Breaking news

Θέσεις εργασίας και προσλήψεις
A

Οι Γιατροί του Κόσμου αναζητούν υποψήφιο για νέα θέση, ειδικότητες HR Officer, η οποία αφορά πενθήμερη απασχόληση

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Λίγα λόγια για τους Γιατρούς του Κόσμου

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 17 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιταλία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρκία και Ιταλία). Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

Οι βασικές αρμοδιότητες για τη θέση HR Officer περιλαμβάνουν:

 • Την διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης, η οποία περιλαμβάνει συγγραφή και δημοσίευση αγγελιών εργασίας, συλλογή και διαλογή βιογραφικών, διενέργεια συνεντεύξεων με υποψηφίους.
 • Την προετοιμασία και ενημέρωση των αρχείων προσωπικού σχετικά με προσλήψεις, μεταβολές και λήξεις συβάσεων
 • Την ανάληψη των διαδικασιών πρόσληψης, συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων, προετοιμασία συμβάσεων εργασίας κτλ
 • Την επεξήγηση πολιτικών, διαδικασιών, νόμων και προτύπων ανθρώπινου δυναμικού σε νέους και υφιστάμενους υπαλλήλους
 • Την ενημέρωση των υποψηφίων για τα εργασιακά καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τα οφέλη, τα σχέδια, τις εργασιακές συνθήκες, τις ευκαιρίες εξέλιξης κ.α.
 • Την διαχείριση διαδικασιών έναρξης, μεταβολών, και λήξεων συμβάσεων
 • Την διατήρηση αρχείων από την συμμετοχή των εργαζομένων σε όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης
 • Την διατήρηση αρχείου αδειών του προσωπικού
 • Την εφαρμογή της ετήσιας διαδικασίας αξιολόγησης του προσωπικού
 • Την στενή συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή και τον Επιχειρησιακό Διευθυντή της οργάνωσης.
 • Την στενή συνεργασία με το τμήμα λογιστηρίου της οργάνωσης για θέματα συμβάσεων και λοιπά εργασιακά θέματα του προσωπικού.
 • Την ανάληψη των διαδικαστικών θεμάτων για έναρξη πρακτικής άσκησης των ασκούμενων όπως διαχείριση αιτημάτων για πρακτική, προετοιμασία συμβάσεων, επικοινωνία με γραφεία πρακτικής κλπ.

Τα απαραίτητα προσόντα

 • Σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή συναφή αντικείμενα
 • Πολύ καλή γνώση εργατικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση

Οι προσωπικές Δεξιότητες/Ικανότητες

 • Γνώση του χώρου των επιχειρήσεων, των ιδρυμάτων και των ΜΚΟ
 • Σωστός προγραμματισμός και οργάνωση, διαχειριστικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα δημιουργίας άριστων συνεργασιών
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και δυνατότητα προσαρμογής με σκοπό την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων που τίθενται
 • Γνήσιο ενδιαφέρων για την κοινωνική προσφορά
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή τεκμηρίωσης ενδιαφέροντος για τη θέση καθώς και την υπογεγραμμένη «Δήλωση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων» που επισυνάπτεται, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] με την ένδειξη “HR Officer” έως την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024.

Στην τελική φάση της αξιολόγησής θα ζητηθούν από τους υποψήφιους αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας Εκπρόθεσμες η ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που θα επιλέγουν για συνέντευξη.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις