Breaking news

oaed
A

Εκδόθηκα χθες από τον ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ τα οριστικά αποτελέσματα της κοινωφελούς εργασίας για 25.000 προσλήψεις ανέργων σε Δήμους και Περιφέρειες. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων, τον οριστικό πίνακα επιλαχόντων και τον οριστικό πίνακα αποκλειομένων, όπως έχουν εγκριθεί από τον Διοικητή του Οργανισμού.

Μετά τα οριστικά αποτελέσματα

Δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης στους επιβλέποντες φορείς έχουν οι δυνητικά ωφελούμενοι που έχουν ενταχθεί στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων και μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2, όσο και κατά την αναγγελία τοποθέτησής τους από τον επιβλέποντα φορέα.

Η υπόδειξη πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, ανά ειδικότητα, με βάση την συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως, μετά την επιλογή τους, στον επιβλέποντα φορέα στον οποίο θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα από τη Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.

Ο επιβλέπων φορέας υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε3.1 των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντων σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την προσκόμιση στον φορέα του συστατικού σημειώματος από τον ωφελούμενο. Στη συνέχεια ο επιβλέπων φορέας ενημερώνει τον ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στην περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, τοποθετούνται στους Επιβλέποντες Φορείς δεν δύνανται για οιονδήποτε λόγο να αιτηθούν την μετακίνησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Πρόωρη διακοπή της συμμετοχής ωφελουμένου στο πρόγραμμα από τον επιβλέποντα φορέα δύναται να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου με αιτιολογημένη έκθεση του επιβλέποντα φορέα κοινοποιούμενη στο δικαιούχο και στον ΟΑΕΔ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρόωρης διακοπής της συμμετοχής ωφελουμένου στο πρόγραμμα από τον επιβλέποντα φορέα , η θέση δεν καλύπτεται από έτερο ωφελούμενο.

Δημοφιλείς Ειδήσεις