Breaking news

ΕΦΚΑ
A

Στην πρόσληψη 700 υπαλλήλων, εκ των οποίων οι 500 θα είναι μόνιμοι, προχωράει ο e-ΕΦΚΑ, όπως προβλέπει και το Νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα για τον εκσυγχρονισμό του φορέα.

Οι προσλήψεις, που δρομολογούνται εντός του έτους, όπως έχουν ανακοινωθεί από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου με τις οκτώ μεγάλες αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, αφορούν:

 • 500 μόνιμους υπαλλήλους
 • 100 υπαλλήλους, με 14μηνη σύμβαση, φοροτεχνικών, οικονομολόγων, κλπ, που θα πέσουν στη μάχη των εκκρεμών συντάξεων.
 • 100 υπαλλήλους, με 12μηνη σύμβαση και δικαίωμα παράτασης ενός έτους από το κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Οι επιλαχόντες του προγράμματος είναι μακροχρόνια άνεργοι, μεταξύ 55-67 ετών. Πρόκειται να στελεχώσουν τα τμήματα απονομής συντάξεων και το τηλεφωνικό κέντρο 1555.

Πώς να μοριοδοτηθείτε μέσα σε 2 ημέρες για τις παραπάνω θέσεις

Υπάρχει μία Πιστοποίηση Αγγλικών που μπορείτε να την πάρετε από το σπίτι σας μέσα σε 48 ώρες και είναι και πάρα πολύ εύκολη

Είναι η Πιστοποίηση Αγγλικών του εκπαιδευτικού Οργανισμού GoLearn που αφορά αποκλειστικά τους ΕΝΗΛΙΚΕΣ που θέλουν να καταθέσουν τα χαρτιά τους στον ΑΣΕ

Έχει ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΙΣΧΥ και είναι πλήρως αναγνωρισμένη. Εύκολα με τηλεξετάση μόνο σε Reading - Listening παίρνετε μέσα σε λίγες ώρες τα μέγιστα μόρια και το πτυχίο σας ΜΟΝΟ με 111 ευρώ - Δείτε εδώ

Παράλληλα όμως, στις 700 προσλήψεις θα περιλαμβάνονται και θέσεις διευθυντών και γενικών διευθυντών που θα μπορούν να προέρχονται τόσο από τον ιδιωτικό όσο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και θα απασχολούνται με τριετή θητεία.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η imerisia.gr, τα στελέχη της αγοράς που θα αναλάβουν θέσεις γενικών διευθυντών στον ΕΦΚΑ θα αμείβονται με 7.000 ευρώ μεικτά μηνιαίως.

Όπως είναι λογικό το ποσό αυτο προκάλεσε αντιδράσεις καθώς ο μισθός των διευθυντών του δημοσίου σε γενικές γραμμές δεν ξεπερνάει τα 2.000 ευρώ. Από την άλλη όμως, πηγές του ΕΦΚΑ σχολιάζουν πως οι αμοιβές αυτές είναι χαμηλές σε σχέση με το τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα π.χ για διευθυντές στα οικονομικά τμήματα ή σε τμήματα πληροφορικής μεγάλων εταιριών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ GOLEARN ΑΣΕΠ

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις των στελεχών

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι προσλήψεις θα γίνονται με διαφανείς διαδικασίες (δημόσια προκήρυξη με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ), σύμπραξη του ΑΣΕΠ και κίνητρα προσέλκυσης με στόχο την ανανέωση στα ανώτερα κλιμάκια με υψηλού επιπέδου στελέχη, ικανά να ανταποκριθούν στα μεγέθη του Οργανισμού και στις προκλήσεις του μετασχηματισμού του.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν και οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ, «επιτρέποντάς τους πλέον τη δίκαιη ανταμοιβή της ποιοτικής εργασίας τους».

Πιο συγκεκριμένα για τις εν λόγω προσλήψεις ισχύουν τα εξής:

 • Οι επικεφαλής Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) διορίζονται για τριετή θητεία, σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, η οποία εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.
 • Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ορίζονται με απόφαση του Διοικητή, μετά από εισήγηση της Επιτροπής.

Οι διαδικασίες για την επιλογή τους θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του φορέα.

Τα προσόντα για τις θέσεις των 7.000 ευρώ

Για τον διορισμό στις θέσεις των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων απαιτούνται, τουλάχιστον, τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α` 39). (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)
 3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Για τον διορισμό στις θέσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων απαιτούνται, τουλάχιστον, τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.
 3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 4.  

Για την επιλογή των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων εισηγείται τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποτελείται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Νομικής Σχολής.

Πώς μοριοδοτούνται οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ

Η πλήρωση των θέσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ γίνεται με σειρά προτεραιότητας, μέσω του συστήματος μοριοδότησης του ΑΣΕΠ. Εκτός όμως από τα τυπικά προσόντα που είναι απαραίτητα για κάθε θέση (πχ. πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) υπάρχουν και κάποια πρόσθετα απαραίτητα προσόντα, που πλέον υπάρχουν σχεδόν όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Η πιο εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών στην Ελλάδα που την παίρνεις μέσα σε 48 ώρες

Να σημειωθεί ότι τα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ πρέπει να τα κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Δύο πολύ συνηθισμένα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται σχεδόν πάντα από το ΑΣΕΠ και μοριδοτούν τους υποψηφίους είναι η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας  που παρέχει το goLearn εύκολα μέσα σε 48 ώρες καθώς και η πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ

Είναι γεγονός πως πολλοί υποψήφιοι έχουν ακόμα την εντύπωση πως η απόκτηση δύο τέτοιων πιστοποιήσεων είναι μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις.

Παλαιότερα μπορεί να ίσχυε αυτό, πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας   αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ που παρέχει το GoLearn για να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτ με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 111 ευρώ) 

Μοριοδότηση με Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε λιγότερο από 10 ημέρες (ΜΟΝΟ 95 ευρώ)

Δημοφιλείς Ειδήσεις