Breaking news

oaed
A

Από σήμερα, Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 έως και την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00, έχουν τη δυνατότητα οι υποψήφιοι άνεργοι που αποκλείστηκαν από τους προσωρινές πίνακες επιτυχόντων της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, να υποβάλλουν ένσταση, επισυνάπτοντας παράλληλα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Οι ενστάσεις στον ΟΑΕΔ (πλέον ΔΥΠΑ), υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΔΥΠΑ. Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), μέχρι την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις του αρμόδιου ΚΠΑ2.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices IIS) της ΔΥΠΑ στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους ή
  • Από τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Προσωρινό Πίνακα Αποκλειομένων

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕ προβλέπει:

  • Τοποθέτηση των ανέργων σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το ΔΣ του ΟΑΕΔ εντός 10 εργάσιμων ημερών, εκδίδεται και ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, ο οποίος περιλαμβάνει τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων, τον οριστικό πίνακα επιλαχόντων και τον οριστικό πίνακα αποκλειομένων, αφού έχει εγκριθεί από τον Διοικητή του Οργανισμού.

Δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης στους επιβλέποντες φορείς έχουν οι δυνητικά ωφελούμενοι που έχουν ενταχθεί στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων και μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2, όσο και κατά την αναγγελία τοποθέτησής τους από τον επιβλέποντα φορέα.

Η υπόδειξη πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, ανά ειδικότητα, με βάση την συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως, μετά την επιλογή τους, στον επιβλέποντα φορέα στον οποίο θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα από τη Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.

Ο επιβλέπων φορέας υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε3.1 των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντων σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την προσκόμιση στον φορέα του συστατικού σημειώματος από τον ωφελούμενο. Στη συνέχεια ο επιβλέπων φορέας ενημερώνει τον ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στην περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, τοποθετούνται στους Επιβλέποντες Φορείς δεν δύνανται για οιονδήποτε λόγο να αιτηθούν την μετακίνησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Πρόωρη διακοπή της συμμετοχής ωφελουμένου στο πρόγραμμα από τον επιβλέποντα φορέα δύναται να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου με αιτιολογημένη έκθεση του επιβλέποντα φορέα κοινοποιούμενη στο δικαιούχο και στον ΟΑΕΔ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρόωρης διακοπής της συμμετοχής ωφελουμένου στο πρόγραμμα από τον επιβλέποντα φορέα , η θέση δεν καλύπτεται από έτερο ωφελούμενο.

Δημοφιλείς Ειδήσεις