Breaking news

INTIME
A

Σε νέα ανακοίνωση προέβη ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, σχολιάζοντας τις λανθασμένες εντυπώσεις που δημιουργούνται στην κοινή γνώμη, σχετικά με τις καθυστερήσεις της Αρχής ως προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις θέσεις των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ).

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος επιχειρεί με μια λεπτομερή ανάλυση να ρίξει «φως» σε όλες τις διεργασίες που έχει στην «πλάτη» της η Ανεξάρτητη Αρχή, προκειμένου να μπορέσει να αξιολογηθεί η βασιμότητα των ισχυρισμών αυτών. 

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ο πρωθυπουργός επέκρινε το έργο της Αρχής, επικαλούμενος καθυστερήσεις στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων των προκηρύξεων που επεξεργάζεται, αναφέροντας ουσιαστικά πως το ΑΣΕΠ είναι εκείνο που «γεννά» το πρόβλημα της υποστελέχωσης των νοσοκομείων.

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του ΑΣΕΠ

Έτσι, ο κ. Παπαϊωάννου προσπαθεί ξανά να βάλει ένα «στοπ» στο αφήγημα της κυβέρνησης περί καθυστέρησης των αναγκαίων προσλήψεων, λόγω κωλυμάτων που διέπουν το ΑΣΕΠ, παραθέτοντας το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών και τα ακριβή γεγονότα του Ανώτατου Συμβουλίου, επισημαίνοντας πως το ΑΣΕΠ εφαρμόζει, με όλα τα εχέγγυα που διαχρονικά παρέχει, την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και το μη διαβλητό της διαδικασίας των προσλήψεων.

Ας τα δούμε αναλυτικά:

 • Α1. 3.11.2023: Δημοσίευση του ν. 5062/2023, ο οποίος αφορά στο νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα.
 • Α2. 29.12.2023: Έναρξη δημοσίευσης προσκλήσεων εκδήλωση ενδιαφέροντος, κατόπιν μακρών διαβουλεύσεων με το Υπουργείο Υγείας λόγω ερμηνευτικών δυσχερειών του νέου νόμου και της ανάγκης ενημέρωσης του νέου, τότε, Υπουργού Υγείας, για συνολικά 7 θέσεις Διοικητών ΥΠΕ, 14 θέσεις Αναπληρωτών Διοικητών ΥΠΕ και 152 θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων.
 • Α3. 1.2.2024: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. Υπεβλήθησαν συνολικά 1.277 αιτήσεις, εκ των οποίων 229 αφορούσαν στις θέσεις ευθύνης ΥΠΕ.
 • Α4. Φεβρουάριος 2024: Επίλυση από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και την Κοινωνία της Πληροφορίας των  χρηματοδοτικών ζητημάτων που συνδέονται με τη διενέργεια της σχετικής ηλεκτρονικής εξέτασης.
 • Α5. 30-31.3.2024: Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης, η οποία για πρώτη φορά έγινε ηλεκτρονικά και με θέματα αμιγώς δεξιοτήτων σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές.
 • Α6. 12.4.2024: Ενημέρωση των 1.034 συμμετεχόντων υποψηφίων για τη βαθμολογική τους επίδοση στον διαγωνισμό.
 • Α7. Μέσα Απριλίου – μέσα Ιουνίου 2024: Εξέταση αιτήσεων και δικαιολογητικών περισσότερων από 200 υποψηφίων, με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ν. 5062/2023, για τις συνολικά 21 θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των 7 Υγειονομικών Περιφερειών. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου απαιτήθηκε η εξέταση άνω των 10.000 σελίδων δικαιολογητικών από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής την οποία επικουρούσαν 3 γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και 2 του ΑΣΕΠ που συχνά εργάσθηκαν σε επταήμερη βάση. Σημειώνεται ότι η ως άνω αρμόδια πενταμελής Επιτροπή (η οποία, σύμφωνα με τον νόμο, συγκροτείται από 1 μέλος ΑΣΕΠ ως Πρόεδρο, 1 Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και 3 Γενικούς Γραμματείς) έχει συνεδριάσει έως τώρα 7 φορές για την επίλυση των ανακυψάντων ζητημάτων.
 • Α8.  13.6.2024: Ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων με τη συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων.
 • Α9. 19.6.2024: Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Υποβλήθηκαν συνολικά 60 ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων.
 • Περαιτέρω, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται από τον νόμο, απαιτούνται τα εξής στάδια:
 • Β1.  Εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.
 • Β2.  Ανακοίνωση οριστικών πινάκων των 7 πρώτων επιλέξιμων υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση.
 • Β3.  Κλήση σε συνέντευξη των 7 πρώτων σε βαθμολογία επιλέξιμων υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση, [συνολικά 21 θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών]. 
 • Β4.  Διεξαγωγή 142 συνεντεύξεων και κατάρτιση πίνακα των 3 επικρατέστερων υποψηφίων ανά θέση, σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία από την συνέντευξη, τη γραπτή εξέταση και το σύνολο των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών κριτηρίων του ν. 5062/2023.
 • Β5.  Αποστολή του πίνακα των 3 επικρατέστερων υποψηφίων στον εποπτεύοντα Υπουργό Υγείας.
 • Β6.  Επιλογή από τον Υπουργό Υγείας των 7 Διοικητών ΥΠΕ και των 14 Αναπληρωτών Διοικητών ΥΠΕ και, εν συνεχεία, έγκριση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.
 • Β7. Συγκρότηση ανά Υγειονομική Περιφέρεια των 7 Επιτροπών Επιλογής (με συμμετοχή του αντίστοιχου επιλεγέντος Διοικητή ΥΠΕ) για τις θέσεις των ανά Υγειονομική Περιφέρεια Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων.
 • Β8. Διεξαγωγή των αντίστοιχων σταδίων που περιγράφτηκαν ήδη (από το σημείο Α7 και μετά) έως την αποστολή στον Υπουργό Υγείας του ανά Νοσοκομείο πίνακα των 3 επικρατέστερων υποψηφίων για την τελική επιλογή από τον Υπουργό Υγείας.

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω ανάλυση, ο ν. 5062/2023 εφαρμόζεται με όλα τα εχέγγυα που το ΑΣΕΠ διαχρονικά παρέχει, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και το μη διαβλητό της διαδικασίας. Στην προσπάθεια αυτή, η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής καθώς και οι εργαζόμενοι που παρέχουν υποστήριξη δουλεύουν με ευσυνειδησία, επαγγελματισμό και επίγνωση του σημαντικού τους έργου.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ «κλείνει» με το εξής, εύλογο ερώτημα: 

«Σε όποιον πιστεύει ότι αυτοί είναι αργοί ρυθμοί, καλείται να απαντήσει στο εξής εύλογο ερώτημα: πόσο χρονικό διάστημα θα ήταν αναγκαίο σε μια ιδιωτική εταιρία επιλογής ανωτάτων στελεχών για να διενεργήσει και να ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία, η οποία σημειώνεται ότι δεν θεσπίστηκε από το ΑΣΕΠ αλλά από τον νομοθέτη;»

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις