Breaking news

ΑΣΕΠ
A

Σε λίγες μόνο ημέρες και συγκεκριμένα την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου και ώρα 08:00 αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία αιτήσεων στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 13Κ/2021 που αφορά 1.468 μόνιμες προσλήψεις σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου καθώς και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλήρωση των 1.468 θέσεων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, μέσω του συστήματος μοριοδότησης του ΑΣΕΠ, ενώ το μόνιμο προσωπικό που ζητείται στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ θα απασχοληθεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Να σημειωθεί ακόμα ότι η προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς τις 1.468 θέσεις θα καλύψουν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας καθώς και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ οδηγίες βήμα - βήμα για το πώς θα κάνετε αίτηση για τις 1.468 θέσεις στους δήμους.

Πέρα όμως από τα τυπικά προσόντα που είναι απαραίτητα για κάθε θέση (πχ. πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) που ζητούνται για κάθε θέση υπάρχουν στην προκήρυξη και κάποια πρόσθετα απαραίτητα προσόντα. Να σημειωθεί ότι τα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ πρέπει να τα κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η διαδικασία των αιτήσεων για την πρόσληψη των 1.468 νέων δημόσιων υπαλλήλων αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00

Ποια είναι τα πρόσθετα προσόντα

Στην προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ, υπάρχουν Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 13Κ/2021 ΕΔΩ. που ζητούνται συνολικά και το καθένα αφορά συγκεκριμένες ειδικότητες.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 13Κ/2021 ΕΔΩ.

Ας δούμε ποια είναι ορισμένα και τα κυριότερα από τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που ζητάει στην προκήρυξη 13Κ/2021 το ΑΣΕΠ:

  1. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (Αυτή είναι η πιο εύκολη Πιστοποίηση Υπολογιστών - ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ)
  2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
  3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.
  4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  6. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματική ή ερασιτεχνική, η οποία να είναι σε ισχύ
  7. Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού.
  8. Εμπειρία τριών (3) ετών μετά την απαιτούμενη, κατά περίπτωση, άδεια άσκησης επαγγέλματος στο αντικείμενο των προκηρυσσομένων θέσεων

ΤΑ 90 ΜΟΡΙΑ και το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ - ΠΩΣ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ πολύ εύκολα ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Όπως φαίνεται παραπάνω δύο πολύ συνηθισμένα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται σχεδόν πάντα από το ΑΣΕΠ μοριδοτούν τους υποψηφίους και αφορούν τις περισσότερες θέσεις τις προκήρυξης είναι η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας καθώς και η πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ

Είναι γεγονός πως πολλοί υποψήφιοι έχουν ακόμα την εντύπωση πως η απόκτηση δύο τέτοιων πιστοποιήσεων είναι μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις.

Αυτή είναι η ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ που μπορείτε να προλάβετε να καταθέσετε για 90 μόρια

Παλαιότερα μπορεί να ίσχυε αυτό, πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ που παρέχει το GoLearn για να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτ με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 111 ευρώ) 

Μοριοδότηση με Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μέσα σε λίγες ημέρες (ΜΟΝΟ 100 ευρώ)

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις