Breaking news

Λιμενικό Σώμα
A

Με νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ που υπογράφει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), 8 Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) ειδικότητας Νομικού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου.

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιδιώτες πτυχιούχοι τμημάτων Νομικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής. Οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε νομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε νομικά θέματα.

«Τρέχουν» ακόμα 106 μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα με δύο προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Τα απαραίτητα προσόντα

Εκτός από τις απαραίτητες σπουδές, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταχθούν στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ως απευθείας κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού, πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.
 2. Να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, όριο το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022, ήτοι να έχουν γεννηθεί από 01-01-1987 και μεταγενέστερα.
 3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος.
 4. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
 5. Να είναι υγειονομικώς κατάλληλοι (σωματικής ικανότητας πρώτης κατηγορίας Ι/1)
 6. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.
 7. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και (3) υπηρεσίες διαδικτύου.
 8. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό
 9. Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι
 10. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
 11. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.
 12. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.
 13. Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις.

Πιστοποίηση αγγλικών και Η/Υ

Εάν δεν κατέχετε μία από τις παραπάνω πιστοποιήσεις, τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε! Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε πολύ εύκολα, να λάβετε είτε την πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε της Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE), αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ, που παρέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn, για να τις χρησιμοποιήσετε για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στο ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ...

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 111 ευρώ) 

Λάβετε το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ της Πιστοποίησης Υπολογιστών ELIC εύκολα και ευέλικτα  (Μόνο 100 ευρώ) 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού, υποβάλουν αίτηση, όπως περιγράφει το proson, μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία, στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.

Το εμπρόθεσμο της υποβολής διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού). Η Αίτηση, η οποία θα πρέπει να έχει θεωρηθεί αρμοδίως για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις