Breaking news

Νίκη Κεραμέως
A

Για τις πρώτες ημέρες του νέου έτους μετατίθεται τελικά η έκδοση της «πολυπόθητης» προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 1.213 μόνιμων θέσεων στη Δημοτική Αστυνομία. Η είδηση αυτή ήταν λίγο πολύ γνωστή, ωστόσο ήρθε και η επίσημη επιβεβαίωση, διά στόματος της υπουργού Εσωτερικών

Πιο συγκεκριμένα, η κα. Νίκης Κεραμέως, μιλώντας σε διημερίδα της ΚΕΔΕ για τους νέους δημάρχους, επιβεβαίωσε ότι το ΑΣΕΠ είναι έτοιμο για να προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής προκήρυξης. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι λόγω της αναστολής και παύσης ενεργειών που έχουν επιβάλει οι δημοτικές εκλογές στους Δήμους έως την 1η Ιανουαρίου 2024, ο σχεδιασμός είναι η προκήρυξη να βγει στις αρχές του 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η είδηση αυτή αναμένεται να φέρει μεγάλη αναστάτωση στους κύκλους των σημερινών 35αρηδων, καθώς βρίσκονται στην «κόψη του ξυραφιού» όσον αφορά το ηλικιακό όριο των 35 ετών που θέτει ο διαγωνισμός. Σύμφωνα με δεκάδες μηνύματα που έχει λάβει το proson.gr, υπάρχουν υποψήφιοι που έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο την προετοιμασία (από όταν δηλαδή ανακοινώθηκε ο διαγωνισμός), αλλά τώρα κινδυνεύουν να μείνουν εκτός λόγω του ηλικιακού ορίου που αλλάζει το 2024.

Για να το κάνουμε πιο κατανοητό, το γεγονός είναι ότι όποια στιγμή και να βγει η προκήρυξη το ηλικιακό όριο δεν πρόκειται να αλλάξει (20 έως 35 έτη). Αυτό όμως που θα αλλάξει είναι το ποιοι θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.

 • Εάν λοιπόν η προκήρυξη βγει έως το τέλος του έτους, συμμετοχή θα μπορούν να δηλώσουν όσοι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια και έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1988 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2004.
 • Εάν όμως η προκήρυξη βγει το 2024, οι ηλικιακές ομάδες θα αλλάξουν και συμμετοχή θα μπορούν να δηλώσουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1989 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2005.

Για να μπορέσουν λοιπόν να συμμετάσχουν στην προκήρυξη και όσοι έχουν γεννηθεί το 1988 θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα και νομοθετική ρύθμιση από τα αρμόδια υπουργεία. Οι υποψήφιοι απευθύνουν έκκληση, εφόσον ο διαγωνισμός βγει το 2024, το ηλικιακό όριο να ανέβει στα 36 έτη. 

Οι εξετάσεις και τα ηλικιακά και σωματικά κριτήρια

Ο διαγωνισμός για τη Δημοτική Αστυνομία θα περιέχει εκτός από τα ηλικιακά και σωματικά κριτήρια. Θα περιέχει επίσης και μία σειρά από ειδικές εξετάσεις και δοκιμασίες. 

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για τη δημοτική αστυνομία θα πρέπει να είναι ηλικίας από 20 έως 35 ετών, να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες και να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 1. Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
 2. Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4' και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
 3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1.00 μ. (τρεις προσπάθειες).
 4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή της προσωπικότητας. 

Ποια πτυχία / απολυτήρια συμμετέχουν

Ο ανταγωνισμός για τις 1.213 θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία θα είναι μεγάλος, καθώς, γίνεται δεκτό οποιοδήποτε πτυχίο ή απολυτήριος τίτλος λυκείου. Πιο συγκεκριμένα, τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας είναι τα εξής:

 1. Για τον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
 2. Για τον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
 3. Για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (ΙΕΚ ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή
  Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΙΕΚ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή
  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή
  Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή
  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή
  Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών [άρθρο 1 ν.δ. 580/1970, (Α΄ 139)] ή
  Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
  άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Μείνετε συντονισμένοι στο Proson.gr στο facebook, στο twitter και στο viber, ώστε να ενημερώνεστε πρώτοι για όλες τις προσλήψεις στο Δημόσιο.

Τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα

Ως πρόσθετο τυπικό προσόν διορισμού και για τη  Δημοτική Αστυνομία θεωρείται η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Ειδικά για την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό προσόν η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας και για την κατηγορία ΔΕ η καλή γνώση μίας από τις παραπάνω γλώσσες.

Εάν οι υποψήφιοι δεν κατέχουν μία από τις δύο αυτές πιστοποιήσεις, τώρα όμως, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες μπορούν να λάβουν πολύ ΕΥΚΟΛΑ είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ, που παρέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn για να τις χρησιμοποιήσουν για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στο ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ.

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 95 ευρώ) 

Λάβετε το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ της Πιστοποίησης Υπολογιστών ELIC εύκολα και ευέλικτα  (Μόνο 85 ευρώ)

Πώς θα κάνετε την αίτηση σας

Για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχετε ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΕΠ ώστε να μπορείτε να κάνετε αίτηση. Εάν έχετε ήδη οφείλετε α το επικαιροποιήσετε

Η διαδικασία είναι σχετικά περίπλοκη καθώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεταφορτώσουν στο πληροφοριακό σύστημα κρίσιμα έγγραφα που τους παρέχουν έξτρα μοριοδότηση. 

Το Proson.gr αναλαμβάνει για εσάς να σας ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΟ ΜΗΤΡΟΩ ΕΓΚΥΡΑ και ΟΡΘΑ ώστε να μην έχετε κανέναν πρόβλημα με το διορισμό σας

Το Proson.gr δημιουργεί για εκατοντάδες υποψήφιους το Μητρώο ΑΣΕΠ καθώς και τις αιτήσεις στις προκηρύξεις τους

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΡΘΑ ΜΕ ΤΟ PROSON.GR ΕΔΩ

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις