Breaking news

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τα νοσοκομεία
A

Γραπτές εξετάσεις στο ΑΣΕΠ θα κληθούν να δώσουν οι υποψήφιοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών και Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών καθώς και για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων.

Οι υποψήφιοι διοικητές θα λάβουν μέρος σε γραπτή ηλεκτρονική εξέταση διακρίβωσης δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με τον συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης. Να σημειωθεί ότι η εξέταση των υποψηφίων θα είναι κοινή για τις δύο παραπάνω προκηρύξεις. Η βαθμολογία που θα λάβουν, θα ληφθεί υπόψη αρχικά για την κατάρτιση των πινάκων υποψηφίων με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης και ακολούθως για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων και για τις δύο προσκλήσεις.

Διοικητές Νοσοκομείων: Βγήκε το 1ο Τεστ δεξιοτήτων στην Ελλάδα (Πάρτε την Ύλη στο golearn)

Ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα για την μοριοδότηση και προετοιμασία ενηλίκων για το δημόσιο, για διορισμούς, προσλήψεις, κρίσεις, προαγωγές και αξιολόγηση παρέχει το 1ο Τεστ Δεξιοτήτων στη χώρα για προετοιμασία υποψήφιων Διοικητών Νοσοκομείων

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΠΑΡΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ ΕΔΩ

Το πρόγραμμα της εξέτασης των υποψηφίων θα ανακοινωθεί από το ΑΣΕΠ το προσεχές διάστημα.

Τρεις ενότητες στις εξετάσεις

Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις ενότητες δοκιμασιών (τεστ):

  1. Παραγωγικός Συλλογισμός,
  2. Επαγωγικός Συλλογισμός και
  3. Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων.

Εδώ θα βρείτε όλη την ύλη και την προετοιμασία από το μεγαλύτερο φροντιστηριακό όμιλο της χώρας με τις περισσότερες επιτυχίες στο ΑΣΕΠ

Με ένα κλικ πάρτε όλη την ύλη και το 1ο Τεστ δεξιοτήτων για να προετοιμαστείτε για το Τεστ Δεξιοτήτων της Κεραμέως

Golearn Logo

Η εξέταση για τις δύο πρώτες ενότητες, του Παραγωγικού Συλλογισμού και του Επαγωγικού Συλλογισμού, θα πραγματοποιηθεί μέσω προσαρμοστικών τεστ (Computerized Adaptive Testing - CAT) που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και / ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων.

Τα προσαρμοστικά τεστ (CAT) αποτελούν μια δοκιμασμένη μέθοδο δημιουργίας δοκιμασιών αξιολόγησης και αξιοποιούνται διεθνώς επί δεκαετίες σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για σκοπούς επιλογής υποψηφίων. Η μέθοδος CAT υιοθετεί μία σύγχρονη μεθοδολογία ηλεκτρονικής εξέτασης για την αξιολόγηση δεξιοτήτων, η οποία βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα και προσαρμόζει, σε πραγματικό χρόνο, το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων στην επίδοση του υποψήφιου.

Οι ερωτήσεις των τεστ CAT δεν είναι βαθμολογικά ισοδύναμες. Η δοκιμασία ξεκινά με την εμφάνιση σε όλους τους υποψήφιους μιας μέτριου βαθμού δυσκολίας ερώτησης. Εάν ο υποψήφιος απαντήσει σωστά στην ερώτηση αυτή, τότε η επόμενη ερώτηση που θα κληθεί να απαντήσει θα είναι μια μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας ερώτηση, ενώ εάν απαντήσει λανθασμένα στην πρώτη ερώτηση, τότε η επόμενη ερώτηση που θα κληθεί να απαντήσει θα είναι μια μικρότερου βαθμού δυσκολίας ερώτηση. Αυτή η ροή/διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί το σύνολο των ερωτήσεων, που περιλαμβάνει η εκάστοτε δοκιμασία.

Η εξέταση για την τρίτη ενότητα της Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα αφορούν προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων, οι οποίες θα είναι βαθμολογικά ισοδύναμες μεταξύ τους.

Παραδείγματα

Κατωτέρω ακολουθεί για κάθε εξεταζόμενη ενότητα η περιγραφή του τεστ και του αντίστοιχου τρόπου εξέτασης, καθώς και παραδείγματα ερωτήσεων.

Παραγωγικός Συλλογισμός

Περιγραφή

Το τεστ Παραγωγικού Συλλογισμού αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να οδηγούνται σε λογικά συμπεράσματα και να επιλύουν προβλήματα ή να ολοκληρώνουν εργασιακά σενάρια με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες, οι οποίες κάποιες φορές μπορεί να είναι ελλιπείς. Η ικανότητα παραγωγικού συλλογισμού είναι σημαντική για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο διαφορετικών εργασιακών θέσεων και απαιτήσεων.

Τρόπος εξέτασης

Σε αυτό το τεστ οι ερωτήσεις θα είναι σε διαδραστική μορφή και μπορεί να περιέχουν ημερολόγια, εργασιακές ατζέντες κ.ο.κ. Οι ερωτήσεις θα περιλαμβάνουν επίσης συνοπτικές πληροφορίες και οδηγίες σε γραπτή μορφή. Η διαδραστική μορφή του τεστ σημαίνει ότι, αντί να δίνονται έτοιμες εναλλακτικές απαντήσεις για κάθε ερώτηση, οι υποψήφιοι θα κληθούν να διαμορφώσουν τις απαντήσεις, αλληλοεπιδρώντας με τα επιμέρους στοιχεία των ερωτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα κληθούν να κατανοήσουν (και να συνδυάσουν) τις πληροφορίες και τις οδηγίες που παρέχονται για κάθε ερώτηση, ώστε να οδηγηθούν στη σωστή απάντηση, την οποία θα πρέπει να διαμορφώσουν κάνοντας κλικ ή σύροντας τα στοιχεία της ερώτησης.

Λόγω της διαδραστικής μορφής του τεστ παραγωγικού συλλογισμού, και για την καλύτερη κατανόηση του ορθού τρόπου συμπλήρωσης των διαφορετικών ειδών ερωτήσεων από τις οποίες απαρτίζεται, έχει δημιουργηθεί το παρακάτω βίντεο που περιλαμβάνει καθοδηγούμενη περιήγηση στο περιβάλλον του τεστ και επεξήγηση του τρόπου συμπλήρωσης των παραδειγμάτων.

Παραδείγματα Ερωτήσεων Παραγωγικού Συλλογισμού

1. Επαγωγικός Συλλογισμός

Περιγραφή

Το τεστ Επαγωγικού Συλλογισμού αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να αναγνωρίζουν μοτίβα και κανόνες λογικής που εφαρμόζονται σε ακολουθίες αφηρημένων σχημάτων και να χρησιμοποιούν τους κανόνες αυτούς για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων.

Η ικανότητα επαγωγικού συλλογισμού είναι σημαντική σε δραστηριότητες που απαιτούν λογικό ή αναλυτικό τρόπο σκέψης, χωρίς το δεδομένο ερέθισμα να είναι κάποια συγκεκριμένη έννοια ή πληροφορία, όπως είναι μία λέξη ή ένας αριθμός. Τα άτομα που έχουν καλή επίδοση σε αυτό το τεστ είναι σε θέση να αναλύουν και να συσχετίζουν με λογικό τρόπο πολλαπλές πληροφορίες που μπορεί να παρουσιάζονται ακόμα και σε αφηρημένη μορφή, ενώ τείνουν να επιδεικνύουν σφαιρική αντίληψη και στρατηγική σκέψη και να είναι ικανά στον εντοπισμό σφαλμάτων ή και ασυνεπειών σε εργασιακές διαδικασίες. Επίσης, ο επαγωγικός συλλογισμός σχετίζεται με εργασιακά καθήκοντα που απαιτούν δημιουργική επίλυση προβλημάτων και παραγωγή καινοτόμων ιδεών.

Τρόπος εξέτασης

Σε αυτό το τεστ θα παρουσιαστούν ερωτήσεις σε μορφή εικόνων, οι οποίες περιέχουν σχήματα, γραμμές και μοτίβα. Οι ερωτήσεις δεν θα περιλαμβάνουν κείμενα, αριθμητικά δεδομένα ή επιπλέον γραπτές πληροφορίες/οδηγίες. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να κατανοήσουν τα μοτίβα και τους κανόνες λογικής που διέπουν τα διαφορετικά σχήματα σε μια ερώτηση, ώστε να αναγνωρίσουν σωστά το κομμάτι που λείπει ή το επόμενο βήμα σε μια αλληλουχία εικόνων.

Αναλυτικότερα, στο πάνω μέρος κάθε σελίδας, θα δίνονται εικόνες με αφηρημένα σχήματα, οι οποίες αλλάζουν με βάση κάποιο μοτίβο. Σε μία από τις εικόνες θα απουσιάζει ένα σχήμα. Η θέση από την οποία λείπει κάθε φορά το σχήμα υποδεικνύεται με ένα ερωτηματικό (?). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν την απάντηση που αντικαθιστά το ερωτηματικό από τις πέντε εναλλακτικές απαντήσεις, οι οποίες θα παρουσιάζονται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας. Σε κάθε ερώτηση, μία και μόνο μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές απαντήσεις είναι η σωστή.

Παράδειγμα 1

θΕΑΜΑΤΑ ΑΣΕΠ

Στο παραπάνω παράδειγμα, η σωστή απάντηση είναι το Γ.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Από την αλληλουχία των σχημάτων που μας δίνεται στην εικόνα στο πάνω μέρος της σελίδας, μπορούμε να διακρίνουμε τα ακόλουθα μοτίβα (ξεκινώντας από την αριστερή πλευρά της σελίδας προς τα δεξιά). Το βέλος περιστρέφεται αριστερόστροφα στο κέντρο του τετραγώνου, η μαύρη κουκκίδα κινείται αριστερόστροφα από γωνία-σε-γωνία, μέσα στο τετράγωνο, και το τρίγωνο κινείται, επίσης, από γωνία-σε-γωνία, μέσα στο τετράγωνο, δεξιόστροφα.

Βάσει των παραπάνω, αναμένουμε ότι στο αμέσως επόμενο σχήμα στην ακολουθία, το βέλος θα δείχνει προς τα δεξιά, το τρίγωνο θα βρίσκεται στην αριστερή κάτω γωνία του τετραγώνου, και η μαύρη κουκίδα θα βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία μέσα στο τετράγωνο. Επομένως, η σωστή απάντηση, η οποία περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω, είναι το Γ.

Παράδειγμα 2

Θεματα ΑΣΕΠ

Στο παραπάνω παράδειγμα, η σωστή απάντηση είναι το Δ.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Από την εικόνα που μας δίνεται στο πάνω μέρος της σελίδας, βλέπουμε ότι έχουμε έναν πίνακα με τέσσερεις στήλες οριζοντίως και τρεις σειρές κάθετα. Εμείς καλούμαστε να επιλέξουμε την απάντηση που αντικαθιστά το ερωτηματικό, το οποίο βρίσκεται στην τέταρτη στήλη της δεύτερης σειράς. Κοιτώντας την πρώτη και τρίτη σειρά που είναι πλήρεις (δεν λείπει κάποιο σχήμα), διακρίνουμε το ακόλουθο μοτίβο: Καθένα από τα τέσσερα κουτάκια οριζοντίως περιέχει έναν, δύο, τρεις ή τέσσερεις κύκλους.

Επομένως, αναμένουμε ότι και στη δεύτερη σειρά θα συναντήσουμε το ίδιο μοτίβο. Εφόσον έχουμε ήδη κουτάκια με έναν, δύο και τέσσερεις κύκλους, διαπιστώνουμε ότι λείπουν οι τρεις κύκλοι, οι οποίοι είναι η σωστή απάντηση, άρα το Δ.

Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων

Περιγραφή

Το τεστ Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ένα εύρος υποθετικών εργασιακών καταστάσεων (case studies), τα οποία σχετίζονται με διευθυντικούς/διοικητικούς ρόλους.

Τρόπος εξέτασης

Σε αυτό το τεστ θα παρουσιαστούν ερωτήσεις σε μορφή γραπτών κειμένων. Σε κάθε ερώτηση περιγράφεται ένα εργασιακό σενάριο, το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της εργασιακής πραγματικότητας ενός διευθυντικού/διοικητικού στελέχους, και το οποίο απαιτεί κάποιου είδους διαχείριση. Το κάθε σενάριο ακολουθείται από τέσσερεις εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες δηλώνουν πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να διαβάσουν προσεκτικά το κάθε σενάριο και έπειτα να επιλέξουν ποια από τις τέσσερεις αυτές επιλογές, κατά την κρίση τους, περιγράφει την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης. Η επιλογή αυτή ενδεχομένως να μη διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών της κατάστασης, αλλά να αποτελεί την πιο αποτελεσματική ενέργεια, συγκριτικά με τις τρεις άλλες εναλλακτικές που δίνονται. Μία και μόνο μία επιλογή είναι η πιο αποτελεσματική σε κάθε περίπτωση.

Παράδειγμα Ερώτησης Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων

Εργάζεστε σε μια Διεύθυνση ενός δημοσίου φορέα, η οποία αποτελείται από είκοσι έξι (26) υπαλλήλους και έχει σημαντικό φόρτο εργασίας. Σας έχει ζητηθεί να αναλάβετε το ρόλο του/της Αναπληρωτή/ριας, καθώς ο Προϊστάμενός σας θα απουσιάζει λόγω κάποιου έκτακτου προσωπικού ζητήματος για τους επόμενους τέσσερεις (4) μήνες. Η έκτακτη άδεια του Προϊσταμένου σας φαίνεται ότι έχει επηρεάσει την απόδοση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης, κυρίως ως προς τον καθορισμό των  προτεραιοτήτων, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να επεμβαίνετε συχνά στις καθημερινές εργασίες τους για να εξασφαλίσετε την έγκαιρη ολοκλήρωση των παραδοτέων. Επίσης, έχετε διαπιστώσει ότι τα λάθη αυξάνονται, χωρίς η μείωση της απόδοσης να έχει μέχρι τώρα άμεση επίπτωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ποια από τις παρακάτω ενέργειες θεωρείτε ότι είναι η πιο αποτελεσματική για τον χειρισμό της κατάστασης;

Α. Προετοιμάζετε και θέτετε βραχυπρόθεσμους στόχους, τους οποίους παρακολουθείτε σε εβδομαδιαίες συναντήσεις με την ομάδα σας.

Β. Στην επόμενη ενημέρωση της ομάδας σας, αναδεικνύετε τις εν λόγω αστοχίες και επισημαίνετε ότι εφεξής, ως Αναπληρωτής/ρια, δεν θα αποδεχτείτε τέτοιες συμπεριφορές.

Γ. Κάνετε εισήγηση για την πρόσληψη ή μετακίνηση στη Διεύθυνσή σας ενός ακόμα ατόμου, ώστε να μοιραστεί καλύτερα ο φόρτος εργασίας εντός της Διεύθυνσης.

Δ. Δεν είναι δική σας αρμοδιότητα να εμπλακείτε σε μεγαλύτερο βαθμό, οπότε συνεχίζετε να εργάζεστε όπως το κάνατε, φροντίζοντας να μην υπάρχουν επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η σωστή απάντηση είναι η Α, διότι όλα τα εμπλεκόμενα άτομα ενημερώνονται και συνιστούν ενεργά μέρη της λύσης, ενώ εσείς παραμένετε διαρκώς ενημερωμένος.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις