Breaking news

ΟΑΕΔ
A

Το επίδομα ανεργίας που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ, διακρίνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων και φυσικά παρέχεται κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως οι μέρες εργασίας, τα ένσημα κλπ.

Κοινοί Άνεργοι

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας (ΤΕΑ) που χορηγείται σε «Κοινούς Ανέργους», είναι μια παροχή που χορηγείται σε ασφαλισμένους, ικανούς και διαθέσιμους για εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασίας που είτε έληξε είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέβαλαν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Η χρονική διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από πέντε (5) έως δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης και τον αριθμό ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν κατά την τελευταία τετραετία.

Αν κατά τη διάρκεια της επιδότησης οι δικαιούχοι χάσουν την ιδιότητα του ανέργου (π.χ. λόγω πρόσληψης, ασθένειας, στράτευσης κ.ο.κ.), η επιδότηση σταματά προσωρινά (αναστέλλεται), ενώ είναι δυνατόν να συνεχιστεί και πάλι υπό πρoϋποθέσεις.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε οριστική διακοπή της επιδότησής τους.

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας χορηγείται στους αιτούντες – πρώην μισθωτούς, εφόσον:

Καταγγέλθηκε ή έληξε η Σύμβαση Εργασίας τους (δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους)
έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)
έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, ως εξής:

α) Για ασφαλισμένους που επιδοτούνται για πρώτη φορά

1η περίπτωση

Τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου  ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από  την έναρξη της επιδότησής τους

2η περίπτωση (για ασφαλισμένους που δεν καλύπτουν την προϋπόθεση της 1ης περίπτωσης)

Τουλάχιστον διακόσιες (200) ημέρες εργασίας ή εκατόν ογδόντα (180) για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής, και ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης

β) Για ασφαλισμένους που έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν:

Τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.

Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση πάνω από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα.

Εάν εντός της τετραετίας έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.

Συνέχιση επιδότησης

Για την επιδότηση στην κατηγορία των οικοδόμων απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός ημερών εργασίας και η λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης να προέρχονται από τον οικοδομικό κλάδο.

Συνέχιση επιδότησης χορηγείται στους αιτούντες ασφαλισμένους, εφόσον:

 • η προηγούμενη επιδότηση έχει ανασταλεί
 • ο λόγος για τον οποίο η επιδότηση ανεστάλη δεν υπάρχει πλέον
 • η αίτηση υποβληθεί εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισης ένταξης στην αρχική επιδότηση
 • δεν θεμελιώνεται δικαίωμα νέας επιδότησης ή η χορήγηση της συνέχισης συμφέρει περισσότερο τον ασφαλισμένο

Η συνέχιση της επιδότησης δεν χορηγείται:

 • σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης
 • σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία, αν ο λόγος της αναστολής ήταν η ανάληψη εργασίας.

Ύψος επιδότησης

epidotisioaed

Εποχικοί Άνεργοι

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας (ΤΕΑ) που χορηγείται σε «Εποχικά Ανέργους», είναι μια παροχή που χορηγείται σε ασφαλισμένους, ικανούς και διαθέσιμους για εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασίας που είτε έληξε  είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέβαλαν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Στους ασφαλισμένους που χαρακτηρίζονται ως «εποχικοί» η τακτική επιδότηση χορηγείται με διαφορετικούς όρους απ’ ό,τι στους κοινούς ανέργους, είτε υποχρεωτικά είτε κατόπιν της επιλογής τους, ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα  πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης.

Η χρονική διάρκεια της επιδότησής τους είναι ογδόντα (80) ημέρες, χωρίς να τίθεται κανένας περιορισμός ως προς τα ημερήσια επιδόματα που έλαβαν κατά την προηγούμενη από την έναρξη της επιδότησης τετραετία στην περίπτωση αυτή.

Αν κατά τη διάρκεια της επιδότησης οι δικαιούχοι χάσουν την ιδιότητα του ανέργου (π.χ. λόγω πρόσληψης, ασθένειας, στράτευσης κ.ο.κ.), η επιδότηση σταματά προσωρινά (αναστέλλεται), ενώ είναι δυνατόν να συνεχιστεί και πάλι υπό πρoϋποθέσεις.

Ποιοι θεωρούνται «εποχικοί»

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε οριστική διακοπή της επιδότησής τους.

Ως εποχικοί επιδοτούνται οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία ή δύο σαιζόν. Για να ενταχθούν στην κατηγορία αυτή οι ασφαλισμένοι πρέπει να συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις.

 1. Η επιχείρηση να λειτουργεί εποχικά.
 2. Η απασχόληση να έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια μίας ή δύο σαιζόν.

Προϋποθέσεις

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας χορηγείται στους αιτούντες – πρώην μισθωτούς που έχουν εργασθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία ή δύο σαιζόν, εφόσον: καταγγέλθηκε ή έληξε η Σύμβαση Εργασίας τους (δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους) έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)
έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, ως εξής:

Α. Νέοι επιδοτούμενοι

Νέοι Επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία σαιζόν:

Τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη πριν από  την έναρξη της επιδότησής τους

Νέοι επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για δύο συνεχόμενες σαιζόν:

Τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου  ανεργίας κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από τη λήξη ή λύση της σύμβασης εργασίας τους και ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη πριν από  την έναρξη της επιδότησής τους

Β. Παλαιοί επιδοτούμενοι

Παλαιοί επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία σαιζόν:

Τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.

Παλαιοί επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για δύο συνεχόμενες σαιζόν:

Τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από τη λήξη ή λύση της σύμβασης εργασίας τους

Συνέχιση επιδότησης

Συνέχιση επιδότησης χορηγείται στους αιτούντες ασφαλισμένους, εφόσον:

 • η προηγούμενη επιδότηση έχει ανασταλεί
 • ο λόγος για τον οποίο η επιδότηση ανεστάλη δεν υπάρχει πλέον
 • η αίτηση υποβληθεί εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισης ένταξης στην αρχική επιδότηση
 • δε θεμελιώνεται δικαίωμα νέας επιδότησης ή η χορήγηση της συνέχισης συμφέρει περισσότερο τον ασφαλισμένο

Η συνέχιση της επιδότησης δε χορηγείται:

 • σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης
 • σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία, αν ο λόγος της αναστολής ήταν η ανάληψη εργασίας

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις ενισχύσεις που παρέχει ο ΟΑΕΔ, αλλά και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το επίδομα ανεργίας, πατήστε εδώ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις