Breaking news

Μόνιμες προσλήψεις στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
A

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προσλαμβάνει νέο προσωπικό μουσικών για μόνιμες θέσεις εργασίας, μέσω ΑΣΕΠ.

Όπως είχε αναφέρει ξανά το proson, οι θέσεις συνολικά αφορούν 6 άτομα, για την πλήρωση κενών οργανικών πόστων, μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού.

Οι ειδικότητες αφορούν θέσεις σε φλάουτα, τύμπανα, κρουστά και βιολιά.

Ακολουθήστε το Proson και στο Twitter για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα του εργασιακού τομέα!

Η κατανομή των θέσεων στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

1) Δύο θέσεις 3ης Κατηγορίας (Κορυφαίοι Α’) ως εξής:

 • Μία θέση στους πλαγιαύλους (φλάουτα)
 • Μία θέση στα τύμπανα.

2) Μία θέση 4ης Κατηγορίας (Κορυφαίοι Β’) ως εξής:

 • Μία θέση στα κρουστά με υποχρέωση στα τύμπανα

3) Τρείς θέσεις 5ης Κατηγορίας (Μουσικοί) ως εξής:

 • Δύο θέσεις στα πρώτα βιολιά
 • Μία θέση στα δεύτερα βιολιά.

Τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Ως προς την ιθαγένεια
  α) Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή
  β) Πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
  γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
  δ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.
 2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή, προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου ταλέντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης τους, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του άρθρου πρώτου του ν. 3528/2007.
 4. Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του άρθρου πρώτου του ν. 3528/2007).

Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς για την κάλυψη των ως άνω αναφερόμενων κενών οργανικών θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού της ΚΟΑ, δεν υποχρεούνται να καταθέσουν τους τίτλους σπουδών τους ως τυπικό προσόν διορισμού στη θέση για την οποία διαγωνίζονται, ενώ περαιτέρω η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ήδη διορισθέντων στην διαδικασία της μονιμοποίησης, μετά το πέρας της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Η εξεταστέα ύλη

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Αθήνα σε χώρο που θα καθοριστεί με νεότερη ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Ως ημερομηνία έναρξης των διαγωνισμών ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη.

Η εξεταστέα ύλη κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού, ορίζεται ως εξής:

Για τη θέση Κορυφαίου Α’ 3ης Κατηγορίας στα Φλάουτα

 1. Κοντσέρτο: IBERT ή NIELSSEN ολόκληρο.
 2. MOZART: Κοντσέρτο σε ρε μειζ, ή σε σολ μειζ., το 1ο μέρος (με cadenza).
 3. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
 4. Prima vista.

Για τη θέση Κορυφαίου Α’ 3ης Κατηγορίας στα Τύμπανα

 1. Ένα έργο για τύμπανα, επιλογής του υποψηφίου, διάρκειας 1.30’ περίπου ή ένα έργο για κρουστά, επιλογής του υποψήφιου, ίδιας διάρκειας.
 2. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
 3. Prima vista.

Για τη θέση Κορυφαίου Β’ 4ης Κατηγορίας στα Κρουστά με υποχρέωση στα τύμπανα

 1. Ένα έργο για τύμπανα, επιλογής του υποψηφίου, διάρκειας 1.30’ περίπου ή ένα έργο για κρουστά, επιλογής του υποψηφίου, ίδιας διάρκειας.
 2. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
 3. Prima vista.

Για τις θέσεις Μουσικών 5ης Κατηγορίας στα Α’ και Β’ βιολιά

 1. Ένα από τα κοντσέρτα WIENIAVVSKY No2, MENDELSSOHN, BRUCH, το 1ο μέρος με Cadenza.
 2. ΜΟΖΑRT: Ένα από τα κοντσέρτα Νο 3 (σε σολ), Νο4 (σε ρε), Νο5 (σε λα), το 1ο μέρος με Cadenza.
 3. Αποσπάσματα από ορχηστρικα έργα (χωρίς τα Soli).

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Όσοι θέλουν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Κόκκαλη 1 και Βασ. Σοφίας, 11521, Αθήνα) αίτηση σε ειδικό έντυπο. Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης, μπορεί να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από την ως άνω Υπηρεσία.

Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού. Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου ταλέντου, συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της αίτησης, απαιτείται η υποβολή στοιχείων που θα δικαιολογούν την ιδιότητα αυτή. Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την κατά τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή.

Η εν λόγω Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου της περίπτωσης αυτής (ταλέντου), θα διαπιστώνει την ύπαρξη των στοιχείων που συγκροτούν το αναγνωρισμένο μουσικό ταλέντο και θα επιτρέπει σε αυτόν να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς. Το proson συνιστά την προσοχή των υποψηφίων, καθώς η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών μαζί με την αίτηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς καθιστά απαράδεκτη τη μεταγενέστερη επίκληση της ανωτέρω ιδιότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις