ιρλανδία για να εξασφαλίσετε αποτελεσματική επικοινωνία, αναφορά και μεγιστοποίηση των ευκαιριών μεταξύ ομάδων.
 • Βεβαιωθεί ότι όλα τα αρχεία δωρητών είναι ακριβή και ενημερωμένα και ότι όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με δωρητές και υποψήφιους δωρητές παράγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και τις βέλτιστες πρακτικές.
 • Προωθήσει εξειδικευμένα έργα όπως τους έχει ανατεθεί από τον Επικεφαλής της Φιλανθρωπίας και της Εκτελεστικής Ηγεσίας.

Ο επιτυχών υποψήφιος θα διαθέτει ιδανικά την παρακάτω εμπειρία και δεξιότητες:

 • Εμπειρία ανάπτυξης και διαχείρισης σχέσεων υψηλής ποιότητας, υψηλής αξίας με σημαντικούς χορηγούς, καταπιστεύματα και ιδρύματα.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εξασφάλιση σημαντικής οικονομικής υποστήριξης από ιδιώτες και στην προσωπική πραγματοποίηση του ζητήματος σε επίπεδο σημαντικού δώρου.
 • Εμπειρία στην παραγωγή μιας σειράς επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών δώρων αναγνώρισης, υψηλής ποιότητας εκθέσεων επιπτώσεων, προσαρμοσμένων προτάσεων και παρουσιάσεων για δωρητές υψηλής αξίας.
 • Εμπειρία αποτελεσματικών στρατηγικών αναζήτησης και ανάπτυξης αγωγών.
 • Εμπειρία αξιοποίησης εκδηλώσεων για καλλιέργεια και επιμέλεια δωρητών.
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες και άνετη επικοινωνία με μεμονωμένους δωρητές για να συζητήσετε το ενδιαφέρον και τη δέσμευση.
 • Ταλέντο για γραπτή και προφορική επικοινωνία, με την ικανότητα να μεταφέρονται σύνθετες ιδέες χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μεθόδων για να προσελκύσουν το κοινό και να κερδίσουν την κατανόηση και την υποστήριξη.
 • Αποτελέσματα επικεντρωμένα με ικανότητα διαχείρισης αντικρουόμενων προτεραιοτήτων για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων και η τήρηση των προθεσμιών.
 • Ικανότητα να ανταποκρίνεται ευέλικτα σε απρόβλεπτα γεγονότα για να διασφαλιστεί ότι η αποτελεσματικότητα δεν διακυβεύεται, παραμένοντας θετική και ανακάμπτοντας από οπισθοδρομήσεις.
 • Ιδανικός στο να εργάζεται ταυτόχρονα σε πολλά έργα, προσελκύοντας συναδέλφους και ενδιαφερόμενους σε πολλά επίπεδα.
 • Γνώση της τρέχουσας φιλανθρωπίας και του τοπίου υψηλού καθαρού πλούτου της Ιρλανδίας και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Γνώση των κανονισμών GDPR και των επιπτώσεών τους στη συγκέντρωση κεφαλαίων.
 • Γνώση Salesforce ή παρόμοιου λογισμικού CRM.
 • Ικανότητα Microsoft 365.

Διαδικασία αίτησης:

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν μέσω email στη διεύθυνση [email protected] :

 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα της σχετικής εμπειρίας.
 • Συνοδευτική επιστολή που συνοψίζει την καταλληλότητα για το ρόλο με άμεση αναφορά στις δεξιότητες και την εμπειρία που περιγράφονται στην περιγραφή του ρόλου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν έγκυρη βίζα εργασίας για την Ιρλανδία κατά τη στιγμή της αίτησης.

Για να διαβάσετε περισσότερα για τη θέση πατήστε εδώ

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις