Breaking news

ΑΣΕΠ
A

Με τροπολογία που κατέθεσε σε η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλάζουν οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των γραπτών διαγωνισμών του δημοσίου. Όπως αποκάλυψε το proson.gr πριν από λίγες ημέρες, μετά τον «κόφτη» στον αριθμό θέσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, η κα. Κεραμέως έφερε νέα τροπολογία στη Βουλή η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει ρητά ότι δεν θα δημοσιοποιούνται τα ίδια τα θέματα και οι ερωτήσεις, οι οποίες τέθηκαν σε διενεργηθέντα διαγωνισμό, καθώς και οι απαντήσεις τους.

Για ποιο λόγο όμως το υπουργείο δεν θέλει να γίνονται γνωστά τα θέματα και οι απαντήσεις των διαγωνισμών, βάσει των οποίων μπορούν να γνωρίζουν οι υποψήφιοι πως έχουν γράψει;

Κάποιος «πονηρός» θα ισχυριζόταν ότι η ρύθμιση αυτή έγινε για να αποφευχθούν οι διαμαρτυρίες των διαγωνιζομένων στην περίπτωση που προκύπτουν «προβλήματα» στα θέματα του ΑΣΕΠ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, όπου υπήρξαν προβλήματα με τη σκίαση των θεμάτων και οδήγησαν ορισμένους υποψήφιους στη δικαιοσύνη, προκειμένου να ζητήσουν την ολική ακύρωση του διαγωνισμού. Το δικαστήριο τελικά απέρριψε το αίτημα ακύρωσης, αφού το ΑΣΕΠ είχε λύσει το θέμα θεωρώντας 17 ολόκληρα θέματα σωστά σε όλους.

Ωστόσο, η αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκε με την τροπολογία κάνει λόγο για αναγκαία ρύθμιση που απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί μυστικότητα θεματοδοσίας, όπως επιβάλλεται κάθε παρόμοια διαγωνιστική διαδικασία. Μακροπρόθεσμος στόχος της ρύθμισης είναι η διασφάλιση της μυστικότητας και του αδιάβλητου της διαγωνιστικής διαδικασίας ως προς τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας του ΑΣΕΠ. 

Τι άλλο προβλέπει η τροπολογία

Μπορεί η τροπολογία να προβλέπει ότι δεν θα δίνονται στη δημοσιότητα τα θέματα που «πέφτουν» στους διαγωνισμούς, προβλέπει όμως ότι το ΑΣΕΠ θα φροντίζει να «ανεβάζει» κατάλληλα παραδείγματα στην ιστοσελίδα του, προκειμένου να ξέρουν οι υποψήφιοι τι θα έχουν να «αντιμετωπίσουν». 

Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού θα αναρτώνται παραδείγματα επί των ερωτήσεων της δοκιμασίας δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, η οποία εφαρμόζεται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ώστε οι υποψήφιοι να πληροφορούνται το αντικείμενο αυτών και το περιεχόμενό τους.

Αλλάζει και η βάση του διαγωνισμού

Τέλος, με τη σχετική τροπολογία καταργείται η υποχρεωτική ελάχιστη βάση βαθμολογίας 50, σε κλίμακα 1-100, στον συνολικό βαθμό της εξέτασης ΑΣΕΠ.

Από εδώ και στο εξής το ίδιο το ΑΣΕΠ θα έχει την δυνατότητα να ορίζει τη βάση που θέλει το ίδιο, τόσο στον συνολικό βαθμό της  γραπτής εξέτασης όσο και στα επιμέρους στοιχείων της. Η βάση που θα ορίζεται σε κάθε γραπτή εξέταση θα αναγράφεται στην προκήρυξη του εκάστοτε διαγωνισμού.  

Η τροπολογία Κεραμέως

Πιο αναλυτικά, η σχετική τροπολογία προβλέπει: 

Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4765/2021 (Α' 6), περί της βαθμολόγησης των υποψηφίων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθενται νέα εδάφια, δεύτερο και τρίτο β) στο τέταρτο εδάφιο, βα) προστίθενται οι λέξεις «ή/και να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση», γ) το τέταρτο εδάφιο καταργείται, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Οι ερωτήσεις, τα θέματα και οι απαντήσεις της δοκιμασίας δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας δεν δημοσιοποιούνται. Παραδείγματα ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω γραπτή εξέταση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής ή/και να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση».

ασεπ

Η τροπολογία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιου του υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», το οποίο υπερψηφίστηκε πριν από δύο ημέρες από την Ολομέλεια της Βουλής.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις