Breaking news

Εργαστείτε υβριδικά στην ActionAid Hellas στην Αθήνα
A

Σας ακούγεται πρόκληση η ενδυνάμωση των ανθρώπων να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους; Πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε τη διαφορά στη ζωή των πιο περιθωριοποιημένων ανθρώπων; Είστε ένα έμπειρο άτομο με γνώσεις πληροφορικής και με πάθος να οδηγεί την οργανωτική επιτυχία μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας;

Η ActionAid Hellas (AAH), ένας ανεξάρτητος, διεθνής οργανισμός που λειτουργεί από το 1972, αναζητά έναν IT Manager για να συμμετάσχει σε ένα παγκόσμιο κίνημα αφοσιωμένων ατόμων που εργάζονται για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της φτώχειας 

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε υβριδικό καθεστώς απασχόλησης, στον Χολαργό στην Αθήνα.

Ο ρόλος του IT Manager

 1. Επιχειρησιακή Βελτιστοποίηση: Καθοδηγήστε τη στρατηγική IT του οργανισμού, επιβλέποντας την εφαρμογή, τη συντήρηση και την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών πληροφορικής για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων.
 2. Διαχείριση Έργου: Λειτουργήστε ως διαχειριστής έργου για πρωτοβουλίες πληροφορικής, επιβλέποντας τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την ολοκλήρωση έργων στον τομέα της πληροφορικής. Καθορίστε το εύρος, τα χρονοδιαγράμματα και τις απαιτήσεις πόρων. Εντοπισμός κινδύνων και ανάπτυξη μέτρων μετριασμού.
 3. Διαχείριση ομάδας: Καθοδηγεί και καθοδηγεί την ομάδα πληροφορικής, ορίζοντας μετρήσιμους στόχους, παρακολουθώντας την παράδοση και αξιολογώντας την απόδοση. Καλλιεργήστε μια συνεργατική και καινοτόμο ομαδική κουλτούρα.
 4. Αξιολόγηση και Εφαρμογή Τεχνολογίας: Αξιολογήστε, προτείνετε και εφαρμόστε τεχνολογικές λύσεις που ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού και βελτιώνουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Μείνετε ενημερωμένοι με τις τάσεις της βιομηχανίας και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.
 5. Διαχείριση προμηθευτών: Διαχειριστείτε τις σχέσεις προμηθευτών και διαπραγματευτείτε συμβάσεις για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής. Διασφαλίστε την αποτελεσματική απόδοση του προμηθευτή και την παροχή υπηρεσιών.
 6. Ανάκτηση από καταστροφές και επιχειρηματική συνέχεια: Αναπτύξτε και διατηρήστε σχέδια αποκατάστασης καταστροφών και επιχειρηματικής συνέχειας για να διασφαλίσετε ότι ο οργανισμός μπορεί να ανακάμψει γρήγορα από αστοχίες ή καταστροφές πληροφορικής.
 7. Διαχείριση προϋπολογισμού: Προετοιμάστε και διαχειριστείτε τον προϋπολογισμό του τμήματος πληροφορικής, παρακολουθώντας τα έξοδα και εντοπίζοντας ευκαιρίες εξοικονόμησης κόστους.

Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, στην τεχνολογία της πληροφορίας ή σε συναφή τομέα. μεταπτυχιακό κατά προτίμηση.
 • 5+ χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση πληροφορικής, με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας στην επίβλεψη σύνθετων περιβαλλόντων πληροφορικής.
 • Ισχυρές ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης ομάδας, με ικανότητα να παρακινεί τους συμπαίκτες σε συνδυασμό με τη στάση του σώματος.
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, με ικανότητα αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης με τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.
 • Σε βάθος γνώση συστημάτων και υποδομών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου υλικού, λογισμικού, δικτύων και ασφάλειας.
 • Εμπειρία με μεθοδολογίες και εργαλεία διαχείρισης έργων, με έμφαση στην παράδοση έργων έγκαιρα και εντός προϋπολογισμού.
 • Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ανάλυσης, με ικανότητα αντιμετώπισης σύνθετων ζητημάτων πληροφορικής και ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων.
 • Γνώση βιομηχανικών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών για τη διακυβέρνηση, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση πληροφορικής.
 • Ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες και αποτελεσματική εργασία σε περιβάλλον με γρήγορο ρυθμό.

 Παροχές

Η ActionAid προφέρει πακέτο αποδοχών μαζί με φιλικό περιβάλλον εργασίας, με ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης, καθώς και ευκαιρίες να έχετε πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Αγκαλιάζει τη δημιουργικότητα και τη διαφορετικότητα και λειτουργεί ως εργοδότης ίσων ευκαιριών, καλωσορίζοντας όλες τις αιτήσεις ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων κ.λπ.

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση, μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας «τώρα», το αργότερο έως τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, πατώντας εδώ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις