Breaking news

ΑΣΕΠ 1ΥΓ/2024 - Υπηρεσιακοί γραμματείς: Οδηγίες για την ηλεκτρονική εξέταση
A

Οδηγίες προς τους υποψηφίους της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης, για την επιλογή 14 υπηρεσιακών γραμματέων σε υπουργεία, εξέδωσε το ΑΣΕΠ. Υπενθυμίζεται πως στη γραπτή ηλεκτρονική εξέταση διακρίβωσης δεξιοτήτων ΑΣΕΠ, οι οποίες σχετίζονται με τον συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης, καλούνται να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα στη διαδικασία επιλογής 14 Υπηρεσιακών Γραμματέων σε υπουργεία.

Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση θα διεξαχθεί από το ΑΣΕΠ, την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΟΤΕAcademy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής), με ώρα προσέλευσης 08:30 π.μ.

Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις ενότητες δοκιμασιών (τεστ):

 • Παραγωγικός Συλλογισμός
 • Επαγωγικός Συλλογισμός
 • Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων

Αναλυτικές οδηγίες προς τους υποψηφίους

Οι αναλυτικές οδηγίες για τους υποψήφιους που διεκδικούν μία θέση υπηρεσιακού γραμματέα σε υπουργεία:

 • Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου έχει γίνει αλφαβητικά με βάση το επώνυμό τους.
 • Την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, ή το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτοπροσωπίας τους που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, καθώς δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στη διαδικασία σε υποψηφίους, των οποίων η ταυτότητα δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Επισημαίνεται ότι δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 περί ταυτοποίησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), δεδομένου ότι τα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα, τόσο κατά την είσοδό τους στις αίθουσες εξετάσεων όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτές, προς διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής της διαδικασίας.
 • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν μαζί τους δύο στυλό και νερό.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων, γραπτών σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων και υπολογιστικών μηχανών. Υποψήφιοι που αρνούνται να παραδώσουν βοήθημα ή άλλο μέσο ή αντικείμενο, το οποίο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν, αποβάλλονται από την αίθουσα.
 • Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια παραμονής των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων, τα κινητά τηλέφωνα και τα έξυπνα ρολόγια (smartwatches) πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα, δίπλα στο κάθισμα του κατόχου τους. Υποψήφιοι που δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις οδηγίες του υπεύθυνου της αίθουσας ή του επιτηρητή ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα.
 • Η εξέταση περιλαμβάνει τρεις ενότητες δοκιμασιών (τεστ): Παραγωγικός Συλλογισμός, Επαγωγικός Συλλογισμός και Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων. Οι τρεις ενότητες δοκιμασιών είναι ισοβαρείς ως προς την εξαγωγή της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης, έχουν δηλαδή τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας.
 • Η συνολική διάρκεια της εξέτασης των τριών ενοτήτων δοκιμασιών είναι περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά και σε αυτή συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος εξοικείωσης για κάθε εξεταζόμενη ενότητα. Για την εξοικείωση των υποψηφίων με τις απαιτήσεις της διαδικασίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο κανάλι του ΑΣΕΠ στο Youtube παραδείγματα για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.
 • Στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία δεν εφαρμόζεται αρνητική βαθμολόγηση. Συστήνεται όμως στους υποψήφιους να απαντήσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις για να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία.
 • Δεν θα υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των εξεταζόμενων ενοτήτων.
 • Δεν θα επιτρέπεται αποχώρηση των υποψηφίων πριν από την ολοκλήρωση της εξέτασης και των τριών ενοτήτων.
 • Οι υποψήφιοι, πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα, είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον επιτηρητή ή στον υπεύθυνο της αίθουσας το έντυπο υλικό που θα τους έχει διανεμηθεί (οδηγίες, πρόχειρες σελίδες σημειώσεων κ.λπ.).
 • Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε όλους τους χώρους της εξέτασης.

Που θα αποκτήσετε το κορυφαίο εκπαιδευτικό υλικό προετοιμασίας ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ για τις εξετάσεις;

Όλο το τεστ δεξιοτήτων με εκπαιδευτικό υλικό για τις εξετάσεις παίρνουν οι υποψήφιοι στην goLearn.

Η goLearn είναι ο μεγαλύτερος φορέας στην Ελλάδα προετοιμασίας για εξετάσεις ΑΣΕΠ και Διαγωνισμούς με τις περισσότερες επιτυχίες!

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ και να πετύχετε διορισμό

test deksiotitwn

 

Τα προσαρμοστικά τεστ (CAT) αποτελούν μια δοκιμασμένη μέθοδο δημιουργίας δοκιμασιών αξιολόγησης και αξιοποιούνται διεθνώς επί δεκαετίες σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για σκοπούς επιλογής υποψηφίων. Η μέθοδος CAT υιοθετεί μία σύγχρονη μεθοδολογία ηλεκτρονικής εξέτασης για την αξιολόγηση δεξιοτήτων, η οποία βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα και προσαρμόζει, σε πραγματικό χρόνο, το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων στην επίδοση του υποψήφιου.

Οι ερωτήσεις των τεστ CAT δεν είναι βαθμολογικά ισοδύναμες. Η δοκιμασία ξεκινά με την εμφάνιση σε όλους τους υποψήφιους μιας μέτριου βαθμού δυσκολίας ερώτησης. Εάν ο υποψήφιος απαντήσει σωστά στην ερώτηση αυτή, τότε η επόμενη ερώτηση που θα κληθεί να απαντήσει θα είναι μια μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας ερώτηση, ενώ εάν απαντήσει λανθασμένα στην πρώτη ερώτηση, τότε η επόμενη ερώτηση που θα κληθεί να απαντήσει θα είναι μια μικρότερου βαθμού δυσκολίας ερώτηση. Αυτή η ροή/διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί το σύνολο των ερωτήσεων, που περιλαμβάνει η εκάστοτε δοκιμασία.

Η εξέταση για την τρίτη ενότητα της Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα αφορούν προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων, οι οποίες θα είναι βαθμολογικά ισοδύναμες μεταξύ τους.

Οι ερωτήσεις, τα θέματα και οι απαντήσεις των εξετάσεων δεν δημοσιοποιούνται.

Σχετικά χρήσιμα έντυπα:

1ΥΓ/2024 Αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα

1ΥΓ/2024 Παραδείγματα ερωτήσεων

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις