Breaking news

sygrotima_axeloou
A

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Αχελώου ανακοίνωσε την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 18 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου, που εδρεύει στο Αγρίνιο - Αιτωλοακαρνανίας.

Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες όπως εκείνες του οικονομικού συμβούλου, χειριστές μηχανημάτων, εργάτες, επιστάτες και υδρονομείς.

Παρακάτω όλες οι σχετικές πληροφορίες των θέσεων: 

Οι θέσεις εργασίας στον ΓΟΕΒ Αχελώου 

  1. Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (1 θέση)
  2. Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (1 θέση)
  3. Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (3 θέσεις)
  4. Δ.Ε. ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) (2 θέσεις)
  5. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (2 θέσεις)
  6. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (1 θέση)
  7. Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΕΣ (1 θέση)
  8. Υ.Ε. ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ – ΦΥΛΑΚΑΣ ΈΡΓΩΝ (1 θέση)
  9. Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ (1 θέση)

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)/ΓΟΕΒ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ1 και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο, οι κωδικοί θέσης, τηλέφωνο ή και e-mail είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχήν είτε να την αποστείλουν ταχυδρομικά: - Στην Κεντρική Υπηρεσία, Εθνικής Αντιστάσεως 6–Αγρίνιο (υπόψη Γραμματείας, τηλ.2641022938).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στη Περιφέρεια, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και αν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα προσόντα των θέσεων ΕΔΩ.

Δημοφιλείς Ειδήσεις