Breaking news

Επιτυχία στην εργασία
A

Ολοκληρώθηκε το πρώτο και διαγωνιστικό στάδιο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και τώρα, οι 14.837 επιτυχόντες αναμένουν με αγωνία την έναρξη του Β' σταδίου. Στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού το ΑΣΕΠ θα εκδίδει προκηρύξεις στις οποίες θα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού. Διοριστέοι θα κρίνονται όσοι προηγούνται σε βαθμολογία και μόρια. 

Πιο συγκεκριμένα, εκτός της βαθμολογίας, που πέτυχαν οι υποψήφιοι στον διαγωνισμό, υπάρχουν έξι κριτήρια τα οποία δίνουν έξτρα μόρια και αυξάνουν την πιθανότητα διορισμού.

Ορισμένα από αυτά είναι δύσκολο να τα αποκτήσουν άμεσα όσοι δεν τα κατέχουν (βλ. διδακτορικό), αλλά υπάρχουν και κάποια που οι υποψήφιοι σίγουρα προλαβαίνουν να αποκτήσουν μέχρι την έκδοση των προκηρύξεων (βλ. αγγλικά).

Έχουμε γράψει εξάλλου και σε παλαιότερο, αποκλειστικό ρεπορτάζ του proson.gr, πως η έκδοση των συγκεκριμένων προκηρύξεων για την κάλυψη  των περίπου 5.500 κενών θέσεων στο δημόσιο, δεν αναμένεται πριν από το φθινόπωρο. 

Τα έξι κριτήρια που προσθέτουν μόρια στους υποψηφίους

Η προοπτική διορισμού κάθε υποψηφίου αποτελεί συνάρτηση της βαθμολογίας που ήδη έχει λάβει στον γραπτό διαγωνισμό, των όποιων προσαυξήσεων δικαιούτακαι της αναλογίας θέσεων/επιτυχόντων υποψηφίων για την κλαδοειδικότητα ή τις κλαδοειδικότητες για τις οποίες έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής, με την προϋπόθεση ότι κατέχει τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα. 

Η βαθμολογία των υποψηφίων, σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 θα προσαυξηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Διδακτορικό 

Η βαθμολογία των υποψηφίων θα προσαυξηθεί, κατά 5 μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.

2. Μεταπτυχιακό

Η βαθμολογία των υποψηφίων θα προσαυξηθεί, κατά 2 μονάδες για τους κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη.

3. Integrated master

Η βαθμολογία των υποψηφίων θα προσαυξηθεί, κατά 1 μονάδα για τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Προσοχή! Να σημειωθεί ότι οι προσαυξήσεις των τριών πρώτων περιπτώσεων υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων που αναφέρονται ως αποδεκτοί στην προκήρυξη ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.

4. Ξένη γλώσσα (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

Η βαθμολογία των υποψηφίων θα προσαυξηθεί, κατά 1 μονάδα για τους κατόχους τίτλου άριστης γνώσης της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας. Η άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π., βαθμολογείται με μισή μονάδα. 

Να σημειωθεί ότι η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας που ορίζεται στην προκήρυξη ως απαιτούμενο πρόσθετο προσόν δεν μοριοδοτείται.

Η  ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών goLearn έχει το χαμηλότερο κόστος στην Ελλάδα και είναι η μόνη που προλαβαίνετε να πάρετε ΜΕΣΑ σε 2 ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΕΣ από το σπίτι σας 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ

5. Εμπειρία

Η βαθμολογία των υποψηφίων θα προσαυξηθεί βάσει εμπειρίας ως εξής:

  • Κατά 1 μονάδα λόγω εμπειρίας ενός τουλάχιστον έτους.
  • Κατά 2 μονάδες λόγω εμπειρίας δύο τουλάχιστον ετών.
  • Κατά 3 μονάδες λόγω εμπειρίας τριών τουλάχιστον ετών.
  • Κατά 4 μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων τουλάχιστον ετών.
  • Κατά 5 μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε τουλάχιστον ετών.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της σχετικής άδειας.

6. Εντοπιότητα

Σε ορισμένους δήμους που αναλυτικά αναφέρονται στις παρ. στ και ζ του άρθρου 12 του ν. 4765/2021 προβλέπεται η προσαύξηση της βαθμολογίας βάσει της εντοπιότητας κατά 10 ή 20 μονάδες. 

Ποια Πιστοποίηση Αγγλικών μοριοδοτεί στις προκηρύξεις και μπορείτε να την πάρετε άμεσα

Η Πιστοποίηση αγγλικών της golearn την παίρνετε εξ αποστάσεως ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΟΝΟ 2 ΗΜΕΡΕΣ και έχει το χαμηλότερο κόστος στην Ελλάδα - Δίνετε τηλεξέταση από το Υπολογιστή σας και ΣΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Πάρτε την ΕΔΩ και προλάβετε τις ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις