Breaking news

ΑΣΕΠ
A

Ξεκινούν σήμερα, Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου και ώρα 08:00 το πρωί, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στη προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ για 1.468 μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους και της περιφέρειας όλης της χώρας. 

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.468 θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

Οι 1.468 μόνιμες προσλήψεις αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ενώ οι θέσεις κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε εδώ αναλυτικά πώς κατανέμονται οι 1.468 θέσεις στους Δήμους και τις Περιφέρειες! 

Η πλατφόρμα του ΑΣΕΠ θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων έως και τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι και παρόλο τον μεγάλο όγκο που αναμένεται να υπάρξει, δεν υπάρχει προς το παρόν πλάνο για παράταση των αιτήσεων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Να σημειωθεί ότι το ΑΣΕΠ συνιστά στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Γενικά οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες και να φροντίσουν να την καταθέσουν εγκαίρως.

Δείτε εδώ οδηγίες βήμα - βήμα για το πώς θα κάνετε αίτηση για τις 1.468 θέσεις στους δήμους.

Να σημειωθεί ότι τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων και μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Πώς μοριοδοτούνται οι διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

Η πλήρωση όλων των  θέσεων στην προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, μέσω του συστήματος μοριοδότησης του ΑΣΕΠ. Εκτός όμως από τα τυπικά προσόντα που είναι απαραίτητα για κάθε θέση (πχ. πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) υπάρχουν και κάποια πρόσθετα απαραίτητα προσόντα, που πλέον υπάρχουν σχεδόν όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Να σημειωθεί ότι τα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ πρέπει να τα κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Δύο πολύ συνηθισμένα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται σχεδόν πάντα από το ΑΣΕΠ και μοριδοτούν τους υποψηφίους είναι η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας καθώς και η πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ

Είναι γεγονός πως πολλοί υποψήφιοι έχουν ακόμα την εντύπωση πως η απόκτηση δύο τέτοιων πιστοποιήσεων είναι μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις.

Παλαιότερα μπορεί να ίσχυε αυτό, πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένη από τονΑΣΕΠπου παρέχει το GoLearn για να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτ με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 111 ευρώ) 

Μοριοδότηση με Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε λιγότερο από 10 ημέρες (ΜΟΝΟ 95 ευρώ)

Δημοφιλείς Ειδήσεις