Breaking news

ΑΣΕΠ: Στον «αέρα» δύο νέοι διαγωνισμοί για προσλήψεις στο Δημόσιο
A

Νέο ΦΕΚ που φέρει την υπογραφή του προέδρου του ΑΣΕΠ, κ. Θάνου Παπαϊωάννου, φέρνει αλλαγές στην διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Οι αλλαγές που φέρνει αφορούν τόσο στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, που αναμένεται να διεξαχθεί το 2025, όσο και στα αποτέλεσμα του πρώτου διαγωνισμού που διεξήχθη πέρσι τον Μάρτιο.

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές που περιλαμβάνει η απόφαση είναι η μείωση του χρόνου στις αιτήσεις θεραπείας των υποψήφιων. Πιο συγκεκριμένα, ο χρόνος που έχουν στη διάθεση τους οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση θεραπείας στο ΑΣΕΠ μειώνεται από τους 3 μήνες στις 45 ημέρες. Μειώνεται δηλαδή στο μισό. 

Αίτηση θεραπείας μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι στην περίπτωση που μετά από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ  μεταβληθεί η θέση τους στον πίνακα κατάταξης. Πιο αναλυτικά, μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, αίτηση θεραπείας μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι είτε που διαγράφηκαν από τον πίνακα, είτε που τέθηκαν σε χαμηλότερη θέση έναντι της αρχικής που είχαν στον προσωρινό πίνακα.  

Οριστικοποιείται η διαδικασία ηλεκτρονικής εξέτασης

Σε παλαιότερο ρεπορτάζ το proson.gr είχε γράψει πως το ΑΣΕΠ προγραμματίζει τον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικά μέσα. Το νέο ΦΕΚ που υπέγραψε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ συγκεκριμενοποιεί τη διαδικασία με την οποία θα διεξαχθεί ο γραπτός διαγωνισμός με ηλεκτρονικά μέσα. 

Όπως αναφέρει η  απόφαση, η ηλεκτρονική εξέταση διενεργείται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων ή με συνδυασμό τους. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εξέτασης πραγματοποιείται στο σύνολό της ψηφιακά, μέσω ηλεκτρονικής (online) πλατφόρμας εξέτασης, στην οποία οι υποψήφιοι συνδέονται με ανώνυμα στοιχεία πρόσβασης που δημιουργούνται από το ΑΣΕΠ. Η καταχώριση στην πλατφόρμα εξέτασης προσωπικών στοιχείων από τους υποψηφίους συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, τα ανώνυμα στοιχεία πρόσβασης αντιστοιχούνται με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και τις βαθμολογίες τους.

Σε διαφορετικές ημέρες η εξέταση των υποψήφιων

Η ΚΕΔ, η οποία έχει τη γενική ευθύνη διεξαγωγής της εξέτασης, λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδεχόμενο της μη ταυτόχρονης εξέτασης των υποψηφίων την ίδια ώρα και ημέρα. 

Προς τον σκοπό αυτόν μεριμνά ιδίως για

  1. την καλή λειτουργία της υλικοτεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού των εξεταστικών κέντρων,
  2. την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας,
  3. την ασφάλεια (φυσική, λειτουργική, δικτυακή) των χώρων εξέτασης, του διαθέσιμου εξοπλισμού, των δεδομένων καθώς και της εν γένει διαγωνιστικής διαδικασίας,
  4. τη διασφάλιση του απορρήτου των θεμάτων στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι,
  5. την αντιστοίχιση των ανώνυμων στοιχείων πρόσβασης με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και τις βαθμολογίες τους.

Τα εξεταστικά κέντρα (ένα ή περισσότερα) ορίζονται με απόφαση της ΚΕΔ, σε μία ή περισσότερες περιφερειακές ενότητες. Ως εξεταστικά κέντρα επιλέγονται κτίρια που διαθέτουν τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και είναι κατάλληλα για τη διενέργεια ηλεκτρονικής εξέτασης.

Υπενθυμίζουμε ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη ψηφίσει νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύει στο ΑΣΕΠ να δημοσιοποιεί τα θέματα των γραπτών διαγωνισμών. Έτσι στον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό δεν θα γίνουν γνωστά ούτε τα θέματα αλλά ούτε και οι απαντήσεις τους, αφήνοντας τους υποψήφιους να αγωνιούν καθώς δεν θα μπορούν να υπολογίσουν τη βαθμολογία τους. 

Μέσω τράπεζας θεμάτων ο διαγωνισμός

Η ΚΕΔ συνέρχεται σε εύλογο χρόνο, πριν από την έναρξη της εξέτασης σε ειδικό χώρο, ο οποίος εξασφαλίζει το αδιάβλητο της εξέτασης, και καθορίζει ή εγκρίνει τα προς εξέταση θέματα από Μητρώο (τράπεζα) θεμάτων διαβαθμισμένου ή μη επιπέδου δυσκολίας. Τα θέματα διαβιβάζονται ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα για τους υποψηφίους που εξετάζονται την ίδια ώρα και ημέρα μέσω κοινού ανώνυμου συνδέσμου (url link) που δημιουργεί για τον σκοπό αυτόν η ΚΕΔ.

Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται από την ΚΕΔ και γνωστοποιείται στους υποψηφίους πριν από την έναρξη της εξέτασης. Οι εγγραφές των υποψηφίων στην πλατφόρμα εξέτασης, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία των αποτελεσμάτων, αποτελούν απόδειξη της συμμετοχής τους.

Υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων

Τέλος, το νέο ΦΕΚ ορίζει πως οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων εξετάζονται, στα ίδια είδη θεμάτων και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων της ηλεκτρονικής εξέτασης.

Υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θεωρούνται όσοι έχουν οποιαδήποτε πάθηση ή βλάβη που τους δημιουργεί δυσχέρεια ως προς χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως ενδεικτικά, τυφλοί, αμβλύωπες, δυσλεξικοί, καθώς και υποψήφιοι με διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος/Σύνδρομο Asperger ή με νευρολογικά και ορθοπεδικά προβλήματα των άνω άκρων.

Προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί να διευκολυνθούν, απαιτείται να το δηλώσουν στο οικείο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να υποβάλουν με την αίτηση συμμετοχής τους τις απαραίτητες ιατρικές γνωματεύσεις.

Το ΦΕΚ με όλες τις αλλαγές

 

Η ύλη του διαγωνισμού

Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω προσαρμοστικών τεστ (Computerized Adaptive Testing – CAT) που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και / ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων και για την τρίτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα αφορούν προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του proson.gr, η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις ενότητες δοκιμασιών (τεστ):

  • Γλωσσικός και Παραγωγικός Συλλογισμός
  • Μαθηματικός και Επαγωγικός Συλλογισμός
  • Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων (Προϋποθέτει γενικές γνώσεις

Προετοιμαστεί εκεί που προετοιμάστηκε ο πρώτος των πρώτων

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις