Breaking news

ergasia_theseis_proslipseis_kariera_douleia
A

Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσών Κρήτης προσλαμβάνει νέο προσωπικό υπαλλήλων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Οι ειδικότητες των θέσεων εργασίας αφορούν διοικητικό προσωπικό, υδραυλικούς, οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων έργου και γενικών καθηκόντων.

Οι προσλήψεις 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που συνεχίζουν να υφίστανται, συνέπεια του ισχυρού σεισμού της 27/09/2021 στον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων.

Δείτε ακόμη: 26 προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Οι ειδικότητες στο Δήμο Αρχανών Αστερουσών, Κρήτης

 • ΠΕ Διοικητικού Προσωπικού (4 θέσεις) 
 • ΠΕ Διοικητικού Προσωπικού (1 θέση)
 • ΔΕ Υδραυλικών (1 θέση)
 • ΔΕ Οδηγός Φορτ. Αυτοκινήτου (2 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχ. Έργου (1 θέση)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχ. Έργου (1 θέση)
 • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (1 θέση)
 • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (1 θέση)
 • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (9 θέσεις)
 • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (2 θέσεις)
 • ΠΕ Αρχαιολόγων (1 θέση)

Τα Γενικά Προσόντα όλων των υποψηφίων

1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή Πολίτης χώρας κράτους μέλους-μέλους της Ε.Ε.
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
2. Ευκρινές αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) στην οποία δηλώνετε ότι πληρούνται τα γενικά
προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
5. Έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα κατατίθεται η μισθοδοσία .
6. Αντίγραφο λοιπών κατά περίπτωση δικαιολογητικών [Τίτλος Σπουδών, Άδειές, Πιστοποιητικά κ.λ.π.].
7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας

Η προθεσμία και η υποβολή των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων, Πεζά Ηρακλείου, Τ.Κ. 70100 Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντας την στο Γραφείο πρωτοκόλλου υπόψιν κας Μαγαράκη Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2813401167).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 2 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου μας.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Δημοφιλείς Ειδήσεις